Yammer als bindmiddel

Mooi in deze presentatie is dia 13. Alle informatie wordt verkruimeld over verschillende systemen. Dit maakt samenwerken en communicatie verschrikkelijk moeilijk. Jammer…
View more presentations from Yammer

Yammer on tour Amsterdam 1 maart 2012

@rickevers @Contentgirl Ik ben aan het werk! :-) #yamtour #dr... on Twitpic
Een aantal bedenkingen op mijn terugreis.

Het raadplegen van een website is hetzelfde als het lezen van een artikel. Je gaat niet eindeloos hetzelfde artikel lezen. Op het internet verschijnt elke fractie van een nanoseconde een nieuw artikel. Hoe ga je die nieuwsgaring voor jezelf, voor je directe omgeving, voor je externe omgeving organiseren? Of moeten we dit gewoon aan ons laten voorbijgaan?

Zo keek ik naar Yammer en stelde ik me volgende vragen :

Wat als  die nieuwsstroom een strategische tool is waar iedereen bij betrokken is? …Yes!
Wat als de realiteit van een logge hiërarchie de doorstroming van informatie vertraagt?
…Oops!
Wat als instellingen samensmelten en we de expertise gaan bundelen via een communicatienetwerk als Yammer? Leve de schaalvergroting! …Yes!
Wat als interne communicatie met die schaalvergroting alleen gebruik maakt van een top-down informatie technologie? Ok. Jammer dan.
Wat als een directie openstaat voor communicatie en bereid is om  alert in te spelen op veranderingen. Yes!

Een studentenportaal, een personeelsportaal, een leeromgeving. Altijd spreken we over content. En elk systeem heeft zo zijn eigen voorstellingswijze.

Yammer is zo een systeem dat een volledige interface-schelp legt over de andere systemen (of in een zijpaneel) en op een uniforme manier de berichtgeving samenbrengt vanuit de verschillende content-systemen : Yammer én Sharepoint, Yammer én SAP (reactie op twitter #Yamtour  Gosh, ik wist niet dat SAP nog altijd zo ouwbollig was, dus goed om dit achter Yammer te steken…), Yammer én Blackboard (geen reactie hierover op twitter…).

In een prachtige decor, de Westergasfrabriek te Amsterdam, bracht de Yammer-caravaan zijn boodschap voor een 1000-tal deelnemers. Nederland is de 2de grootste gebruiker (oa de Rijkswaterstaat met meer dan 9000 werknemers is). Zij hebben een zeer mooi promotiefilmpje trouwens.

Rijkswaterstaat Introductie Yammer from Tribewise on Vimeo.

Ik had graag wat medestanders gevonden in het onderwijs, maar die vond ik niet. Daarvoor moest ik aan de bushalte zijn. Dimitry Schoenmakers van 2College bleek dan nog een Natschool-administrator te zijn. Mijn dag kon niet meer kapot. Hopelijk goed aangekomen in Tilburg, Dimitry ! Ik pas om 22u15 in Gent. Dus genoeg tijd om te reflecteren.

Meer informatie over die sociaal medium vind je op http://www.yammer.com.

The loneliness of the long-distance student

Blended Learning is more then online-delivery of content

This title went first through my mind when I did some talking with students who are mostly learning home after working-hours.
The part online-learning in Blended Learning is frequently considered as an online-delivery of study material. The teacher translates his contact hours in selfstudy, delivery of digital presentations, digital assignments,online-tests.
In an educational environment where management gives time and space to their teachers for coaching, students and teachers have also the possibility to participate on discussionboards, blogs, wikis, skype sessions, webconferences…

Lees verder

OEB11 : What tool, which media

Mevr. KALALAHTI van de Finse University of Tampere ontwikkelde een  research-project (EU gesponserd) .
Hier weer zo een sessie, die de moeite waard is om te volgen en om gevolg aan te geven. Ze hebben verschillende tools uitgeprobeerd op basis van een aantal criteria. De hoofdzorg was aanwezigheid en communicatie voor afstandsleerders. Studenten waren vooral enthousiast dat ze vrij snel antwoord konden krijgen van hun medestudenten. Uitwisseling van profielgegevens is essentieel (cfr Facebook).

(onder deskundige leiding van Wilfried Rubens)

Criteria voor keuze van een uitwisselingsplatform?

  • Zintuigelijke communicatie (stem en beeld) moeten mogelijk zijn
  • Simple and easy to use
  • Vlotte “ realtime connection”
  • Discussion forum met bijlagen
  • Mobiel

De geteste produkten :

  • Flowdock : simple easy, fluent
  • Qaiku : disorganized, fuzzy, geen overzicht
  • Yammer : very easy to use. Yammer on mobile!

De tool die er het beste uitkwam was  Yammer.

Verschillende studenten die afstandsleren kiezen missen contacten met docenten of peers. Ik herinner me een aantal gesprekken hierover met onze studenten.Profielgegevens uitwisselen,informele en formele contacten zijn zeer welkom voor hen om zich niet te veel geisoleerd te voelen. Misschien moeten we eens onderzoeken hoe zo een community bijdraagt tot een reductie van de uitval als die er is…) gedurende het jaar.  Voor deze doelgroep zie ik in Yammer is een waardig alternatief of aanvulling  voor Blackboard .

OEB11 : Journalisten aan het woord

Jef Borden, director van Pearson Learning, houdt een pleidooi voor actief leren (Tell, Show, Do, Ask). Ask gaat over het testen en hij gaat daar een stap verder dan bewijzen dat je iets kent, je moet bewijzen dat je het vertrouwen hebt dat je iets kent. Hij spreekt van confidence based testing.

Alles wordt duidelijker als hij zich concentreert op alle data mbt tot “outcome”. Op basis van die data kan men exact voorspellen wat de kans op falen of succes is. Studenten die in een bepaalde fase van het leerproces falen, zoals een groot aantal voor hen dat gedaan hebben en waar remediëring op is toegepast, moet je op tijd tegenhouden en laten veranderen van leerpad.

Gegevens verzamelen en patronen ontdekken, leidt tot clustering. Je kan uiteindelijk studentengroepen distilleren.

Even verder reflecteren…

 Bepaalde studenten horen dus thuis in bepaalde groepen, waar ze beter kunnen ontplooien en dus betere resultaten halen. Nu worden studenten opgedeeld via een studentenadministratie op een willekeurige basis. Eénmaal centraal vastgelegd is dit nog moeilijk te wijzigen.  Een administratief systeem is daar niet direct op gericht, zeker niet als er constant wordt bijgestuurd op basis van studievoortgang..