OEB11 : What tool, which media

Mevr. KALALAHTI van de Finse University of Tampere ontwikkelde een  research-project (EU gesponserd) .
Hier weer zo een sessie, die de moeite waard is om te volgen en om gevolg aan te geven. Ze hebben verschillende tools uitgeprobeerd op basis van een aantal criteria. De hoofdzorg was aanwezigheid en communicatie voor afstandsleerders. Studenten waren vooral enthousiast dat ze vrij snel antwoord konden krijgen van hun medestudenten. Uitwisseling van profielgegevens is essentieel (cfr Facebook).

(onder deskundige leiding van Wilfried Rubens)

Criteria voor keuze van een uitwisselingsplatform?

 • Zintuigelijke communicatie (stem en beeld) moeten mogelijk zijn
 • Simple and easy to use
 • Vlotte “ realtime connection”
 • Discussion forum met bijlagen
 • Mobiel

De geteste produkten :

 • Flowdock : simple easy, fluent
 • Qaiku : disorganized, fuzzy, geen overzicht
 • Yammer : very easy to use. Yammer on mobile!

De tool die er het beste uitkwam was  Yammer.

Verschillende studenten die afstandsleren kiezen missen contacten met docenten of peers. Ik herinner me een aantal gesprekken hierover met onze studenten.Profielgegevens uitwisselen,informele en formele contacten zijn zeer welkom voor hen om zich niet te veel geisoleerd te voelen. Misschien moeten we eens onderzoeken hoe zo een community bijdraagt tot een reductie van de uitval als die er is…) gedurende het jaar.  Voor deze doelgroep zie ik in Yammer is een waardig alternatief of aanvulling  voor Blackboard .

Webconferencing made easy

Online vergaderen, online een uiteenzetting bijwonen, het is al enkele jaren mogelijk via – meestal betalende – software als Flashmeeting, Adobe Connect, Elluminate, …

Videogesprekken via Skype en MSN zijn ook al een tijdje mogelijk, een op een dan toch. Met Skype kan ook een scherm gedeeld worden. Videoskypen kan ook met meerderen, maar dat voorlopig alleen tegen betaling. Onlangs is er nog Google+ bijgekomen waarin je een ‘hangout’ kan starten,  dat is ook een soort groepsvideochat.

Recent ontdekte ik VSee en dat is me toch een pareltje van een programma! Het werkt bijzonder vlot (gebruikt weinig bandbreedte) en heeft een onvoorstelbaar gebruiksgemak. Een handleiding doorploegen is absoluut niet nodig, de interface spreekt werkelijk voor zichzelf, zelden zoiets straight on’s gezien. Het programma is gratis voor persoonlijk gebruik. Er is wel een download voor nodig, het werkt dus niet via een url.

Wat kan je ermee? Een videogesprek houden met meerderen tegelijkertijd. Je kan ook een applicatie delen (bv. Word of PowerPoint). Eens dat VSee gestart is en je een connectie gemaakt hebt met een of meerdere anderen, verschijnt er bij elk toepassingsvenster rechts bovenaan een groene knop ‘Share’. Die knop aanklikken en al je gesprekspartners zien dat applicatievenster. Meer nog, ze kunnen op zo’n gedeeld venster tekenen of tekst bijschrijven, en zelfs ook de controle overnemen en dus in een document dingen toevoegen of wijzigen. Bestanden kunnen aan de anderen bezorgd worden door simpelweg het bestand op het videobeeld van de bestemmeling te laten vallen (drag and drop).

VSee lijkt mij uiterst geschikt voor online samenwerking in kleine groepen, m.a.w. een tool die bv. heel interessant kan zijn voor studenten die in groep aan een project moeten werken. Ik heb voorlopig geen idee met hoeveel mensen je maximaal vlot een meeting kan houden, gegevens daarover vind ik niet in de documentatie, maar ik zag wel een screenshot met 8 deelnemers en dat lijkt me al heel wat. Zelf heb ik het gebruikt voor een lange meeting met 4 personen, op mezelf na mensen zonder uitgesproken ICT-affiniteit, en dat verliep onwaarschijnlijk vlot.

Eén minpuntje op dit ogenblik: het is alleen beschikbaar voor Windows, maar er wordt gewerkt aan een Mac-versie, en aan een iOS en Android-versie.

LCDS or Learning Content Development System

Microsoft has his own LMS and it’s free!  There is nothing more to explain. Just try it yourself, but don’t get angry about :

 • a bizar and confusing editor
 • the games-section  for the youngest among us . Try to develop the Tile game . I wish you succes!
 • the media with key-points and the additional software, called Microsoft Expression Encoder (oops I forgot the Copyright symbol!)
 • their media browser to browse in your media but tells you in an error message not to use your media unless it is located in their media folder.
 • the necessary presence of the much-promessing Silverlight software
 • the unnecessary  steps of first creating one topic and the using one template for one topic.
 • the term “simulation”, which is a flash file with probably a simulation in it
 • the term “selftest”, which consists of a static text and (hold your horses!)…a static picture!
 • and now I will stop complaining

.. or do I miss something?

Activiteit in een discussieforum visualiseren

Gisteren kennis gemaakt met een prachtige tool om activiteit in een discussieforum te visualiseren. SNAPP (Social Networks Adapting Pedagogical Practice). Je hoeft alleen maar een bookmark te plaatsen in de favorieten van je browser en vervolgens kan je de tool laten lopen op een discussieforum uit een cursus in Blackboard (Toledo – HUBwise). Na enkele seconden krijg je een grafische weergave van de activiteit. Hieronder een voorbeeldje:

De grootte van de bolletjes is een aanduiding van het aantal berichten van die persoon en de pijlen geven de interactie tussen de deelnemers weer (reacties op berichten). Zo zie je dus bijna in 1 oogopslag wie de actieven zijn en wie zich afzijdig houdt. Je kan ook gemakkelijk de kernpersonen in het netwerk identificeren.

Je kan ook kiezen voor nog een aantal andere visuele weergaven of je kan de figuur roteren om een beter zicht te krijgen, of je kan ook nog focussen op een deelnemer. Filteren op deelnemers met een groter (of juist kleiner) aatal interacties dan een opgegeven aantal is eveneens mogelijk. Verbluffend eigenlijk.

De tool werd ontwikkeld door een projectteam van verschillende Australische universiteiten. Meer informatie erover vind je hier.

(De tool werkt zowel op discussieforums van Blackboard als van Moodle)

(toevoeging 21/1/11: zie ook de blogpost van Inge De Waard)

VoiceThread: online samenwerkend leren

VoiceThread is een gratis online tool die ik eigenlijk wel al een paar jaar ken, maar waarop nu opnieuw mijn aandacht getrokken werd. Enerzijds door het Educause-verhaal van collega Lucas, anderzijds door vragen van taaldocenten die ik begeleid bij de ontwikkeling van blended learning cursussen. Het was aangenaam te merken dat de tool een heel mooie evolutie heeft ondergaan.

VoiceThread is een tool waarmee je mensen kunt samenbrengen rond een document, een afbeelding of een video. Mensen kunnen dan hun commentaar daarop kwijt, gewoon door deze op te nemen via een microfoon (met een webcam kan zelfs het videobeeld mee gestuurd worden). Het wordt dus zoiets als wat men in een klaslokaal zou doen via een groepsdicussie. Het verschil is dat het met VoiceThread een asynchroon gebeuren is en dat alles dus steeds opnieuw bekeken en beluisterd kan worden. Studenten kunnen trouwens de opname van hun commentaar zoveel malen herhalen als ze maar willen, totdat ze tevreden zijn over het resultaat.

Voor taalvakken die op afstand of in een blended formule aangeboden worden, kan VoiceThread bijdragen bij het aanleren of inoefenen van gesproken taalvaardigheid. Men zou bijvoorbeeld kunnen vertrekken van een foto of een video en aan de studenten vragen om daar een verhaaltje rond te vertellen. Of je kan een vraag stellen en van hen vragen om daar elk een antwoord op te geven.

Leuk lijkt me ook de video doodle functie. Als te bespreken object laad je dan een videofragment op en van de studenten verlang je dat ze een vraag beantwoorden a.d.h.v. bepaalde shots in het fragment. Ze spreken hun commentaar in terwijl het fragment afspeelt, kunnen het fragment zelf stopzetten en iets in het beeld omcirkelen en vervolgens verder laten afspelen. Een voorbeeld hiervan vind je hier.

Zo’n VoiceThread kan met anderen gedeeld worden via een link, maar hij kan ook makkelijk ingebed worden op een webpagina. Mooi is dat.

Schitterend vind ik ook dat deze tool bruikbaar is vanaf het lager onderwijs tot in het volwassenenonderwijs. Het hangt alleen af van de creativiteit van de leraar of docent om relevante toepassingen te bedenken.