Augmented reality toepassing van Fontys

‘Augmented reality’, het is weer een nieuw buzzword. Een nieuwe ontwikkeling die voor het onderwijs opwindende mogelijkheden zou kunnen bieden.

Augmented reality, de realiteit met een ietsje meer zouden we kunnen zeggen. Bovenop de reële laag een door technologie toegevoegde surplus laag met extra informatie over de realiteit.

Op Wikipedia lezen we de volgende definitie:

Toegevoegde realiteit (TR) (eng: Augmented reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden. In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of head-up display. Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen.

Toepssingen vinden we bijvoorbeeld bij auto-assemblage en in de medische sector. Dit filmpje over augmented reality bij BMW geeft een goed beeld van het potentieel van  augmented reality. Door middel van een speciale bril krijgt de mechanicien visuele instructies geprojecteerd bovenop zijn ‘normale’ gezichtsveld terwijl hij aan een motor werkt.

We vinden echter ook al voor de gewone gebruiker met een smartphone augmented reality toepassingen waarbij aan het beeld van de camera locatiegebaseerde informatie wordt toegevoegd. Layar is zo’n augmented reality toepassing die bestaat voor de iPhone en voor Android smartphones. Zo kan je bv. in een vreemde stad je smartphone voor je uithouden met de camerafunctie geactiveerd, en krijg je in het beeld aanwijzingen voor bv. het vinden van een pizzazaak.

Aan de Fontys hogescholen hebben ze nu hun eigen layar gemaakt die mensen moet helpen bij het vinden van een bepaalde locatie op hun campussen.

Fontys plant trouwens ook zijn eigen iTunes U site voor 2011. Om maar te zeggen dat zij op de mobile learning trein zijn gestapt.

Open University UK en iTunes U: 20 miljoen downloads

In de voorbije week hadden we het er nog over op een projectvergadering i.v.m. blended learning, de opkomst van iTunes U in de lage landen met ‘voorlopers’ als KATHO, TU Delft, Open Universiteit Nederland… Er heerste wat scepsis rond moet ik zeggen…   Maar zie, dan stuit ik via Helikon op dit bericht van de Open University in de UK. Zij hebben een mijlpaal bereikt met het realiseren van 20 miljoen downloads van hun materialen op iTunes U. En dit op 2 jaar tijd (in juni 2008 zijn ze voor het eerst begonnen met iTunes U). Momenteel zitten ze aan ongeveer 250000 downloads per week. Fenomenale cijfers toch?

Interessanter nog: een onderzoek bij hun eigen publiek wees uit dat 96% het materiaal gebruikt om te leren en 58% zegt het materiaal te beluisteren terwijl ze bezig zijn met een andere activiteit. Ik moest even denken… welke activiteiten zijn te combineren met actief luisteren naar een podcast? En ja, eigenlijk alles waarbij je niet echt moet nadenken komt daarvoor wel in aanmerking, zoals strijken, misschien zelfs in de tuin werken… Opmerkelijk toch dat zo’n groot percentage op die manier leren integreert met zijn dagdagelijkse bezigheden. Het bekijken van videomateriaal lijkt me iets moeilijker te combineren, al kan je dat natuurlijk zeer goed doen terwijl je bv. op de trein zit of op het perron zit te wachten op de trein die weer eens een half uur vertraging heeft.

Nog een interessant gegeven is dat bij de lancering van de Open University op iTunes U 1370 studenten gebruik maakten van hun mobiele telefoons om de websites van de OU te raadplegen. In mei 2010 waren er dat 11000.

Stof tot nadenken toch voor die lieden in het hoger onderwijs die nog steeds niet willen weten van mobile learning.

Wat is iTunes U?

Jan Modaal kent intussen iTunes wel als een online muziekwinkel. Via iTunes kan je liedjes of cd’s aankopen en deze bijvoorbeeld op je iPod of iPhone beluisteren. Het hoeft echter niet noodzakelijk muziek te zijn. Je kan ook podcasts downloaden, dit zijn geluidsopnames van bijvoorbeeld een presentatie of van een les die eveneens via iTunes kunnen gedistribueerd worden. De U in iTunes U staat voor university. Hier kunnen onderwijsinstellingen hun eigen iTunes U site exploiteren waarop zij allerlei educatief materiaal in digitale vorm kunnen aanbieden. Heel veel van dit materiaal is voor iedereen vrij toegankelijk. Grote universiteiten zoals Stanford en MIT stellen content publiek beschikbaar. Zo ook de Open University.