Using a shovel or a tractor to plow a field?

http://wanidea.com/blog/?p=280

Advertenties

School of Education , maart 2013

Onlangs werd een proefversie gepresenteerd van het ENW SoE-project ‘ICT-starterskit voor (aspirant-)leraren’. Onder een ‘ICT-starterskit’ wordt verstaan (en ik citeer hun opzet) “een online screenings- en remediëringsinstrument dat studenten bij instroom in de lerarenopleiding een spiegel voorhoudt voor wat betreft hun ICT-vaardigheden (en de verwachtingen van de opleiding) en dat ervoor zorgt dat hiaten inzake kunnen worden weggewerkt”.

Het eindproduct zal gepresenteerd worden in de loop van de maand augustus 2013.

Het kernproject   ‘Maximaliseren van stagebegeleiding door minimaliseren van fysieke aanwezigheid op de stagescholen’ werkt een website uit waarin methoden worden uitgelegd om aan efficiënte stagebegeleiding te doen. Men legt daarbij niet zozeer de nadruk op de technologie, dan wel op het doel en de bruikbaarheid van bepaalde werkwijzes  zoals : portfolio, bespreking van videofragmenten in een leergemeenschap, blogs (E-flectie), suprvisie via videoconferencing.Het eindproduct zal op 30 mei aan de SoE werkgroep Digitaal Leren worden gepresenteerd.

In beide projecten had de SoE werkgroep Digitaal Leren een resonantiefunctie.

Interesse?  Je reactie op dit artikel, vragen, suggesties zijn welkom. 

Toekomstige evenementen :

–        Leercafé Onderwijs en nieuwe media op 26 april in Gent (http://www.leercafe.be)

–        Seminarie Multicampus Onderwijs op 17 april in Heverlee (http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/seminarie-multicampusonderwijs-op-17-april-2013) gratis, inschrijven verplicht

P2PU : Peer to Peer University opens on March 2013

VSee nu ook op iPad!

Vroeger heb ik het al enthousiast over VSee gehad, een zeer gebruiksvriendelijke tool die het mogelijk maakt om online te vergaderen inclusief audio en video en samenwerkingsmogelijkheden via screensharing. Een webconferencing-tool dus.

Sinds kort is de tool nu ook beschikbaar voor de iPad.  Je kan met 5 mensen tegelijkertijd videochatten. Maar daar blijft het dan voorlopig ook bij helaas. Tekstchat kan ook, maar de toegevoegde waarde van screensharing ontbreekt. Dat zette voor mij direct een domper op de vreugde.

“iPad support for other features will soon be added” lezen we… we leven dus op hoop 🙂

vsee_ipad

 

 

MOOC’s door Stephen Downes

A Google Hang-out between Stephen and La Universitad de Santiago de Compostella.

Connectivism in practice!

 

Online Educa Berlin 2012 – dag 2

IMG_0033

Dag twee van de Online Educa Berlijn startte met twee parallelle plenaire sessies.
De ene meer gericht op het bedrijfsleven.

De sessie die ik heb gevolgd ging over de veranderingen in het onderwijs ten gevolge van de veranderingen in technologie.
Deze werd geleid door Gilly Salmon van de Swinburne University of Technology uit Australië.

De eerste spreker was Seb Schmoller, uit het Verenigd Koninkrijk.
“Learning Technology: A Backward and Forward Look”:

Hij vertelde over zijn eigen geschiedenis. Zijn vader is Duitser en moeder Argentijnse. In de jaren ‘70 gaf hij problem based learning in de jaren 70. In 1991 introduceerde hij een nog steeds lopende cursus over hoe een succesvolle docent te zijn. In 2003 is hij gaan werken voor de “ALT – association of learning technology”.

IMG_0036

Hij had het over het kernidee:  “Leren is ‘live-wide and lifelong’. Het is ook de lerende en niet de docent of de inhoud die het leren creëert. Maar technlogie stelt ons in staat kennis veel sneller (geografisch) te verspreiden. We moeten meer samenwerken en zo kansen bieden informatie en kennis aan te reiken aan hij die bijvoorbeeld op conferenties als deze niet aanwezig kunnen zijn.


Een vrolijke bijdrage kwam van Kayvon Beykpour, General Manager van Blackboard Mobile, uit de Verenigde staten.

IMG_0037

Hij begon met de geschiedenis van de taxi. Wat afgelopen jaren is veranderd zijn de taximeter, de kleur en het dispatching systeem. Laar een taxibestuurder uit Londen moet nog steeds de ultieme test “The Knowledge” afleggen waarin hij zijn kennis over 25.000 straten en 20.000 points of interest moet bewijzen.
Maar wat met opkomende taxi- apps als “uber” of “lyft” tav twee jaar studeren voor The Knowledge ?

85% van de wereldhandel wordt nog steeds seeds cash betaald. Mobiele technologie zal ook dat gaan beïnvloeden. Hij toonde een prototype van een mini- creditkaart dat je kan aansluiten op je mobiele telefoon.

Ook toonde hij een aantal nieuwe “sociale” apps:
Logement: Airbnb; een toepassing om in iemands huis te logeren/reserveren. Of “Camp in my garden” over waar je je tent kan opslaan.
Of de persoonlijke butler app “Exec”: je geeft aan wat je wenst, kost is altijd 25 dollar per uur. Iemand kan je vraag accepteren.

Lees verder

Online Educa Berlin 2012 – dag 1

Op 29 en 30 december 2012 zakte ik voor de tweede keer in mijn ICTO- carrière af naar Educa Berlin.
De conferentie – of “event” zoals ze het graag zelf benoemen – is één van de grootste toonaangevende internationale conferenties op het gebied van onderwijs en informatie- en communicatie technologie (e-learning).
Het een uitgelezen gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen, netwerken, en het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van e-learning.
Ik was er drie jaar geleden en was benieuwd of ook deze editie veel interessants te bieden had.

IMG_0009

Shafika Isaacs, van ICT4D Professional, uit Zuid- Afrika melde voor de start van de plenaire sessie Dat dit met bijna 400 verschillende sessies en 500 verschillende sprekers dat bijna niet anders kan.
Ze introduceerde het publiek ook de VUCA- wereld: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity als uitdagingen voor het onderwijs. Bovendien is VUCA niet alleen een acroniem, maar ook in enkele Afrikaanse talen het woord voor “word wakker”…

De eerste spreker van de openingsessie was Dr. Mark David Milliron, Chancellor of Western Governors University, Texas, and Editorial Board Member, Journal for Teaching and Learning with Technology (JoTLT) uit de Verenigde staten.
Hij zou dé quote van deze conferentie lanceren: “many people who use powerpoint have neither power nor a point”.

Lees verder