VoiceThread: online samenwerkend leren

VoiceThread is een gratis online tool die ik eigenlijk wel al een paar jaar ken, maar waarop nu opnieuw mijn aandacht getrokken werd. Enerzijds door het Educause-verhaal van collega Lucas, anderzijds door vragen van taaldocenten die ik begeleid bij de ontwikkeling van blended learning cursussen. Het was aangenaam te merken dat de tool een heel mooie evolutie heeft ondergaan.

VoiceThread is een tool waarmee je mensen kunt samenbrengen rond een document, een afbeelding of een video. Mensen kunnen dan hun commentaar daarop kwijt, gewoon door deze op te nemen via een microfoon (met een webcam kan zelfs het videobeeld mee gestuurd worden). Het wordt dus zoiets als wat men in een klaslokaal zou doen via een groepsdicussie. Het verschil is dat het met VoiceThread een asynchroon gebeuren is en dat alles dus steeds opnieuw bekeken en beluisterd kan worden. Studenten kunnen trouwens de opname van hun commentaar zoveel malen herhalen als ze maar willen, totdat ze tevreden zijn over het resultaat.

Voor taalvakken die op afstand of in een blended formule aangeboden worden, kan VoiceThread bijdragen bij het aanleren of inoefenen van gesproken taalvaardigheid. Men zou bijvoorbeeld kunnen vertrekken van een foto of een video en aan de studenten vragen om daar een verhaaltje rond te vertellen. Of je kan een vraag stellen en van hen vragen om daar elk een antwoord op te geven.

Leuk lijkt me ook de video doodle functie. Als te bespreken object laad je dan een videofragment op en van de studenten verlang je dat ze een vraag beantwoorden a.d.h.v. bepaalde shots in het fragment. Ze spreken hun commentaar in terwijl het fragment afspeelt, kunnen het fragment zelf stopzetten en iets in het beeld omcirkelen en vervolgens verder laten afspelen. Een voorbeeld hiervan vind je hier.

Zo’n VoiceThread kan met anderen gedeeld worden via een link, maar hij kan ook makkelijk ingebed worden op een webpagina. Mooi is dat.

Schitterend vind ik ook dat deze tool bruikbaar is vanaf het lager onderwijs tot in het volwassenenonderwijs. Het hangt alleen af van de creativiteit van de leraar of docent om relevante toepassingen te bedenken.

Advertenties

Op afstand je pc’s benaderen of je scherm delen, het wordt steeds makkelijker

Vanop een pc een andere pc op afstand benaderen, daarvoor bestaan al geruime tijd tools, denk maar aan VNC of remote desktop in Windows zelf. Met een toepassing als Teamviewer werd het nog eenvoudiger om een pc op afstand over te nemen. Die trend van vereenvoudiging blijft zich verder zetten.

Heb je op verschillende locaties een pc staan en wil je deze van overal gemakkelijk kunnen benaderen, dan kan logmein.com een handige tool zijn. Je creëert allereerst een account op logmein.com en daarna kan je stelselmatig pc’s aan dat account toevoegen. Eens ze toegevoegd zijn, kan je vanop gelijk welke plaats met internettoegang inloggen op een van die pc’s (op voorwaarde natuurlijk dat die aan staan 🙂 ). Je kan je pc’s op die manier ook benaderen vanaf bijvoorbeeld een iPhone of iPad.

Deze tool is gratis te gebruiken op gewone pc’s, maar voor de iPhone/iPad app moet je wel maar liefst 23.99€ betalen. Dit zegt veel lijkt me over hoe belangrijk men het inschat om mobiel toegang en controle te kunnen hebben over pc’s op een vaste locatie.

Een andere bijzonder interessante tool in onderwijscontext is join.me. Binnen de paar minuten kan je met join.me je scherm delen met anderen. Zo zou je zonder veel technische know how of zonder veel moeite gemakkelijk een uitlegsessie met studenten op afstand kunnen organiseren, waarbij je je desktop deelt en dus bijvoorbeeld een powerpoint presentatie zou kunnen tonen. Als je dit dan combineert met Skype heb je tevens de audio erbij, kan je je uitleg doen en kan je inspelen op vragen. Een webconference light zouden we het kunnen noemen. Je kan zelfs een deelnemer jouw pc laten overnemen en op die manier hem of haar dingen laten tonen aan de rest van de groep.

Studenten op afstand begeleiden wordt op deze manier steeds eenvoudiger en de drempel, weerstand of angst die we vaak merken bij docenten om ICT-tools te gebruiken, kan m.i. door dit soort tools behoorlijk verminderd worden.

Met dank aan Stephen Downes door wie ik op deze tools ben uitgekomen.

Educause : …. en als je de boodschap vertaalt naar actie ?

  • Start met mobiele toepassingen. Maak een m.hub.be site en start specifiek met wat studenten graag willen op hun smartphone: uurroosterwijzigingen, docenteninformatie (directory), valvenberichten, locaties lokalen.

Researching Mobile Learning : Lessons learned from AC&amp
Educause : 11/10/10 (een aantal ideeën over mobile learning +de WIKI)
Mobile applications and Device support: are your applications mobile ready

Lees verder

Educause : 15/10/10

Creating an open web 2.0 experience

Het leerplatform als in- en uitgang naar populaire toepassingen voor samenwerkend leren

De redenen om aan de Penn State University met webtoepassingen te beginnen hadden te maken met een stijgend gebruik van studenten en tekort aan klaslokalen.

In de eerste plaats moest al het cursusmateriaal herwerkt worden voor 10 modules. Men keek naar course authoring tools en collaborative platforms.

Men heeft uiteindelijk gekozen voor tools als VoiceThreat (http://voicethread.com/) en Kaltura (http://corp.kaltura.com/) in combinatie met Google docs

Assignments werden uitgevoerd in Google docs (berekeningen met Google spreadsheet), omgezet in pdf en in een dropbox bezorgd aan de prof.

Groepswerk is een combinatie van Google Doc en voiceThreat. Het onthaal door de studenten was positief (eerst stonden ze nogal weigerachtig tegenover het groepswerk, maar – zo merkte de spreker op- welk student doet wel graag groepswerk?)

In een ander project Bot 2.0 genoemd(Bot staat voor Botany) moesten studenten fotomateriaal verzamelen rond observatie van bomen en bladeren via hun mobile devices (of fototoestel). Dat materiaal werd dan doorgestuurd naar vertrouwde sociale media met beschijvingen “in eigen woorden”

De uitdaging was om van Facebook een gestructureerde site te maken. Men is daar blijkbaar in geslaagd.

In de vragensessie was één van de interessante vragen wat ze met hun bestaande CMS deden. Hun antwoord was dat dit niet als contentmedium werd gebruikt maar als een soort van pass-through naar de externe toepassingen (?) FOTO

So what? Waarom zelf eens geen volledig project doen met deze tools in een gebied waar vertrouwelijkheid van studentendata (bvb. persoonlijke reflecties) niet zo een rol spelen. Over VoiceThreat moeten we misschien ook eens het ander onderzoeken

Google apps @USF

Hier ben ik toch even van track veranderd en bevond ik me op het gebied van technische infrastructuren. Ik start met de eindfrase van de voorstelling.” Als je alleen aan de studenten een Google mail heb bezorgd en je bent er tevreden over. Aarzel niet en doet het ook voor uw personeel.”

Hier was een IT manager aan het woord die de strijd tegen SPAM meer dan beu was (6 servers alleen al voor de spammail voor een 40.000 studenten). Daarnaast ook het gehele onderhoudsverhaal van mailsysteem in eigen beheer. Als je geld en tijd genoeg hebt, -lees ik tussen de regels- hou dan aan een eigen systeem. Maar uiteindelijk kan je toch op gebied van beheer (en zeker mbt tot veiligheid) de evolutie niet volgen, wat spelers als Microsoft (Live@edu) en Google Apps wel kunnen.

Google Apps in USF (de belangrijkste slides)

De end keynote

Jolene Koester, President, California State University, Northridge

De boodschap van Jolene Korster was min of meer een antwoord op Gary Hamel : “change, but don’t change to fast”.

Haar denkproces in 3 stappen:

Description :Zij beschreef in de eerste plaats haar instelling als zeer groot (ca 40000 studenten) en zeer divers. De nood om IT op alle terreinen te gebruiken was ook duidelijk.

Confession : zij begreep in haar vorige posities niet veel van IT en dus ook niet in haar nieuwe positie. Ze gaf toe dat ze met haar rug tegen de muur stond in het besef dat IT geen tool is maar deel uitmaakt van een globale strategie. Ze kon er niet mee omgaan. Ze begreep die IT’ers niet.

Advice : Blijf focussen op je strategie op je missie. Dit geldt ook voor IT management. Verandering is noodzakelijk maar hou toch de balans tussen verandering en bestaande waarden in de gaten. Gooi dus zomaar alles niet over boord. Blijf af en toe ook eens stilstaan.

IT’ers : communiceer aub in verstaanbare termen. Het taalgebruik (zij is van opleiding communicatie-specialist) laat soms echt te wensen over. … en dan moest ik me naar de bus begeven richting Los Angeles Airport

Hiermee eindigt mijn verslag, nu vanuit Los Angeles Airport, 15 oktober 2010, 14:53u lokale tijd, 23:54u in Brussel.

Meer fotomateriaal : http://picasaweb.google.be/104699687968003060805/Educause2010#

Meer info van mijn medereizigers van Surffoundation : http://wiki.surffoundation.nl/display/edutrip2010/Home

 

Educause : 101012

Bezoek aan UCLA (University California Los Angeles)

+ Ander beeldmateriaal
Tijdens een morgensessie van ca 90’ kwamen 3 sprekers aan het woord. Eén van de deelnemers zei me achteraf dat hij niet veel nieuws had gezien. Ik gaf hem gelijk maar voegde er aan toe, dat ik ook niet veel nieuws verwacht, niet vandaag, ook niet op de conventie. Waar ik wel naar uitkijk is naar wat er van het nieuws “van toen” in de praktijk is terechtgekomen.

Lees verder

Demo Lectora

Ik loop al een tijdje met het idee om via Lectora een soort vragensimulator te maken. Ik heb het de gemakkelijk bekkende naam Qpath gegeven (oops, zou dat al gepatenteerd zijn?). De opzet wat volgens een branching-systeem de deelnemer te leiden door een vragendoolhof. De nummering van de bladzijden komt overeen met de mogelijke paden : antwoord 2 op vraag 1 leidt naar vraag 1.2 . Het antwoord 2 van  vraag 1.2 leidt dan naart vraag 1.2.2, enz…

De samenstelling van de PageNames gebeurt dus op basis van het antwoord van de deelnemer. Eens je op die basis de nodige variabelen hebt gedefinieerd kan je eindeloos breien in Lectora : http://www.wanidea.com/backtax. Mogelijk zitten er nog wat bugs in. Meld me dat maar als je daar zin in hebt. De broncode kan ik je zo sturen als je dat wenst.

Oh ja, soms kom je een winkelkarretje tegen. Als je daarop klikt dan verzamelt het systeem hetgeen je bijeen gespaard hebt. Als je dan effectief het resultaat wil zien, moet je… (oops, sorry,geen tijd meer,  moet trein halen!!)

Google Buzz

Google heeft dinsdagavond een nieuwe sociale functie toegevoegd aan zijn e-maildienst Gmail.

Met Google Buzz wil het bedrijf de strijd tegen de grote rivaal Facebook aangaan.

Lees verder