Demo Lectora

Ik loop al een tijdje met het idee om via Lectora een soort vragensimulator te maken. Ik heb het de gemakkelijk bekkende naam Qpath gegeven (oops, zou dat al gepatenteerd zijn?). De opzet wat volgens een branching-systeem de deelnemer te leiden door een vragendoolhof. De nummering van de bladzijden komt overeen met de mogelijke paden : antwoord 2 op vraag 1 leidt naar vraag 1.2 . Het antwoord 2 van  vraag 1.2 leidt dan naart vraag 1.2.2, enz…

De samenstelling van de PageNames gebeurt dus op basis van het antwoord van de deelnemer. Eens je op die basis de nodige variabelen hebt gedefinieerd kan je eindeloos breien in Lectora : http://www.wanidea.com/backtax. Mogelijk zitten er nog wat bugs in. Meld me dat maar als je daar zin in hebt. De broncode kan ik je zo sturen als je dat wenst.

Oh ja, soms kom je een winkelkarretje tegen. Als je daarop klikt dan verzamelt het systeem hetgeen je bijeen gespaard hebt. Als je dan effectief het resultaat wil zien, moet je… (oops, sorry,geen tijd meer,  moet trein halen!!)

Blended learning doet slagingspercentages ‘moeilijke vakken’ stijgen

Aan de universiteit van Tilburg is het slagingspercentage voor vakken als statistiek en accounting in 2 jaar tijd met 20% gestegen door de inzet van blended learning. Naast traditionele hoor- en werkcolleges werden weblectures aangeboden, was er een virtueel werkcollege en werden begeleidingssessies door de docent via het web voorzien. Het succes wordt toegeschreven aan het feit dat studenten door het gebruik van deze middelen aangezet worden tot actief aan de slag gaan met de leerstof. Dit lezen we op elearning.nl