BBWorld Europe ’08: de parallelsessies, vervolg

14/5 Diaries and Decisions: Placing the Student Voice at the Heart of the Development Agenda (L. Thorpe, H. Lyons, Sheffield Hallam University)

In deze presentatie werd een onderzoek voorgesteld naar de ervaringen van studenten met e-learning. Het ging om een kwalitatieve studie bestaande uit drie componenten: semi-gestructureerde interviews en observaties, dagboeken die studenten bijhielden waarin ze reflecteerden op hun leren en een vragenlijst waarin gepeild werd naar de verwachtingen van de studenten wat betreft e-learning. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij beleidsbeslissingen en hebben ook een impact op de praktijk van de docenten.

Wat er bijvoorbeeld uit naar voor komt, is wat studenten zelf die dingen vinden die maken dat een cursus in Blackboard een goede cursus is. Dan krijgen we het volgende lijstje:
• Heel veel bronmateriaal (resources)
• Regelmatig updaten
• Powerpoints van een les vóór de les beschikbaar stellen
• Links naar externe websites
• Wiki-gebaseerd groepswerk
• Online kunnen indienen van opdrachten
• Online feedback
• Zelftesten om de eigen vooruitgang in de studie te kunnen meten

Persoonlijk vind ik dit een boeiend lijstje… Vergeet niet, dit komt vanuit studenten, niet vanuit docenten! De studenten uit het onderzoek kunnen zich trouwens geen leren meer voorstellen zonder technologie. Mijn buurvrouw tijdens deze sessie maakte me erop attent dat er zo ook een lijstje bestaat over ‘Things NOT to do with Blackboard’. Daar moet ik nog eens naar op zoek gaan.

Lees verder

BBWorld Europe ’08: de parallelsessies

In de vorige bijdrage heb ik me beperkt tot een algemene indruk en tot de keynotes. Hoewel die keynotes soms best wel interessant zijn, zijn het toch de parallelsessies die het meest weten te boeien. Hier komen immers vooral de gebruikers uit de onderwijswereld aan het woord en het is dus daar dat je de meeste ideeën voor de eigen omgeving kan opdoen. Wat mij betreft ligt daar de meerwaarde van deelname aan zo’n conferentie, de uitwisseling van ervaringen van collega’s van verschillende onderwijsinstellingen en dit over de grenzen heen.

De juiste keuze maken uit het ruime aanbod op basis van de korte abstracts uit het programma, is niet altijd eenvoudig. Kiezen betekent meteen dat je de andere, die ook best interessant kunnen zijn, mist. Ik zal pogen om van een aantal sessies een neerslag hier weer te geven.

  Lees verder

BBWorld Europe ’08 (12-14 mei 2008)

BBWorld Europe banner

Net terug zijnde van de Blackboard Europese gebruikersconferentie, BBWorld Europe ’08, in Manchester – daarbij wonderwel het Glasgow-supportersgeweld overleefd te hebben, ondanks ongeveer als enige ‘normale’ mens met hen samen in een trein gereisd te hebben (voor wie geen voetbalfanaat is, vandaag vond in Manchester de finale van de UEFA-Cup plaats en djeezes, ik weet toch echt wel veel leukere dingen…) – voel ik me nu toch wel verplicht om hier nog snel een post te schrijven. Had ik immers niet mijn collega’s vast beloofd te zullen bloggen tijdens deze conferentie?

Lees verder