ICT-studiedag (2/10/2008) : aanmaak en uitwisseling van digitale leermiddelen

Plenumsessie voormiddag

Op zijn vraag wie er allemaal e-mail gebruikt rezen alle handen enthousiast de hoogte in.
Het enthousiasme werd gelijk de grond ingedrukt met zijn uitspraak “E-mail is for old people“, voor de bomma’s en de bompa’s dus….

Ander opmerkelijk citaat (wat dacht je anders te verwachten) : “Fish didn’t invent water“.
Een doordenkertje : de competenties die aanleren zijn geschikt voor de jobs van de toekomst die we nu niet kennen en die dus nog moeten uitgevonden worden.

De overheid moet netwerken ondersteunen, afspraken afdwingen en standaarden bewaken.
Hiermee verwijst hij naar onder andere het Pubelo project.

Geert Joris van www.boek.be vertegenwoordigt het standpunt van de uitgevers.

Opmerkelijk is zijn verhaal is dat de uitgeverijen niet dezelfde fout willen doen van de muziekuitgevers die vooral repressief reageerden op de piraterij.

Twee begrippen zijn het opzoeken waard :

  • DRM (Digital Right Management), de klassieke auteursbescherming en de juridische gevolgen.
  • DRO (Digitala Object Identification). Elke object heeft een unieke “gebrande” code. (bvb. een foto van het internet heeft een objectcode die kan achterhaald worden)

Dgitaal portaal via een samenwerking van scholen en uitgevers (single sign-on) studiemateriaal aangeboden via internet : http://knooppunt.net.

Lees verder