EDEN 2012 annual conference, Porto

Van 6 tot 9 juni 2012 ging in Porto de jaarlijkse EDEN conferentie door en ik was een van de gelukkigen om erbij te kunnen zijn. EDEN staat voor European Distance and E-learning Network.

The European Distance and E-Learning Network exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond.

Het is de Europese tegenhanger van het Amerikaanse USDLA (United States Distance Learning Association) en zorgt voor een netwerk van professionals die actief zijn in het domein van afstandsonderwijs. Eden organiseert Europese conferenties, zorgt voor publicaties, is zeer actief in EU-projecten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het zorgt ook voor de uitgave van het European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL).

Wat meteen opviel was de bijzonder ruime aanwezigheid van de Belgen. Met maar liefst 39 deelnemers waren we het best vertegenwoordigde land, nog beter dus dan het organiserende land Portugal. Ik vermoed dat dit veel zegt over het actuele karakter van afstandsonderwijs en blended learning in onze onderwijsinstellingen.

Het thema van de conferentie was “Open Learning Generations, Closing the gap from generation “Y” to the mature lifelong learners”. Er was in de verschillende sessies dan ook veel aandacht voor intergenerationele problematiek bij afstandsleren of e-learning. De oudere doelgroepen vormden meermaals onderwerp van studie en onderzoek. Terugkoppelend naar onze eigen context, met oudere al dan niet werkende studenten in de BL-programma’s, onthou ik er vooral uit dat we onze aanpak mede moeten afstemmen op deze groep. Ergens is het verbonden met het verhaal van het streven naar de ondersteuning van verschillende leerstijlen. De oudere, mature, student vraagt een andere benadering dan de gewone generatiestudent. Gezien het feit dat het publiek voor onze BL-programma’s steeds meer gediversifieerd geraakt op vlak van leeftijd en (werk)ervaring, kan het niet anders dan dat ook wij weldra zullen geconfronteerd worden met intergenerationele aspecten binnen onze opleidingen. Ik denk dat het goed is om daar nu al aandacht voor te hebben en dit mee op te nemen bij het ontwikkelen van de programma’s.