Educause: nu echt de laatste

Links naar andere Educause-bloggers:

Ook op de SURFgroep voor Educause zijn er verslagen te vinden.

Educause: bijgewoonde sessies (6/11)

8:10 Course Lecture Capture: Innovation or Capitulation, door Baron van Marist College, Hancock van University of California, Berkeley en Stringer van Stanford University.

Many institutions are putting resources into capturing course lectures for their students and the public. Is it worth the cost? Is it worth the effort? This session will debate whether “capture” provides learners with new pathways into understanding while asking simultaneously, does it undercut faculty innovation in teaching?

Dit was een zeer interessante sessie over de zin en onzin van lesopnames die vervolgens online beschikbaar gesteld worden.

In Stanford doet men al 35 jaar aan een of andere vorm van lesopnames. Berkeley is gestart in 1995 met het opnemen van cursussen en campus events. Zo’n 50 cursussen elk semester. Er werd gebruik gemaakt van iTunes U en Youtube. In 2007 zijn ze gestart met het Opencast project. Dit is een community of practice waarin instellingen voor hoger onderwijs samenwerken en best practices met elkaar delen over het online beschikbaar maken van ‘rich media’.

Lees verder

Educause: bijgewoonde sessies (5/11)

8:10 Using Video Resources to Engage and Stimulate High-Level Thinking, door Atkinson van Massey University en Burden van University of Hull

The presentation will share practical approaches for the use of digital video (including archives) drawn from the Enhancing Teaching and Learning with Digitised Resources project in the United Kingdom and explore an innovative framework (DiAL-e) for the use of media resources that is transferable to other collections and other institutions.

In de kantlijn van mijn nota’s van deze sessie staat dit: zeer goede sessie! zeker iets mee doen!!!

De sprekers verwezen naar een artikel van Renee Hobbs getiteld “Non-optimal uses of video in the classroom.” in Learning, Media and Technology, waarin zij stelt dat de manier waarop video in de klas gebruikt wordt te wensen overlaat. Het is meestal passief gebruik, het wordt zelden interactief ingezet en het is in de meeste gevallen niet meer dan een vervanging van het aanbieden van content. Wat we dus leren van Hobbs is dat het gebruik van video in leersituatie teveel gericht is op het overbrengen van inhoud en te weinig aanzet tot actief denken. Dat moet dus anders.

Lees verder

Educause: bijgewoonde sessies (4/11)

10:30 Lost in Space: Finding Your Way Around Effective Learning Space Creation, door Jorstad, University of Wisconsin-La Crosse

This session will illustrate how to conceive, design, and construct effective and innovative learning spaces. Learn through the viewpoints of faculty members, IT staff, architects/consultants, and administrators. Participants will learn about good and poor planning strategies and superlative learning space designs that are scalable and sustainable.

Over deze sessie kan ik kort zijn: verkeerd gekozen. Ik had dit opgevat als gaande over virtuele leeromgevingen, maar het ging over het ontwerp van fysieke leerruimten… Het was evenwel een troost toen ik later van 2 anderen hoorde dat zij dezelfde ‘fout’ hadden gemaakt…

Niet dat dit niet interessant zou zijn, maar het hoort niet tot mijn professioneel domein.

De quote (van ene Holmgren) waarmee hij eindigde wil ik hier wel nog meegeven: “You don’t stop innovating when dollars are tight”.

11:40 Disrespectful and Time-Wasting, or Engaged and Transformative? The Mile-High Twitter Debate, Gardner Campbell van Baylor University en Maas van University of Wisconsin-Milwaukee

iphone_alles 136Dit was een zogenaamde Point/Counterpoint sessie waarop een thema belicht wordt vanuit 2 tegengestelde standpunten. Twitter is daar bij uitstek voor geschikt denk ik.

Deze sessie kan hier bekeken worden.

Het moet gezegd, Amerikanen houden van show… Acteertalent is dus mooi meegenomen. De tegengestelde standpunten worden dus eigenlijk in een soort van rollenspel gebracht. De anti-twitterman bleek na verloop van tijd dus helemaal niet zo anti-twitter te zijn, maar goed, dat is op zich niet zo belangrijk. Twitter blijft voorlopig controversieel en de pro en cons werden door de heren in deze ‘show’ dus wel goed gebracht. Ik heb alleen niet zoveel nieuws gehoord. Dat ligt uiteraard niet aan deze performers.

Lees verder

Educause: bijgewoonde sessies (4/11), keynote

De eerste keynote (4/11 8:15): Jim Collins, Good to Great and the Social Sectors

iphone_alles 044Author of the best-selling Good to Great (and its supplement Good to Great and the Social Sectors), co-author of the enduring classic Built to Last, and author of the recently released How the Mighty Fall, Jim Collins will challenge participants to think about the key drivers that distinguish great institutions from others. Why do some become great? Why do some never transcend mediocrity? Why do some great enterprises fall? And why do some prevail to greatness even in a tumultuous world spinning out of control, characterized by rapid and unpredictable change, risk, peril, luck, and overwhelming opportunity? Greatness, he teaches, is not primarily a function of circumstance but of conscious choice and discipline. Collins will discuss how participants can apply the lessons to their own organizations, leadership challenges, and personal choices. In this session, he will pay particular attention to the challenges facing social sector leaders in higher education.

Collins onderzoek wilde de vraag beantwoorden waarom sommige bedrijven excellent presteren en andere niet. Welke factoren bepalen dat men van good, great wordt? En waarom vallen de enen en anderen niet? Bij dat laatste had hij het over de “5 stages of decline”.
5stages_decline
Komt men in fase 4, dan is er nog steeds een weg terug.

Collins onderzoek gaat over bedrijven, maar in zijn uiteenzetting maakte hij de vertaalslag naar het hoger onderwijs. Dat leidde tot markante uitspraken, zoals: “We must reject the idea that the primary path to greatness is becoming like a business”. Zijn argumentatie is dat “most of anything is average” en “we don’t want practices of average business”. Willen excellent zijn is geen business idea maar een greatness idea.

“Culture of discipine” is belangrijk. “The principal way of becoming mediocre is failing the fundamentals”. M.a.w. focus op waar je het best in bent, waar je het meest in gelooft.

Het type leiderschap is van groot belang. Type 5 leiderschap noemt hij het. En dit gaat niet over persoonlijkheid. Een type 5 leider is niet met zijn ego bezig maar met het belang van het bedrijf en zijn mensen. Leiderschap in de sociale sector (waar onderwijs toe behoort) is volgens Collins nog veel moeilijker.

Over de juiste mensen aantrekken: “First make sure that you have the right people on the bus, then figure out where to drive the bus.” Deze quote vond ik wel erg opmerkelijk… want hangt ‘de juiste mensen’ niet samen met de bestemming van de bus?.

Over motiveren: “motivating is insulting”. M.a.w. de juiste mensen ZIJN al gemotiveerd, het is niet de taak van een leider om te motiveren. “Right people are self motivated and self disciplined”. Meer nog: “leaders demotivate!”. Slechte leiders bedoelt hij natuurlijk. En toegegeven, hij heeft een punt…

In het derde stadium van verval zijn er waarschuwingssignalen. De veelvoorkomende fout is deze te negeren. “Confront the brutal facts”.

Stadium 4: hoe reageer je? Er is altijd een weg terug…

Stadium 5: “you have to have a reason to struggle, to fight”, en die reden kan niet succes, geld, carrière zijn.
“Preserve the core values, the core purpose. Change cultural and operating practices, change specific goals and strategies.”

“Signature of mediocrity is not unwillingness to change, it’s chronic inconsistency”.

En om te eindigen: “Greatness is not a function of circumstance but of choice and discipline”.