Slotdag School of Education “De sociaal genetwerkte leraar”

Gisteren kon ik aanwezig zijn op een studiedag over het gebruik van Facebook in het onderwijs. Sociaal Genetwerkte leraar – 23 april 2012 – Locatie: De BEMT – kleinhoefstraat 6 – 2440 GEEL. Ik schat dat er zo een 100 aanwezigen waren vanuit alle Vlaamse provincies, hoofdzakelijk onderwijzend personeel. Een mooie opkomst dus.

Het programma was dan ook veelbelovend. De weg naar het programma ook. Informatie hierover was te vinden op een Facebookpagina, gedumpt op een onvindbare plaats. Het werd me dan maar via mail  verstuurd. Soortgelijke ervaring had ik met de locatie. Mijn GPS-vriendin wees me moeiteloos de weg naar het adres, en de onthaaldame wees me zonder problemen de weg terug naar een gebouw dat zich op een ander adres bevond. En ja, ik geef toe, het stond er in grote letters op : DE B.E.M.P.T. Een echte multi-tasker (op de weg kijken, luisteren en kijken naar de GPS, en dan zoeken naar opschriften van gebouwen) zou daar geen probleem mee hebben.

Maar ik onthou hoofdzakelijk positieve dingen :

  • de onthullingen van de gevaren die er achter Facebook schuilen, zeker voor de “zwakke” gebruiker. Sterke verwijzingen naar de juridische implicaties/consequenties (Valère Awouters)
  • de onthullingen van de mogelijkheden die het medium biedt om sociale contacten te ondersteunen (Bram Faems). Facebook heeft al altijd bestaan, in Harvard wisten ze dat, alleen de technologie moest nog volgen en daar zorgden die jongens voor. Ook mooi in zijn pleidooi is het onderscheid tussen wat thuishoort op  Facebook en wat thuishoort op een schoolwebsite (ik denk dan spontaan aan een wegbeschrijving of een uitnodiging).
  • “Tolebook” als een combinatie van Toledo & Facebook? Toledo en Facebook werden in een onderzoek gebruikt én vergeleken als ondergrond voor discussiefora (Nathalie Charlier). De toon van de conclusie was hoofdzakelijk een onmiskenbare “I like” voor Facebook. Hier had ik het wat moeilijk met een aantal voorbarige conclusies (blijkbaar was het onderzoek nog niet volledig afgewerkt-sic-). En ook had ik het moeilijk met een weinig wetenschappelike uitspraak : “100 keer klikken in Toledo”. Wat tendentieus,… tenzij ik het van een student hoor. Maar daar weten we dan weer van dat ze niet zo happig zijn op schoolse systemen in tegenstelling tot populaire speelse media.En gelijk hebben ze!
  • Maar toch. Waarom alleen Toledo en geen Smartschool? Of waarom niet alleen Smartschool? Een keuze van leerplatform zal toch ook wel een invloed hebben? (zegt iemand die absoluut geen BlackBoard-fanaat is!)
  • De workshop in de namiddag vond ik ronduit leerrijk, verrijkend, goed gebracht. Het is duidelijk een antwoord op de de steeds terugkerende vraag van deelnemers : hoe om te gaan met privacy. Die privacy-instellingen van Facebook bieden heel wat mogelijkheden en ook heel wat gevaren (Ruben Jans en ?). Ik heb er in ieder geval heel wat uitgevinkt om al dat gespam te vermijden. Dat je veilig een gesloten groep kan maken was voor mij ook nieuw. Alleen dat je wel constant die settings moet in het oog houden. Dit leidt me dan weer naadloos tot mijn volgend punt.
  • De complexiteit van die settings in Facebook (als het gaat om veilig gebruik) en de eenvoud van een beveiligd platform zoals Toledo zou misschien tot andere conclusies kunnen leiden. Leg aan een student uit dat hij niet zomaar een discussieforum mag beginnen zonder al zijn privacy-instellingen in te stellen, leg die privacy-instellingen uit (zoals ik dat nu heb gehoord in een workshop van ca 2 uren) en laat hem starten. Wijs hem er vervolgens op dat die privacy-instellingen kunnen veranderen na een Facebook-update. Dat vergt ook wat geklik, toch?

De dag was leerrijk en de weg terug was een hel. Dat vernam ik trouwens ook van mijn Facebook-vriendjes van de groep “Test Geel” die op hun thuisreis geringeloord werden door een ongeval in Antwerpen. Leve het openbaar vervoer!