Steve Fuller over de rol van de docent

Een uitgebreid en accuraat verslag van Steve Evans over de lezing van Steve Fuller tijdens de  Network Learning Conference 2014 geeft een mooi idee van de rol van docent/researcher in “a networked world”.

Nog een verontrustend signaal over het gebruik van leertechnologie in het onderwijs

In een eerder artikel sprak ik mijn verwondering uit over de magere inzet van leerplatformen in ons onderwijs (https://ictohub.wordpress.com/2013/04/30/onderwijs-nieuwe-media-op-26-april-te-gent-leercafe-van-elenti/) Ik verwijs naar het gesprek met een leraar van het secundair onderwijs en het  geld (overheidsgeld), het personeel  en de  tijd voor een beperkt gebruik van dure en zeer didactisch doordachte leerplatformen. Uiteindelijk, zei hij,  worden deze vehikels hoofdzakelijk gebruikt als agenda. Bepaalde scholen hebben een ICTO-coördinator die daar ook nog eens tijd voor vrijmaakt. Meestal gaat het dan over het “puntenboek” van een leerplatform. Een leerplatform? Eerder een data-applicatie, zou ik zeggen. En daarvoor heb je geen ICTO-coördinator  nodig. En ook geen leerplatform.

Gisteren zag ik dan een leraar van een andere secundaire school die kloeg over  agenda’s van leerlingen die niet worden bijgehouden. Een klassieker dus. Toen ik hem zei dat in bepaalde scholen de agenda van Smartschool werd gebruikt antwoordde hij, licht geïrriteerd, dat studenten dat niet gebruikten. “Waarom niet?”, vroeg ik. “Omdat leerlingen dat niet willen”. Ik repliceerde ook al wat geïrriteerd :”Je laat dat dus afhangen van de goesting van je leerlingen?”. “Niet alleen dat”, pareerde hij, “ouders vinden het maar niks, al die dingen op het internet”.  Bon, dus daar zelfs geen agenda.

Ik hoop dat deze 2 cases niet representatief zijn voor al die onderwijsinstellingen die hun geld steken in de aanschaf en het onderhoud van een leerplatform.

Lucas Verhelst
3 maart 2014

Using a shovel or a tractor to plow a field?

http://wanidea.com/blog/?p=280

EDEN 2012, parallel sessies B en C

Voor tracks B en C viel mijn keuze op “Social Web and Collaborative Learning”

“Generational Differences in Using Social Media in Politics”, Auvinen, Finland. Het ging hier eigenlijk over het groeiende belang van sociale media in de politiek (verkiezingen Frankrijk, Amerika) en in burgerbewegingen (Arabische lente). De link met leren of onderwijs is me eerlijk gezegd ontgaan. Hij bracht wat cijfermateriaal over het gebruik van sociale media in Finland waaruit blijkt dat het vooral een zaak is van jongeren. Dit stond dan wel weer in contrast met cijfergegevens wereldwijd die eerder op de dag gegeven waren door Bob Fryer en waaruit bleek dat vooral de groep 35-55 actief is op sociale netwerken.

De 2e sessie uit deze reeks “Online Learning and Collaboration in the Cloud” van Les Pang en Stella Porto van de University of Maryland, US, vond ik een heel stuk relevanter en werd ook heel onderhoudend gebracht. Het ging over ervaringen met online samenwerken m.b.v. Google Docs in een volledige afstandscursus, meer bepaald in een basiscursus van een IT-opleiding. De prezi van de sessie kan hier bekeken worden. Studenten waren werkende life long learners tussen 25 en 49 jaar, mediaan 35 jaar. In het experiment werden verschillende activiteiten opgenomen: opdrachten, enquêtes, groepsonderzoeksproject, groeps casestudy presentatie, reflectiepaper over cursus.

Als resultaten komen naar voor het gemak van Google docs om te benaderen en om in samen te werken. Het niet volledig compatibel zijn met desktop-toepassingen werd wel als negatief ervaren evenals het door de bedrijfsfirewall geblokkeerd worden van Google docs. Opvallend evenwel is dat studenten het niet zo appreciëren dat er buiten de leeromgeving gegaan wordt. Des te meer verrassend vind ik dit aangezien het om IT-studenten gaat! Vaak werd het gepercipieerd als ‘meer werk’. Opmerkelijk vond ik ook dat docenten Google docs als tool hoger waardeerden dan de studenten, en dat op alle aspecten.

Maar de belangrijkste les die getrokken is lijkt me: de waarde van de technologie is afhankelijk van hoe goed de leeractiviteit ontworpen is. Iets wat we als ICTO’ers niet vaak genoeg kunnen herhalen en aandacht aan besteden.

Samenwerking in afstandsonderwijs of blended learning blijkt vaak een heikel punt te zijn, ’t is niet geliefd bij studenten en docenten hebben moeite met het opzetten ervan, maar deze studie geeft toch indicaties dat tools zoals Google docs online samenwerken wel mogelijk maakt en ook een meerwaarde creëert. Dit blijkt bijvoorbeeld uit feedback van studenten zoals: : “I’m starting to see more and more how powerful Google Docs can be as a collaborative tool between geographically separated users.”

De laatste sessie van deze track kwam van Airina Volungeviciene, Litouwen, “Collaborative Learning for University Studies”, waarin Facebook bekeken werd als tool voor samenwerkend leren. Het ging om een vrij kleinschalige kwalitatieve studie bij hoofdzakelijk vrouwelijke studenten (90.5%) en 12 docenten (waarvan 10 vrouwelijk). Studenten blijken pro facebook te zijn als tool voor leren, wat afwijkt van bevindingen elders in de wereld waar je meestal ziet dat studenten FB beschouwen als iets voor hun privéleven waar hun onderwijsinstellingen buiten moeten blijven. Ik zie echter bij de dingen die aan FB gewaardeerd worden, ongelimiteerde toegang staan. Blijkt dat in Litouwen bepaalde netwerkfaciliteiten van universiteiten tijdsgelimiteerd zijn, tja… De docenten houden helemaal niet van FB (ik meen dat dit ook in contrast staat met bevindingen elders). Komt mij voor dat ze nog vrij conservatief denken, als e-mail beschouwd wordt als belangrijk samen met de beschikbare tools in de leeromgeving. De studenten daarentegen zijn vragende partij voor meer gediversifieerde en meer actieve communicatietools.

 

Voor de laatste track van de dag viel mijn keuze opnieuw op “Social Web and Collaborative Learning”. Mijn schaarse notities van deze sessies tonen aan dat ik er niet echt veel van opgestoken heb.

In de sessie “Learning with Facebook Groups” van Hagit Meishar-Tal, Open University of Israel, werd verslag gedaan van het gebruik van Facebook-groepen als cursussites, m.a.w. Facebook als leeromgeving. Dus zowel de content als de groepsinteractie werd aangeboden en uitgevoerd in een Facebook-groep. De bevindingen zijn eigenlijk zeer positief. Facebook voorziet in een eigen dynamiek die anders is en betere resultaten geeft dan de gewone interactiemogelijkheden in een LMS. Studenten in deze studie lieten zich ook zeer positief uit.

Ook in de sessie van Patricia Huion van de KHLim, “Fear of F-Lying: An Ageing Teacher Questioning Her Roles Using Facebook to Create a Community of Autonomous Learners”, ging het over het gebruik van een Facebook-groep in een opzet van de flipped classroom, maar dan meer bekeken vanuit het perspectief van een docent die een heel veranderingsproces doormoet. Hij moet het ‘lesgeven’ opgeven om een aantal andere rollen op te nemen (Huion baseert zich op de rollen zoals onderscheiden door Pryzbylska). Toch positieve ervaring, maar wel meer werk, veel intensiever.

In “Higher-Order Thinking Strategies in Learning Blogs” van Gila Kurtz, Israel, ging me na of blogs in het onderwijs zorgen voor de bevordering van het gebruik van hogere-orde denkstrategieën. Men ging uit van de categorizering van HOTS (Higher-Order Thinking Strategies) zoals voorgesteld door Yoad. Uit deze studie blijkt dat het geval te zijn (HOTS veelvuldig aanwezig in blogs en gevarieerd), maar ook hier weer een vrij kleinschalige studie die op grotere schaal zou moeten uitgevoerd worden om iets te kunnen zeggen over generaliseerbaarheid.

 

Slotdag School of Education “De sociaal genetwerkte leraar”

Gisteren kon ik aanwezig zijn op een studiedag over het gebruik van Facebook in het onderwijs. Sociaal Genetwerkte leraar – 23 april 2012 – Locatie: De BEMT – kleinhoefstraat 6 – 2440 GEEL. Ik schat dat er zo een 100 aanwezigen waren vanuit alle Vlaamse provincies, hoofdzakelijk onderwijzend personeel. Een mooie opkomst dus.

Het programma was dan ook veelbelovend. De weg naar het programma ook. Informatie hierover was te vinden op een Facebookpagina, gedumpt op een onvindbare plaats. Het werd me dan maar via mail  verstuurd. Soortgelijke ervaring had ik met de locatie. Mijn GPS-vriendin wees me moeiteloos de weg naar het adres, en de onthaaldame wees me zonder problemen de weg terug naar een gebouw dat zich op een ander adres bevond. En ja, ik geef toe, het stond er in grote letters op : DE B.E.M.P.T. Een echte multi-tasker (op de weg kijken, luisteren en kijken naar de GPS, en dan zoeken naar opschriften van gebouwen) zou daar geen probleem mee hebben.

Maar ik onthou hoofdzakelijk positieve dingen :

  • de onthullingen van de gevaren die er achter Facebook schuilen, zeker voor de “zwakke” gebruiker. Sterke verwijzingen naar de juridische implicaties/consequenties (Valère Awouters)
  • de onthullingen van de mogelijkheden die het medium biedt om sociale contacten te ondersteunen (Bram Faems). Facebook heeft al altijd bestaan, in Harvard wisten ze dat, alleen de technologie moest nog volgen en daar zorgden die jongens voor. Ook mooi in zijn pleidooi is het onderscheid tussen wat thuishoort op  Facebook en wat thuishoort op een schoolwebsite (ik denk dan spontaan aan een wegbeschrijving of een uitnodiging).
  • “Tolebook” als een combinatie van Toledo & Facebook? Toledo en Facebook werden in een onderzoek gebruikt én vergeleken als ondergrond voor discussiefora (Nathalie Charlier). De toon van de conclusie was hoofdzakelijk een onmiskenbare “I like” voor Facebook. Hier had ik het wat moeilijk met een aantal voorbarige conclusies (blijkbaar was het onderzoek nog niet volledig afgewerkt-sic-). En ook had ik het moeilijk met een weinig wetenschappelike uitspraak : “100 keer klikken in Toledo”. Wat tendentieus,… tenzij ik het van een student hoor. Maar daar weten we dan weer van dat ze niet zo happig zijn op schoolse systemen in tegenstelling tot populaire speelse media.En gelijk hebben ze!
  • Maar toch. Waarom alleen Toledo en geen Smartschool? Of waarom niet alleen Smartschool? Een keuze van leerplatform zal toch ook wel een invloed hebben? (zegt iemand die absoluut geen BlackBoard-fanaat is!)
  • De workshop in de namiddag vond ik ronduit leerrijk, verrijkend, goed gebracht. Het is duidelijk een antwoord op de de steeds terugkerende vraag van deelnemers : hoe om te gaan met privacy. Die privacy-instellingen van Facebook bieden heel wat mogelijkheden en ook heel wat gevaren (Ruben Jans en ?). Ik heb er in ieder geval heel wat uitgevinkt om al dat gespam te vermijden. Dat je veilig een gesloten groep kan maken was voor mij ook nieuw. Alleen dat je wel constant die settings moet in het oog houden. Dit leidt me dan weer naadloos tot mijn volgend punt.
  • De complexiteit van die settings in Facebook (als het gaat om veilig gebruik) en de eenvoud van een beveiligd platform zoals Toledo zou misschien tot andere conclusies kunnen leiden. Leg aan een student uit dat hij niet zomaar een discussieforum mag beginnen zonder al zijn privacy-instellingen in te stellen, leg die privacy-instellingen uit (zoals ik dat nu heb gehoord in een workshop van ca 2 uren) en laat hem starten. Wijs hem er vervolgens op dat die privacy-instellingen kunnen veranderen na een Facebook-update. Dat vergt ook wat geklik, toch?

De dag was leerrijk en de weg terug was een hel. Dat vernam ik trouwens ook van mijn Facebook-vriendjes van de groep “Test Geel” die op hun thuisreis geringeloord werden door een ongeval in Antwerpen. Leve het openbaar vervoer!