Ich bin ein ONLINE EDUCA Berliner

WP_20131205_003

De opening van ONLINE EDUCA BERLIN 2013 werd verzorgd door een dame die zei dat ze 62 jaar was, nooit de kans heeft gehad om haar studies te beëndigen en nu stichter is van een Stichting Germany/Ethiopia : Beate Wedekind. Ze vertelt ons de cijfers van deze EDUCA-editie : 91 landen, ca 100 sessies, 15 keynote-sprekers, 360 sprekers en … 2000 deelnemers. Vandaar dat de zitjes zo dicht bij elkaar stonden.

Emanualle Barroso opende de conferentie vanuit een ander locatie (en een ander tijdstip) met een warm pleidooi voor Open Education. Daarbij promootte hij een Europees programma dat Education Providers, Governments en andere spelers bij elkaar brengt. Nogal vaag dus. Wat wel te smaken was is zijn pleidooi om alle kennis die in Erasmusprogramma’s aan bod komt ook open te gooien naar de wereld.

Professor Dr. Viktor Mayer-Schönberger had het over “big data”. Heel zijn presentatie is een pleidooi van bewustwording rond de massale aanwezigheid van digitale data (276 billion bytes circuleren er nu rond). Onderzoek was meestal gebaseerd op steekproeven, omdat we niet alles kunnen onderzoeken. Dit wordt nu meer een meer achterhaald. Hoe groter de kwantiteit (aangeboden door het internet), hoe groter de kwaliteit van het onderzoek.Wat miljoenen mensen aanklikken of typen kan geregistreerd worden en als basis dienen voor gefundeerde voorspellingen. “KHAN university is not about learning alone, but also about capturing data” van 45 miljoen deelnemers uit 5000 lessen. Het verwerken en analyseren van deze data leidt tot een verbetering van het aanbod.De enorme kwantiteit aan data (big data) biedt de mogelijkheid leren gericht bij te sturen. Dit is de grote uitdaging voor het onderwijs, zeker met de opkomst van de MOOC’s.

Schönberger ziet naast de immense mogelijkheid van deze schat aan data ook de gevaren. Er klonk een voorzichtig applaus tijdens zijn pleidooi tegen monopolievorming.

Dr Jeff Borden van Pearson had het in zijn keynote over Education 3.0 of het samenspel van Neuroscience, Learning Psychology en Education Technology. Weeral een pleidooi om de klassieke onderwijspatronen los te laten.  Education 3.0 onderzoek bewijst dat samen werken meer resultaat opbrengt. Een oud verhaal, maar een recent verhaal is dat “ons werk gebeurt voor 78% in team, in het huidig onderwijs wordt er maar voor 18% aan groepswerk gedaan”. Nog een oud verhaal : “Opmerkelijk is dat het aan the University of Columbia in 1990 verboden was om samen een werk te maken (wegens niet betrouwbaar, oneerlijk,…). In 2000 was het een verplichting”. Hij gaf enkele losse voorbeelden van neurologisch onderzoek. We studeren ideaal bij 76 db. Commentaar van mijn Engelse buurman bij een clipje over dit onderwerp: “why they bring that over a bloody year”.

Tablets Tools that make Learning Fun

WP_20131205_006Ik start al met het besluit : veel research en practices werden dus getoond, maar de ” fun” heb ik niet beleefd.
ITI Egypt (foto) toonde in de presentatie een overzicht van haar ADI-analyse : een eigen tablet maken (Android) , een cloudservice inrichten en interactive content ontwikkelen. Hun pilotproject concentreerde zich op een school in Asyut (Opper-Egypte, het zuiden dus). Resultaten van de evaluatie waren zeer bemoedigend. Vooral het onderwijzerskorps was enthousiast over de interactie en het samenwerkend leren. Dit werd vergeleken met een traditionele setting. De spreker toonde een klasje met 90 kinderen.En ik dus maar klagen dat de zitjes van de plenary te dicht bij elkaar stonden!

Christina Gitsaki deelde met ons haar bevindingen over een iPad-project voor brugprogamma’s. Een zeer onderbouwd project waar we veel uit kunnen halen.Dr. Gitsaki was zo vriendelijk maar haar Prezi-adres te geven : http://prezi.com/58wo_czisxrh/ipad-initiative-in-the-uae/

WP_20131205_014Daar hebben we weer een Pearson Guy, ze domineren samen met Blachboard dit gebeuren!

Jeremy Rudi, van Pearson dus, had het vooral over iPad initiatieven in Afika en het Midden-Oosten. “Africa & Middle East” heeft dus nog altijd in de Angelsaksische instituten 1 regio-manager.
Zaya.org in India, iSchool.sn in Zambia, Eneza in Kenia en Fatih in Turkije. De moeite waard om te Googlen.Het Fatih project in Turkije (elke leerling/student een gratis tablet) gaat over 17 miljoen tablets, waarvan er in november 2013 al 675.000 zijn bezorgd.

Zeer leerrijk dus, maar geen toepassing echt zien werken, dus geen fun.

Komen eten.

Tijdens de lunch een fantastische tip gehad van een ICTO-administrator uit Lillyhammer, Noorwegen (je weet wel : winterspelen, maffia TV reeks met Van Zandt).
Een digitale knop met ingebouwde micro: te bevestigen op je hemd, een iPhone of iPad op een pikkeltje met een draaiend as en we hebben een Kai-Mini in plaats van een Kai-Mook. De demo toont een docent die door de klas loopt, naar het bord gaat en aantekeningen maakt. Geweldige audio, geweldig beeld.
Een Sinterklaaskadootje voor mijn collega Joris Desseyn : http://www.swivl.com

Masterclass Videolab

WP_20131205_016

Ik moest in zaal Chess zijn, maar ik belandde in zaal Check. De onthaaldame vroeg nochtans Chess or Check? Ik zei : “ooh, have to check that!”. “This way, sir” , glimlachte ze. Zo belandde ik per abuus (zoals in de film Clockwise met Cleese) in één van de boeiendste sessies van de dag : masterclass Videolab.
De formule is eenvoudig : toon de vervelendste educatieve opnamen (er is genoeg aanbod), toon dan de beste Hollywood filmfragmenten van de laatste decennia, vraag wat er nodig kan zijn om dergelijke meesterwerkjes neer te zetten en besluit dan dat educatieve opnamen ook boeiend kunnen zijn. Het gaat over spelen met licht, geluid, beeld en vooral editing. Het is een kwestie van te kijken en te leren, zonder dat je daar mass’s budget moet tegenaan gooien. Eens kijken naar  Baseball in tijden van cholera (wij keken vanaf minuut 21).
De vragenronde weekte toch wat los. Daar kwam onder andere de weerstand aan bod die videobeheerders ondervinden bij onderwijzend personeel : niet graag gefilmd worden, paniek als ze al het woord “uploaden” horen, ….
Een goede ondersteuning is dus essentieel.

MOOC’s : the learner perspective

WP_20131205_022

In onze dienst ICTO is er een gezond meningsverschil tussen pro- en contra-MOOCers.De titel van deze plenum-sessie is dus voer voor een gezond debat. Vooral de dia van één van de sprekers werd meermaals getoond om het probleem nr. 1 aan te kaarten. 2,69% is persistent (pro-MOOCers worden ziek van het woord “drop-out” en ze verkiezen dus “persistence”). Wat kunnen we daar aan doen. Ik geef maar meteen de tips van Nicholas Breakwell (HIBERNIA COLLEGE, Ireland ):

  • werklozen met een universitair diploma (MBA) zijn de volhouders. Dus richt je naar dat publiek. (Algemene hilariteit in de zaal)
  • Des te meer taken je verbindt met een discussieforum, des te meer engagement
  • Structureer je inhoud nauwgezet
  • Geef niet te veel geld uit aan instructeurs of facilitators, maar steek je geld in inhoud. Dit laatste (zoals ook de vorige stellingen) is gebaseerd op onderzoek waarbij  “gefaciliteerde groepen” even goed scoren als groepen met een beperkte begeleiding.

Samar Zushi (foto) baseerde zijn onderzoek naar leerervaringen met MOOC’s op de Google Blogs rond MOOC’s. Hij heeft alle commentaren in categorieën gestoken. Ik vermeld een aantal die opvallen :

  • “het is moeilijk om postings op fora bij te houden. Het gaat te snel.”
  • “geen begrip voor groepstaken. Waarom niet individueel?”
  • ” onduidelijke inhoud en richtlijnen”

Bij het debat kwam tot uiting dat de deelnemers van MOOC-sessies het ook moeilijk hebben om vol te houden. Toch waren er ook getuigenissen van mensen die al meer dan 1 MOOC sessie achter de rug hadden (één sprak van 8 op 1 jaar). Een MOOC deelnemer zei dat volhouden niet prioritair was. Ook het behalen van een certificaat was voor hem niet zo belangrijk. Belangrijkste is dat je iets wil leren. Hij pikte uit het aanbod datgene wat hem interesseerde. Soms 2 lessen, soms een heel curriculum.

De afsluiter van de mederator Seb Schmoller was ook niet mis. Als je zelf een MOOC wil opzetten, begin dan maar vast eerste als een MOOC-student. Mooi.

WP_20131205_017

Het is vrijdag 6 december en ik krijg op weg naar mijn volgende sessie, ter hoogte van de tent waar de Arabieren hun gasten ontvangen op lekkere thee, van Sinterklaas een minuscuul speculaasje. 

Are you scared of students using social media in classroom?

Mijn planning was terug een MOOC sessie, maar daar ben ik van afgestapt. Daar heb ik nu wel een beeld van. Sorry Mevrouw De Waard. Dan maar naar een sessie op zoek naar praktijkvoorbeelden uit het klaslokaal over het gebruik van sociale media. 

WP_20131206_010

Daar blijft mij de presentatie bij van de Fin Intikka (foto), lesgever in secundair onderwijs, en het gebruik van video-conferencing met WEBLI. Hij is één van de weinigen die ook materiaal bij had zoals een webcam, micro’s en dit dan ook demonstreerde. Maar wat vooral mijn ogen opende zijn de tips zoals : limiteer uw materiaal. Toon wat je moet tonen en gebruik niet alles door elkaar zoals een documentlezer, je Powerpoint en een whiteboard.Wees bewust van je rol als transmittor. Je bent nu meer een filmdirector van de les dan een leraar.Gebruik een aangepaste lesplanning in plaats van een klassieke lesvoorbereiding van een hoorcollege.

WP_20131206_014

Video Lab : editing

WP_20131206_019

Nog meer praktijk dus me een hands-on sessie. Als professional tools werden vernoemd : Adobe Premiere Pro, Final Cut Studio en Avid Media Composer. De meeste deelnemers waren Camtasiagebruikers. Johannes Louis, filmmaker, gaf de tip aan laatstgenoemden om toch over te stappen naar een meer professionele tool. We deden een paar experimenten met Adobe Premiere, maar die vervaagden al vlug in de talrijke vragen van deelnemers. Of beter gezegd van één bepaalde deelnemer. Mooi was dan weer het voorbeeld van de 180° regel, waarbij prompt een camera werd uitgehaald, een chinese vrijwilligster werd gevraagd om recht tegenover Johannes op een stoel te gaan zitten. Wat die 180° regel juist is, vertel ik wel als daar een comment op komt in deze blog. Andere tips zijn al meer bekend : elke cut moet doordacht zijn, wat wil je juist bereiken (nieuwsgierigheid, spanning,…), een cut moet logisch én visueel aantrekkelijk zijn.Neem sowieso elke scene meerdere keren op zodat de editor een ruime keuze heeft. Wissel op tijd van beeld (bvb. eerdere beeldwisseling dan dat de spreker uitgesproken is). Zoom nooit meer dan 10% in tijdens editing want bij meer heb je pixellation (behalve als je een camera hebt van zeer hoge kwaliteit – een deelnemer had er één van 120 beelden/sec.) Weinig hands-on, maar toch leerrijk.

Is it easy to integrate mobiel learning in your teaching?

Arndt Bubenzerhad het over 6 uitdagingen waar niemand graag over praat : concept, didactiek, devices, tools, beperking van info, de kostprijs.

 Zijn bedrijf kon toch prat gaan op wat ervaring en daarom zou ik zijn aanbevelingen au serieux nemen. HTML5 (alleen nog een probleem met browsers op bepaalde Android devices) Ze gebruiken tools zoals Articulate Storyliner (toonden een voorbeeld met SCORM voor Moodle) en andere PPT style authoring tools. Phone Gap voor conversie naar Apps.

WP_20131206_031

 

Tom Wambeke (foto), werkzaam in ILO-Turijn en afkomstig van een regio waar, volgens zijn woorden,meer beesten zijn dan mensen (sic), toonde een aantal voorbeelden in WordPress. Via SMS kon je vragen afvuren die werden getoond op groot scherm. Mooi, mooi, mooi.

In de zaal met ca 40 deelnemers zat er 1 Windows Phone gebruiker (ik dus), 2 Blackberries en de rest.

Besluit

WP_20131206_035

Als je al wat EDUCA-ervaring hebt, is het aan te raden om naar praktijksessies te gaan. De keynote-sprekers doen elk jaar hun best, maar hun boodschap is gekend. Toch voor mij. MOOC’s waren prominent aanwezig en volgens  sommige deelnemers iets te prominent. Sessies over Mobile Learning zie je evolueren in kwantiteit én kwaliteit. Het meeste had ik persoonlijk aan de video-sessies. Niet zo verwonderlijk, hoe arm zouden MOOC’s, mobiele toepassingen en leren in het algemeen zijn zonder beeld.

Advertenties

Gebruikersdag Natschool 2012 – Pius X in Bladel

Jeroen Alessie

Deze fysiotherapist & Media designer bij de Avans Hogeschool  brengt ons het verhaal van de aanpak in het onderwijs die grotendeels nog dateert van de “tijd-van-toen”. Een verhaal dat verwoede congresgangers naar dergelijke evenementen al een tijdje aanhoren.

Toch is het een onvermijdelijke insteek naar het onderwerp “gaming” dat hij definieert als simuleren met het aanbieden van keuzes en regels. “Apekooi” is een spel van die tijd-van-toen dat blijkbaar in het collectief geheugen van elke Nederlander ligt. Het gaat over een spel waarbij snelheid, teamgeest, overzicht … een rol speelt. De deelnemers hadden duidelijk goede herinneringen aan deze gym-oefening, waar vooral het spelmatige voor de aangename prikkels zorgt.

Lees verder

Ipad weergeven op een PC (al dan niet aan een beamer gekoppeld)

Om de Ipad in een klassituatie te gebruiken, bestaat de mogelijkheid om je Ipad (draadloos) live weer te kunnen geven via een beamer.


Dat kan op verschillende manieren:

1. Kabeltje van Ipad -> VGA
Werkt perfect voor Ipad 2/3; maar je bent gebonden aan de kabel; dus niet draadloos. Kostprijs rond de 30,00 euro.

2. Apple TV
Apple TV (kostprijs rond de 110 euro).  Behalve als settopbox voor thuis, kan je er je Iphone 4S of iPad 2/3 draadloos naar ‘mirror-en’. Er is alleen één praktisch bezwaar: op menig kantoor of school hangen beamers die nog niet de benodigde HDMI-aansluiting hebben. Kabeltjesmaker Kanex heeft daar een oplossing voor: de ATV Pro. (Kostprijs rond de 50 euro). Dit kastje, dat geen stroom nodig heeft, sluit je aan op de HDMI-connector van de Apple TV. Aan de andere kant zit een VGA-aansluiting én een minijack-aansluiting voor audio output. Zo kan de nieuwe Apple TV toch nog aan oudere projectors of monitors gekoppeld worden. Het signaal dat doorgestuurd wordt gaat tot 1080p in 50 tot 60 Hz.

3. Goedkopere software- gebaseerde alternatieven
Omdat in vele klaslokalen al een PC en beamer aanwezig zijn en men anders opnieuw een (dure) hardware- aankoop moet doen, ben ik op zoek gegaan naar een goedkoper alternatief.
Intussen zijn er twee toepassingen voor Mac en PC verschenen die de mirror- functie van de Apple TV simuleren:
Met behulp van het programma’s Airserver of Reflection kan je de beelden van je iPad 2 of 3 of de Iphone 4s draadloos streamen naar je desktop.
Op die manier kan je ook screencasts maken of bij Ipad- groepswerk in de klas elke Ipad om beurt vooraan weergeven.
De PC- versie van Airserver is nog volop in ontwikkeling en daarom vrij goedkoop voor een levenslange licentie.

Lees verder

Blackboard Europe Antwerpen 2012

Een beetje vreemd deze Blackboard conferentie. Was het omdat ik er maar één dag (woensdag) was, vanwege het slechte weer of omdat de conferentie in eigen land was ? Ik weet het niet. In elk geval vond ik deze dag weinig waar voor geld bieden; tenminste voor de onderwerpen (good practices) waarvoor ik dergelijke conferenties graag bijwoon. Ook de omkadering (catering, vestiaire, een wel erg magere “booth- area” ) was van een heel ander niveau dan bijvoorbeeld de Onderwijsdagen of Educa Berlin.  Een contrast met de Blackboard conferentie die ik in 2009 mocht meemaken in Barcelona. Wat ook opviel was het erg beperkt twitteren of bloggen over deze conferentie. Aan de Wifi- toegang zal het niet hebben gelegen; die was voortreffelijk.
Ik vermoed dat de conferentie de voorbije jaren meer verworden is voor de meer “die hard” LMS- beheerders en ontwikkelaars van zeer specifiek Blackboard- oplossingen zelf (het is dan ook een Blackboard conferentie; dat weet ik ook; maar in 2009 viel er ook “daarbuiten” een en ander te rapen en dat vond ik deze woensdag heel wat minder het geval).


De aula van de Plantyn hogeschool in de Antwerpse Lange Nieuwstraat zat goed gevuld; klaar voor de product roadmap van wat er in de nieuwe Blackboard editie verwacht mocht worden. De hype van de learning analytics is ook bij Blackboard binnengewaaid.

Dat zorgde voor de melding van nieuwe analyse tools, correlaties te leggen tussen verschillende cursussen en indirect ook de weergave van de knappe ‘My Blackboard’ social media- tools van Learn 9.1.

Na deze sessie te voet richting Meistraat. Nog even de goody- bag ophalen (incl. paraplu) en klaar voor de eerste sessie.

Lees verder

HUB Lunch webinars

05/04/2011 Gebruik van Twitter in het Onderwijs

Seminarie over Twitter gemist? Bekijk het opnieuw

 

12/05/2011 Hoorcolleges activeren via Voting Systemen

Seminarie over voting systemen gemist? Bekijk het opnieuw

 

09/06/2011 Werken met webcolleges

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

 

16/11/2011 In de broekzak van de student

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

 

13/12/2011 Portfolio: de hype voorbij!

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

OEB11 : MOBILE AUGMENTED REALITY FOR LEARNING : tools and field-trip pilot

De Open Universiteit van Nederland heeft een pilot rond Mobiel Leren afgewerkt.

Technisch gebruik : camera & micro(voor foto’s met ingesproken annotaties), GPS(navigeren), compass( wandelrichting)

Toegepast op studenten kunstwetenschappen, die op observatietocht werden gestuurd tijdens een studiereis naar Florence. Acht van hen gingen alleen met de smatphone-techniek, de rest ging met leraar

Concrete toepassingen :

  • Studenten krijgen een assignment op basis van de GPSlocatie (audio gebaseerd op GPS via headset).
  • Student neemt fotos en neemt notas’s. Terug thuis wordt dit gebruikt voor hun essay.

Sommige probemen: gps signaal niet altijd accuraat. Die notas delen met hun peers zagen ze niet zitten, wel het essay dat ze thuis zouden maken op basis van die nota’s, batterijduur van de smartphone.

Resultaat : de kwaliteit van de essays was aanzienlijk beter met gebruik van mobiel leren+ geen schoolreizen meer op een vast moment. Studenten kunnen +/- eigen datum kiezen

www.openu.nl

Mobile learning MOOC “MobiMOOC”

Van 2 april tot 14 mei gaat er een MOOC door over mobile learning.

Een MOOC – Massive Open Online Course – is een gratis online cursus waaraan iedereen waar ook ter wereld kan deelnemen. Zo’n cursus is opgezet volgens het gedachtegoed van het connectivisme van Stephen Downes en George Siemens dat stelt dat leren plaatsvindt door verbindingen (connections) te maken tussen informatiebronnen en hierbij bruikbare patronen te creëren. Kennis zit in de verbindingen tussen de verschillende knopen in een netwerk.  Onderstaande video van Dave Cormier legt heel goed uit wat een MOOC eigenlijk is.

 

Gewoonlijk vindt zo’n cursus plaats gedurende een aantal weken waarbij elke week een bepaald topic of thema in de kijker staat. Er wordt wat bronnenmateriaal aangeboden als startpunt en daarna is het aan de deelnemers om daarmee aan de slag te gaan, in contact te treden met anderen, discussies op te starten enz. Er kan over geblogd worden, getwitterd, gefacebooked, kortom, alle digitale kanalen kunnen ingezet worden. Door alle cursusgerelateerde bijdragen via welk kanaal ook, te taggen met een afgesproken cursustag, is alles ook gemakkelijk terug te vinden of te syndiceren.

De allereerste MOOC in 2008 ging over ‘Connectivism en Connective Knowledge’ en was opgezet door Downes en Siemens. Hierover heb ik in die tijd nog geblogd.De cursustag was toen #CCK08. Op dit ogenblik is #CCK11 aan de gang en de tussentijd zijn er ook een aantal andere MOOC’s geweest over andere onderwerpen, zoals over Critcal Literacies (#critlit2010), Personal Learning Environments Networks en Knowledge (#PLENK2010) en onlangs die over Learning and Knowledge Analytics (#LAK11). Bij al deze MOOC’s waren Siemens of Downes  altijd wel betrokken.

Inge De Waard van het Tropisch Instituut in Antwerpen heeft nu het initiatief genomen om een MOOC te organiseren over Mobile Learning (#MobiMOOC). Zij is al jaren een enthousiast en gepassioneerd pleitbezorgster van mobile learning en heeft een aantal vooraanstaande internationale collega’s rond zich weten te verzamelen om samen met haar gedurende 6 weken deze cursus te faciliteren. Op dit moment zijn er zo’n 125 deelnemers ingeschreven uit alle hoeken van de wereld. Het belooft een boeiend avontuur te worden, ik ben erg benieuwd.

Alle uitleg over MobiMOOC vind je hier. Niet te missen als je het mij vraagt, voor iedereen die actief is in het domein van ICT en onderwijs. Wel een woordje van waarschuwing: wie houdt van een strakke vaste structuur, kan ontgoocheld worden… Een MOOC staat, zeker in het begin, voor een stuk, gelijk aan chaos. Probeer daar doorheen te gaan, probeer dat oude vertrouwde idee van hoe een cursus hoort te zijn voor even te verlaten… en ervaar hoeveel je kan leren op deze andere manier die zoveel beter aansluit bij de noden van de hedendaagse maatschappij.