HUB Lunch webinars

05/04/2011 Gebruik van Twitter in het Onderwijs

Seminarie over Twitter gemist? Bekijk het opnieuw

 

12/05/2011 Hoorcolleges activeren via Voting Systemen

Seminarie over voting systemen gemist? Bekijk het opnieuw

 

09/06/2011 Werken met webcolleges

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

 

16/11/2011 In de broekzak van de student

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

 

13/12/2011 Portfolio: de hype voorbij!

Seminarie over webcolleges gemist? Bekijk het opnieuw

Advertenties

OEB11 : Portfolio with Mahara

Thomas Strasser,Vienna University of Education, did a research project on portfolio http://todaysmeet.com/.
Focus ligt op self-organised learning. Dit gaat niet over assessment, maar over het leerproces zelf. Doelgroep is lerarenopleiding.

  Reason for Mahara :

 •   Get rid of paperwork
 •   Part of the curriculum!
 •   Lifelong learning (m.i. de reden voor keuze van Mahara)
 •   Getting digital

Van de 2175 studenten zijn er 584 die dagelijks met Portfolio bezig zijn.

De lector moet ook een eigen portfolio hebben.

 • Social media
 • Short CV
 • Incl. Google docs, Youtube
 • Sync Twitter
 • Sync Blogs

Feedback van studenten over gebruik : 64% good, 8% very good, average 22%

Meer info : http://learning-reloaded.com/mahara

Educause 2011: dag 1

Ik ben dit jaar opnieuw bij de gelukkigen waardoor ik deze week de Educause-conferentie mag bijwonen, in Philadelphia deze keer. Educause is de grootste conferentie ter wereld gewijd aan ICT in het hoger onderwijs.

Preconference

Omdat e-portfolio momenteel aan de HUB een redelijk hot item is, volgde ik vandaag een preconference verzorgd door Virginia Tech: Virginia Tech ExPo: E-Portfolios for Courses and Programs Across the University

This seminar proposes to share Virginia Tech’s electronic portfolio experiences. Specific examples of portfolios for learning, assessment, and professional development will be discussed. We will explain how we support faculty and students, including the university’s center for emerging technologies, InnovationSpace. We will share our portfolio processes like the structure of our design meetings, our portfolio tools, and the infrastructure needed to implement e-portfolios throughout our institution so participants can learn from the challenges we faced and apply our strategies for success. The seminar will include a participatory design process to facilitate development and share experiences. Participants should leave with a greater understanding of how to implement e-portfolios throughout the university. We will also provide resource materials including our student and faculty guides, links to our website and video tutorials, sample reflection prompts, sample e-portfolio activities, and a copy of our e-portfolio design document.

De beschrijving was zeer uitnodigend en veelbelovend, maar ik ben helaas toch wat op mijn honger blijven zitten.

Er werd op een zeer logische manier gestart met een aantal voorbeelden van portfolio’s van studenten van Virginia Tech. Zeer verschillende soorten van portfolio’s ook. Van een zeer eenvoudig portfolio verbonden met 2 vakken en lopende over 2 jaar met vooral schrijfoefeningen (het ging over een cursus Engels), over een departementaal assessment portfolio waarbij dit moet dienen om learning outcomes te meten, naar een portfolio dat het behalen van nationaal bepaalde outcomes moet bewijzen.

Allemaal zeer mooi, maar ik had gehoopt om ook een blik achter de schermen te krijgen. Hoe wordt de ontwikkeling hiervan concreet aangepakt? Hoe verloopt de uitrol? Waaruit bestaat het portfolio technisch gezien? Wat als men nog iets wil wijzigen aan de template? Wie begeleidt? Hoe wordt die begeleiding geïmplementeerd of geörganiseerd? Wat krijgt een begeleider/coach eigenlijk te zien? Wat zijn de ervaringen, zowel van de studenten als van de begeleiders? Wat zijn de struikelblokken en hoe kunnen die voorkomen worden?

Op al die vragen heb ik geen antwoord gekregen. Ik heb alleen begrepen dat ze SAKAI gebruiken voor hun portfolio-sites, dat ze heel veel artefacten (documenten, scans, audio, video, …) laten opslaan en dat ze geen opslaglimiet instellen.

Een tweede spreker had het uitgebreid over het pedagogische belang van reflectie, uitvoerig gestaafd door wetenschappelijk onderzoek. Op zich wel interessant natuurlijk, en wellicht onlosmakelijk verbonden met portfolio, maar wat mij betreft niet nieuw en vooral niet in overeenstemming met mijn verwachtingen van deze preconference.

Wat ik wel onthouden heb is dat een portfolio in de eerste plaats bedoeld is voor de student zelf. Het is een instrument dat het leren van de student moet ondersteunen en richting geven. Reflectie is hier de tool bij uitstek.

Wat ik ook onthouden heb is dat er niet zoiets is als ‘het’ instellingsportfolio. Het was zeer duidelijk dat ook aan Virginia Tech verschillende opleidingen verschillende portfolio’s gebruiken. Elk wordt aanzien als een project. De sprekers hadden het over een honderdtal projecten!

Mooi was nog een voorbeeld uit een lerarenopleiding. Reflectie hoeft niet noodzakelijk in geschreven vorm te zijn. In dit project werd uitvoerig gebruik gemaakt van video en audio. Zo neemt bv een student vooraleer hij een stageles geeft, zichzelf op terwijl hij reflecteert over hoe hij de les gaat aanpakken. Onmiddellijk na afloop van de les doet hij hetzelfde, maar nu reflecteert hij over de zopas gegeven les.

Omdat in de portfolio’s zoveel gebruik gemaakt wordt van multimedia voorzien ze hiervoor ook de nodige faciliteiten en opleidingsmogelijkheden, zowel voor docenten als voor studenten. Dit vindt plaats in hun zogenoemde Innovationspace. Voor opleiding in de tools doen ze omstandig beroep op studenten!

Openingsreceptie in de Exhibit Hall

In de Exhibit Hall exposeren talloze bedrijven hun producten, alle dus actief in de onderwijswereld. Als je die gigantische ruimte betreedt en al die indrukwekkende stands ziet, kan je maar één ding cocluderen eigenlijk: education is big business

Gebruikersdag N@tschool

We kiezen duidelijk niet voor kwaliteit, maar volgen slaafs de markt van de upperdogs. Toch nog maar eens iets over N@tschool en Hollandse degelijkheid:

Portfolio 1-2-3

Een portfolio maken

1) verzamel en creëer materiaal

2) organiseer en selecteer je materiaal in een view

3) deel je zienswijze (je view dus!) met anderen

Gewoon eens kijken : http://www.wanidea.com/mahara/view/view.php?t=v3tV0qLUy8ZueSgdHIKc

Gewoon eens doen : http://www.wanidea.com/mahara en registreer je om het systeem eens uit te testen

Een verfrissende kijk op Portfolio’s

Serendipity. Ik zocht (en ik weet zelfs niet meer wat ik zocht…) en vond dus iets anders, namelijk deze vier  filmpjes. Het eerste is hilarisch, het vierde zet je aan tot nadenken. Dat het over architectuur gaat vind ik bijkomstig.  Nee, verrijkend zelfs! Wat mij hier vooral bevalt is de frisse kijk op portfolio’s als eigen creatief werk qua inhoud, vorm, creativiteit.  Achteraf stelde ik me de vraag : moeten we misschien meer aandacht hebben voor een algemeen opzet in plaats van een strikt model als we aan studenten vragen om met een portfolio te starten?

 1. How to make a portfolio – Part 1
 2. How to make a portfolio – Part 2
 3. How to make a portfolio – Part 3
 4. How to make a portfolio – Part 4

In het vierde filmpje staan een aantal algemene criteria : eenvoudig, elegant en beknopt. Dit staat lijnrecht tegenover strakke sjablonen met voorgekauwde menustructuren, webformulieren, instellingskleuren, instellingslogo’s. De student moet zich dus houden aan de branding en het inhoudelijk kader (bvb. kies minstens 5 competenties waaraan je dit academiejaar zou willen werken) van  de instelling. Creativiteit wordt in de kiem gesmoord.

Lees verder

Educause : 14/10/10

Mobile applications and Device support: are your applications mobile ready :

Volgende vragen moeten aan bod komen bij het overwegen van mobiele applicaties :

 • Welk type applicaties? Campus content ( nieuws, docentendirectory, kalender) of educational content (clickers, LMS,…)?
 • Wie beslist over de prioriteiten van toepassingen?
 • Hoe ga je die applicaties managen (bvb. Resultaten moeten achter een login en paswoord zitten…)?
 • Hoe omgaan met variaties van mobiele devices?
 • Wie gaat ontwikkelen?
 • Budget?

Voorbeelden van sites :

Reacties vanuit de deelnemers :

Next generation Learning Challenges

Deze sessie was een oproep van de Bill Gates Foundation om projecten in te dienen. Bedoeling is om de scholingsgraad via Open Educational resources en de aanwezige IT vaardigheden van de Amerikanen op te waarderen. Niet zo interessant voor ons dus.

Adopting portfolios at Virginia Tech and University of Michigan

Een overzichtelijk portfolio met vragenlijst

De portfolio’s die ze aanbieden zijn geschreven op de specificaties van de faculteiten. Dus geen zelfde benadering voor elke faculteit.

Ze leggen veel nadruk op training voor studenten en docenten. Portfolio’s zijn hier volwaardige websites. Dit betekent dat alle betrokkenen ook moeten opgeleid worden in ontwerp van websites, omgaan met fotomateriaal, video & geluid. Een aparte studio met PC’s dient als campusspace, louter voor werken aan en ondersteunen van E-portfolio’s.

Waar ik ook van opkeek is het nut van portfolio-informatie voor de opleiding en voor de accreditatie. Portfolio’s geven feedback over hoe studenten omgaan met het opleidingscurriculum.
Docenten verzamelen belangrijke informatie over kennis en vaardigheden, verbonden aan de vakken die ze geven.
Dus : vanuit de student een belangrijk feedbackinstrument voor de opleiding.

De wondertechniek achter hun portfolio’s : SAKAI!!

Blended and online Learning

Na een half uur kon de sessie starten. Men had contacten gelegd met Elluminate. Dat was wel in orde. Maar de klank in de zaal deed het niet. Uiteindelijk kwam her op neer dat we een fuzzy presentatie kregen via Elluminate (waarom het gemakkelijk maken als moeilijk ook kan) van een wiki http://www.educause.eu/wiki/blend-online. Hier kan je terecht met al je vragen rond het opzetten van blende learning, kan je zelf bijdragen leveren, andere geïnteresseerden contacteren…

Mijn bezoeken aan Moodle, Blackboard en Learning Objects

Moodle biedt Mohara aan (gratis OpenSource). Er zijn ook vendors die hun eigen applicaties aanbieden. Blackboard verwijst naar Blackboard Portfolio (dat kennen we). Learning Objects heeft met CampusPack ook een mooi product.

Nergens heb ik echter een antwoord gekregen op het efficient begeleiden van groepen studenten