Twitter als instrument bij talenonderwijs: trainen van communicatieve en culturele vaardigheden

In het artikel “Microblogging for Language Learning: Using Twitter to Train Communicative and Cultural Competence” (Borau, Ullrich, Feng en Shen) concluderen de auteurs:

Our main finding is that it is suitable to train communicative and culture competence anytime anywhere with-out face-to-face interaction.

Het gaat hier om een onderzoek bij een groep van 90 Chinese studenten die  Engels als vreemde taal leren. Aan hen werd gevraagd om een Twitter-account aan te maken en elkaar ‘te volgen’. Ze moesten minimaal 7 boodschappen per week posten, in het Engels, gedurende de duur van de cursus (7 weken). Al die twitterposts werden geanalyseerd op communicatiekarakteristieken. Aan het eind van de cursus werd ook nog een vragenlijst voorgelegd aan de studenten.

  • ondanks de grote groep krijgt iedereen met Twitter toch de gelegenheid om genoeg praktisch te oefenen
  • omdat de conversaties niet beperkt zijn tot de eigen groep, is er ook de kans om met native speakers te communiceren wat tevens bijdraagt aan culturele vaardigheden
  • microblogging geeft tal van mogelijkheden om de sociolinguistische competentie te trainen
  • voor het trainen van strategische communicatiecompetentie blijkt Twitter niet zo geschikt omwille van de 140-karakter-limiet
  • 70% van de studenten vonden zelf dat ze gemakkelijker in het Engels konden communiceren na het gebruik van Twitter