School of Education , maart 2013

Onlangs werd een proefversie gepresenteerd van het ENW SoE-project ‘ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren’. Onder een ‘ICT-starterskit’ wordt verstaan (en ik citeer hun opzet) “een online screenings- en remediëringsinstrument dat studenten bij instroom in de lerarenopleiding een spiegel voorhoudt voor wat betreft hun ICT-vaardigheden (en de verwachtingen van de opleiding) en dat ervoor zorgt dat hiaten inzake kunnen worden weggewerkt”.

Het eindproduct zal gepresenteerd worden in de loop van de maand augustus 2013.

Het kernproject   ‘Maximaliseren van stagebegeleiding door minimaliseren van fysieke aanwezigheid op de stagescholen’ werkt een website uit waarin methoden worden uitgelegd om aan efficiënte stagebegeleiding te doen. Men legt daarbij niet zozeer de nadruk op de technologie, dan wel op het doel en de bruikbaarheid van bepaalde werkwijzes  zoals : portfolio, bespreking van videofragmenten in een leergemeenschap, blogs (E-flectie), suprvisie via videoconferencing.Het eindproduct zal op 30 mei aan de SoE werkgroep Digitaal Leren worden gepresenteerd.

In beide projecten had de SoE werkgroep Digitaal Leren een resonantiefunctie.

Interesse?  Je reactie op dit artikel, vragen, suggesties zijn welkom. 

Toekomstige evenementen :

–        Leercafé Onderwijs en nieuwe media op 26 april in Gent (http://www.leercafe.be)

–        Seminarie Multicampus Onderwijs op 17 april in Heverlee (http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/seminarie-multicampusonderwijs-op-17-april-2013) gratis, inschrijven verplicht

P2PU : Peer to Peer University opens on March 2013

VSee nu ook op iPad!

Vroeger heb ik het al enthousiast over VSee gehad, een zeer gebruiksvriendelijke tool die het mogelijk maakt om online te vergaderen inclusief audio en video en samenwerkingsmogelijkheden via screensharing. Een webconferencing-tool dus.

Sinds kort is de tool nu ook beschikbaar voor de iPad.  Je kan met 5 mensen tegelijkertijd videochatten. Maar daar blijft het dan voorlopig ook bij helaas. Tekstchat kan ook, maar de toegevoegde waarde van screensharing ontbreekt. Dat zette voor mij direct een domper op de vreugde.

“iPad support for other features will soon be added” lezen we… we leven dus op hoop 🙂

vsee_ipad