Ninth Internationale Conference on Networked Learning (Edinburgh)

WP_20140409_047

 

…. This conference was in a way a confrontation between a large group of technologists and some individuals who were defending the mission of a school or university. Both clans (after all we are in Scotland!) agree that technology can play an important role for education and both are looking for an alignment of the different views. More

 

 

Welcome in HoTEL Learning

HoTEL : A Holistic Model to Technology Enhanced Learning.

HoTel

 

A brilliant overview of learning disciplines from Pask (starting with learning by interaction) to  Gardner (…and ending on  learning by interaction).
Dr. Who will be the next learning theorist.

 

 

 

 

 

School of Education , maart 2013

Onlangs werd een proefversie gepresenteerd van het ENW SoE-project ‘ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren’. Onder een ‘ICT-starterskit’ wordt verstaan (en ik citeer hun opzet) “een online screenings- en remediëringsinstrument dat studenten bij instroom in de lerarenopleiding een spiegel voorhoudt voor wat betreft hun ICT-vaardigheden (en de verwachtingen van de opleiding) en dat ervoor zorgt dat hiaten inzake kunnen worden weggewerkt”.

Het eindproduct zal gepresenteerd worden in de loop van de maand augustus 2013.

Het kernproject   ‘Maximaliseren van stagebegeleiding door minimaliseren van fysieke aanwezigheid op de stagescholen’ werkt een website uit waarin methoden worden uitgelegd om aan efficiënte stagebegeleiding te doen. Men legt daarbij niet zozeer de nadruk op de technologie, dan wel op het doel en de bruikbaarheid van bepaalde werkwijzes  zoals : portfolio, bespreking van videofragmenten in een leergemeenschap, blogs (E-flectie), suprvisie via videoconferencing.Het eindproduct zal op 30 mei aan de SoE werkgroep Digitaal Leren worden gepresenteerd.

In beide projecten had de SoE werkgroep Digitaal Leren een resonantiefunctie.

Interesse?  Je reactie op dit artikel, vragen, suggesties zijn welkom. 

Toekomstige evenementen :

–        Leercafé Onderwijs en nieuwe media op 26 april in Gent (http://www.leercafe.be)

–        Seminarie Multicampus Onderwijs op 17 april in Heverlee (http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/seminarie-multicampusonderwijs-op-17-april-2013) gratis, inschrijven verplicht

Gebruikersdag Natschool 2012 – Pius X in Bladel

Jeroen Alessie

Deze fysiotherapist & Media designer bij de Avans Hogeschool  brengt ons het verhaal van de aanpak in het onderwijs die grotendeels nog dateert van de “tijd-van-toen”. Een verhaal dat verwoede congresgangers naar dergelijke evenementen al een tijdje aanhoren.

Toch is het een onvermijdelijke insteek naar het onderwerp “gaming” dat hij definieert als simuleren met het aanbieden van keuzes en regels. “Apekooi” is een spel van die tijd-van-toen dat blijkbaar in het collectief geheugen van elke Nederlander ligt. Het gaat over een spel waarbij snelheid, teamgeest, overzicht … een rol speelt. De deelnemers hadden duidelijk goede herinneringen aan deze gym-oefening, waar vooral het spelmatige voor de aangename prikkels zorgt.

Lees verder

The loneliness of the long-distance student

Blended Learning is more then online-delivery of content

This title went first through my mind when I did some talking with students who are mostly learning home after working-hours.
The part online-learning in Blended Learning is frequently considered as an online-delivery of study material. The teacher translates his contact hours in selfstudy, delivery of digital presentations, digital assignments,online-tests.
In an educational environment where management gives time and space to their teachers for coaching, students and teachers have also the possibility to participate on discussionboards, blogs, wikis, skype sessions, webconferences…

Lees verder

OEB11:Evolving a learning culture (Douglas Thomas)

“Leren/opleiden is van content evolueren naar context”. Creëer  een omgeving waarbij studenten met hun technologie zoveel mogelijk vragen kunnen stellen (wat belangrijker is dan antwoorden geven,die vind je wel op het internet).

Een voorbeeld van context is bvb. “Harry Potter and the new culture of learning”. Er zijn op http://fanfiction.net nu al 1500 nieuwe novels gepubliceerd… door de fans zelf.  Het gaat daar niet alleen over het verhaal maar over leren, over maatschappelijke, zakelijke, technische onderwerpen.

Context heeft ook te maken met de huidige manier van denken. Studenten vertrouwen niemand meer (“even not the New York Times).., maar ze verdiepen zich wel in een context waar een grote hoeveelheid bronnen zorgen voor informatie.

www. Douglasthomas.com

 

 

OEB11 : Journalisten aan het woord

Jef Borden, director van Pearson Learning, houdt een pleidooi voor actief leren (Tell, Show, Do, Ask). Ask gaat over het testen en hij gaat daar een stap verder dan bewijzen dat je iets kent, je moet bewijzen dat je het vertrouwen hebt dat je iets kent. Hij spreekt van confidence based testing.

Alles wordt duidelijker als hij zich concentreert op alle data mbt tot “outcome”. Op basis van die data kan men exact voorspellen wat de kans op falen of succes is. Studenten die in een bepaalde fase van het leerproces falen, zoals een groot aantal voor hen dat gedaan hebben en waar remediëring op is toegepast, moet je op tijd tegenhouden en laten veranderen van leerpad.

Gegevens verzamelen en patronen ontdekken, leidt tot clustering. Je kan uiteindelijk studentengroepen distilleren.

Even verder reflecteren…

 Bepaalde studenten horen dus thuis in bepaalde groepen, waar ze beter kunnen ontplooien en dus betere resultaten halen. Nu worden studenten opgedeeld via een studentenadministratie op een willekeurige basis. Eénmaal centraal vastgelegd is dit nog moeilijk te wijzigen.  Een administratief systeem is daar niet direct op gericht, zeker niet als er constant wordt bijgestuurd op basis van studievoortgang..