Gebruikersdag N@tschool 22-04-2008

Op het einde van deze gebruikersdag kreeg ik in ruil voor mijn batch en het ingeleverde evaluatieformulier een Murray Internet Phone. Mijn evalautie was uiterst positief. Zelfs de karnemelk smaakte me.

Voor een volledig overzicht verwijs ik naar de site zelf.

Plenaire sessie met Anton Neggers

Via een SMS kon je tijdens de sessie op vragen, geprojecteerd op groot scherm, antwoorden. Welk percentage van de aanwezigen zegt dat

a) door gebruik ICT de rol van de docent in de toekomst uitgespeeld?

b) dat er een dringende noodzaak is aan transformatie?

c) dat het nog langer dan 30 jaar zal duren om van een totaal onherkenbare campus spreken

Raad eens? Ik geef jullie later de antwoorden.

Lees verder