Educause: bijgewoonde sessies (5/11)

8:10 Using Video Resources to Engage and Stimulate High-Level Thinking, door Atkinson van Massey University en Burden van University of Hull

The presentation will share practical approaches for the use of digital video (including archives) drawn from the Enhancing Teaching and Learning with Digitised Resources project in the United Kingdom and explore an innovative framework (DiAL-e) for the use of media resources that is transferable to other collections and other institutions.

In de kantlijn van mijn nota’s van deze sessie staat dit: zeer goede sessie! zeker iets mee doen!!!

De sprekers verwezen naar een artikel van Renee Hobbs getiteld “Non-optimal uses of video in the classroom.” in Learning, Media and Technology, waarin zij stelt dat de manier waarop video in de klas gebruikt wordt te wensen overlaat. Het is meestal passief gebruik, het wordt zelden interactief ingezet en het is in de meeste gevallen niet meer dan een vervanging van het aanbieden van content. Wat we dus leren van Hobbs is dat het gebruik van video in leersituatie teveel gericht is op het overbrengen van inhoud en te weinig aanzet tot actief denken. Dat moet dus anders.

Lees verder

Videolectures gratis op het net

OER of Open Educational Resources, het vrij beschikbaar zijn van leermaterialen die iedereen mag gebruiken, het bestaat al lang, maar ik heb de indruk dat dit de laatste tijd steeds meer in the picture komt of dat er toch steeds vaker de aandacht op wordt getrokken.

Zo stuitte ik net op weer een nieuw initiatief rond het aanbieden van video-opnamen van lessen: Academic Earth. De site is nog in beta. In hun missie lezen we:

Academic Earth is an organization founded with the goal of giving everyone on earth access to a world-class education.

As more and more high quality educational content becomes available online for free, we ask ourselves, what are the real barriers to achieving a world class education?  At Academic Earth, we are working to identify these barriers and find innovative ways to use technology to increase the ease of learning.

We are building a user-friendly educational ecosystem that will give internet users around the world the ability to easily find, interact with, and learn from full video courses and lectures from the world’s leading scholars.  Our goal is to bring the best content together in one place and create an environment that in which that content is remarkably easy to use and in which user contributions make existing content increasingly valuable.

Op dit moment zijn er lessen te bekijken van de universiteiten van Berkely, Harvard, MIT, Princeton, Stanford en Yale. Niet de minsten dus.

Eerder werd ik al attent gemaakt op de Universiteit van Utrecht die haar eigen dienst voor het aanbieden van videolectures heeft.

En dan is er nog Videolectures.net met meer dan 6000 video’s.

videolectures.net

Natuurlijk zal er nog veel meer te vinden zijn, m.a.w. er is een enorm aanbod van kwalitatief videolesmateriaal op het internet aanwezig. Vraag is in welke mate dit nu ook effectief gebruikt en ingezet wordt en wat het rendement ervan is, zo dat al meetbaar zou zijn.

Blended learning

Een aardig filmpje waarin blended learning uitgelegd wordt, hier ‘gecombineerd onderwijs’ genoemd (wat een beetje vreemd aandoet als je de term blended learning gewoon bent).

Gemaakt door studenten van een Toll-net cursus en geïnspireerd op de prachtige didactische aanpak van Commoncraft.

(via Steven Verjans op Facebook)

Ze doen het weer…

Ze doen het weer de mannen van Commoncraft, je weet wel, met ‘de kracht van eenvoud’

Ditmaal hebben ze een filmpje over LinkedIn gemaakt. Wie nog niet wist wat de toegevoegde waarde kan zijn van dit sociaal netwerk, moet het maar eens bekijken: