Seminarie “Digitale Voortgangstoets”, 18 mei 2010

Het seminarie omvatte 1 plenaire sessie en 3 workshops.
Ik heb gekozen voor de Workshop “Digitale component van de voortgangstoets” en “opstellen van meerkeuzevragen (MC vragen)”.
Lees verder