Een vooruitblik op het Horizon Report 2011

Elk jaar brengt het New Media Consortium in samenwerking met Educause een Horizon rapport uit waarin op basis van kwalitatief onderzoek opkomende technologieën worden geïdentificeerd en beschreven waarvan verwacht wordt dat ze in de komende vijf jaar een grote impact zullen hebben op het hoger onderwijs (in de VS).

Het vorige rapport, het Horizon Report 2010, kan je hier raadplegen.

Het rapport voor 2011 is nog niet klaar, maar je kan al een voorproefje zien. Dat leert ons dat dit de technologieën zijn waarvan we mogen verwachten dat ze de volgende 5 jaar een belangrijke rol zullen spelen voor het hoger onderwijs. Zie ook de wiki!

Time-to-Adoption: One Year or Less
· Mobiles
· Electronic Books

Time-to-Adoption: Two to Three Years
· Game-Based Learning
· Augmented Reality

Time-to-Adoption: Four to Five Years
· Gesture-Based Computing
· Learning Analytics

Verrassend is dit moelijk te noemen. Hoog tijd in ieder geval dat er ook bij ons meer aandacht gaat naar mobiel leren. Volgens mij is het ook het moment om te gaan werken rond games (deze gaat in feite wel al een aantal jaren mee) en augmented reality. En als we echt de dingen vooruit willen zijn, kunnen we maar best de ontwikkelingen op het vlak van die laatste 2 van nabij gaan volgen.

Een verfrissende kijk op Portfolio’s

Serendipity. Ik zocht (en ik weet zelfs niet meer wat ik zocht…) en vond dus iets anders, namelijk deze vier  filmpjes. Het eerste is hilarisch, het vierde zet je aan tot nadenken. Dat het over architectuur gaat vind ik bijkomstig.  Nee, verrijkend zelfs! Wat mij hier vooral bevalt is de frisse kijk op portfolio’s als eigen creatief werk qua inhoud, vorm, creativiteit.  Achteraf stelde ik me de vraag : moeten we misschien meer aandacht hebben voor een algemeen opzet in plaats van een strikt model als we aan studenten vragen om met een portfolio te starten?

  1. How to make a portfolio – Part 1
  2. How to make a portfolio – Part 2
  3. How to make a portfolio – Part 3
  4. How to make a portfolio – Part 4

In het vierde filmpje staan een aantal algemene criteria : eenvoudig, elegant en beknopt. Dit staat lijnrecht tegenover strakke sjablonen met voorgekauwde menustructuren, webformulieren, instellingskleuren, instellingslogo’s. De student moet zich dus houden aan de branding en het inhoudelijk kader (bvb. kies minstens 5 competenties waaraan je dit academiejaar zou willen werken) van  de instelling. Creativiteit wordt in de kiem gesmoord.

Lees verder

Dé onderwijsdagen – dag 2

De tweede dag van de onderwijsdagen begon met de keynote van Christiaan Alberdingk Thijm, een jurist die gespecialiseerd is in auteursrecht, privacy en informatierecht. De titel van zijn presentatie was ‘Hoe sociaal zijn sociale media?”.

Hij start met het tonen van de trailer van de film ‘The social network’ over Zuckerberg, de oprichter van Facebook, en zegt dat we die zeker moeten gaan zien. Het is vooral een juridische film, en gaat niet over Facebook als dusdanig.

Lees verder

Dé onderwijsdagen – dag 1, keynote Michiel Muller

Michiel Muller is een Nederlandse ondernemer bekend door Tango (snel en goedkoop tanken aan een onbemand benzinestation), Route Mobiel (challenger van ANWB, een dienst die bij ons vergelijkbaar is met Touring Wegenhulp) en Bieden en Wonen (immobiliënveilingsite).

Zijn keynote ging over innovatie en was opgebouwd rond zijn ervaringen met de oprichting van Tango en Route Mobiel. Hij had het over ingeslapen kolossen zoals Shell en ook dus ANWB die over een marktdominantie beschikken en daardoor geen push ondervinden om te innoveren. Dat schept kansen voor nieuwkomers met innovatieve ideeën die aldus challenger worden van die slapende kolossen.

Muller hanteert de creatiespiraal van Marinus Knoope.

Hij benadrukt dat fase 3, geloven, hierin heel belangrijk is. Als je er zelf niet voluit in gelooft, zal het waarschijnlijk ook niet slagen omdat later in de spiraal, bij de fase volharden, dat maar mogelijk is wanneer men écht gelooft in het idee.

Snelheid van uitvoering, van idee naar realisatie, is wel opmerkelijk. Zo is Route Mobiel op 4 maand tijd ontstaan. Dit houdt in dat  men niet alles moet weten om tot uitvoering over te gaan, m.a.w. durven handelen op basis van onvolledige informatie.

Verder benadrukt hij het belang van samenwerking met anderen, zo veel mogelijk van buiten halen en partners verzamelen rond het project.

De vertaalslag van dit verhaal uit het bedrijfsleven naar de onderwijswereld, is aan ons neem ik aan. Muller zei ergens terloops wel dat onderwijsmensen analytici zijn en dat analytici moeite hebben met veranderingen. Sic.

Ik verwijs nog graag naar de blogpost die Wilfred Rubens schreef over deze keynote.

Dé onderwijsdagen 2010 – dag 1, bijgewoonde parallelsessies

Wilfred Rubens: Vormt motivatie de sleutel tot leren in 2011?

Johnson had het in zijn keynote al gehad over het belang van motivatie. In de eerste featured sessie begon Rubens met te zeggen dat we meer moeten doen met motivatietheorieën, zowel voor studenten door de technologie te gebruiken om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren, als voor docenten om ze te stimuleren ICT te gebruiken.

Lees verder

Dé onderwijsdagen 2010 – dag 1


Elk jaar organiseren SURF en Kennisnet in Nederland ‘Dé Onderwijsdagen’, een tweedaagse conferentie over ICT in het onderwijs. Naast een aantal gerenommeerde buitenlandse sprekers zijn er tal van presentaties door mensen uit het werkveld waarin toepassingen of methoden gedemonstreerd worden van basis- tot hoger onderwijs. Het was voor mij de eerste keer dat ik ernaartoe ging, en ik moet zeggen, het was de moeite. De conferentie heeft m.i. een prachtige opzet door elke dag te starten en te eindigen met een keynote en daartussen de parallelsessies over diverse onderwerpen. Het geheel is tip-top georganiseerd. De koffiepauzes en de lunch verlopen uitermate vlot. Slechts één minpunt voor mij, het gebrekkige draadloze netwerk. Misschien ben ik vorig jaar op Educause wel heel erg verwend geweest, maar toch vind ik dat een congres met ICTO als thema in staat moet zijn om probleemloos en vlot WIFI te voorzien.

Lees verder

VoiceThread: online samenwerkend leren

VoiceThread is een gratis online tool die ik eigenlijk wel al een paar jaar ken, maar waarop nu opnieuw mijn aandacht getrokken werd. Enerzijds door het Educause-verhaal van collega Lucas, anderzijds door vragen van taaldocenten die ik begeleid bij de ontwikkeling van blended learning cursussen. Het was aangenaam te merken dat de tool een heel mooie evolutie heeft ondergaan.

VoiceThread is een tool waarmee je mensen kunt samenbrengen rond een document, een afbeelding of een video. Mensen kunnen dan hun commentaar daarop kwijt, gewoon door deze op te nemen via een microfoon (met een webcam kan zelfs het videobeeld mee gestuurd worden). Het wordt dus zoiets als wat men in een klaslokaal zou doen via een groepsdicussie. Het verschil is dat het met VoiceThread een asynchroon gebeuren is en dat alles dus steeds opnieuw bekeken en beluisterd kan worden. Studenten kunnen trouwens de opname van hun commentaar zoveel malen herhalen als ze maar willen, totdat ze tevreden zijn over het resultaat.

Voor taalvakken die op afstand of in een blended formule aangeboden worden, kan VoiceThread bijdragen bij het aanleren of inoefenen van gesproken taalvaardigheid. Men zou bijvoorbeeld kunnen vertrekken van een foto of een video en aan de studenten vragen om daar een verhaaltje rond te vertellen. Of je kan een vraag stellen en van hen vragen om daar elk een antwoord op te geven.

Leuk lijkt me ook de video doodle functie. Als te bespreken object laad je dan een videofragment op en van de studenten verlang je dat ze een vraag beantwoorden a.d.h.v. bepaalde shots in het fragment. Ze spreken hun commentaar in terwijl het fragment afspeelt, kunnen het fragment zelf stopzetten en iets in het beeld omcirkelen en vervolgens verder laten afspelen. Een voorbeeld hiervan vind je hier.

Zo’n VoiceThread kan met anderen gedeeld worden via een link, maar hij kan ook makkelijk ingebed worden op een webpagina. Mooi is dat.

Schitterend vind ik ook dat deze tool bruikbaar is vanaf het lager onderwijs tot in het volwassenenonderwijs. Het hangt alleen af van de creativiteit van de leraar of docent om relevante toepassingen te bedenken.