Massive Open Online Course

Van bij de aankondiging ervan lang voor de vakantie had ik me ervoor geregistreerd, de open online cursus “Connectivism and connective knowledge” van George Siemens and Stephen Downes. Beide heren wonen en werken in Canada en zijn welbekend om hun werk op het gebied van online leren. Siemens wordt geassocieerd met de leertheorie van het connectivisme die hij uiteenzet in een welbekend artikel Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Dat connectivisme wordt tegenwoordig al gewoon aan het lijstje van bekende leertheorieën toegevoegd: behaviourisme, cognitivisme, constructivisme. Downes heeft evenwel zeker ook een grote bijdrage geleverd aan deze theorie.

Lees verder