Rec.all Media and Learning 2012 conference Brussel

Vorige week was ik voor het eerst twee dagen aanwezig op de de Media & Learning 2012 conferentie. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en ATiT met de steun en hulp van de Europese Commissie DG EAC.  De jaarlijkse conferentie heeft plaats in het gebouw van het Ministerie van Onderwijs, vlakbij de Belgacom- torens en is dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

En openbaar vervoer en België… de eerste conferentiedag werd gestaakt door de Waalse socialistische spoorwegvakbond met als gevolg dat iedereen die niet over een hotelkamer beschikte moeilijk tot in (en later weer uit) Brussel geraakte. Dank daarvoor.

De conferentie is gericht op beleidsmakers, professionals, dienstverleners en producenten die via hun ervaring van het gebruik van media, het leerproces op een creatieve, didactische en onderbouwde manier willen helpen verbeteren. Het programma van de conferentie draaide rond drie thema’s en een reeks specifieke onderwerpen:

  •     Het in kaart brengen toekomstige trends en ontwikkelingen in het media-ondersteund leren in alle sectoren
  •     Het stimuleren van vaardigheden en competenties in media productie, het gebruik en hergebruik van door media verbeterde inhoud.
  •     Het opvolgen van het belang van media- geletterdheid en wijsheid als fundamentele bouwstenen in het creëren van innovatief, inclusiefen ten toekomstgericht onderwijs.

Finalisten van de jaarlijkse MEDEA Awards namen ook deel aan de conferentie en de presentaties en inbreng van hen én de winnaars van de awards van de voorgaande jaren,  zorgde dat er genoeg voorbeelden waren van uitstekend gebruik van media in het onderwijs.

De conferentie zelf was redelijk traditioneel opgebouwd; een aantal centrale keynotes afgewisseld door workshops of thema- sessies en doorlopend een “booth” met standhouders.

09.30 – 11.00u Hadewych – Opening Plenary

De eerste Keynote werd geopend door Micheline Scheys, secrataris- generaal van het departement onderwijs. Zij schetste het Vlaams onderwijsbeleid van de voorbije jaren en benadrukte hoe belangrijk het is voor een regering om de media- en beeld- geletterdheid te stimuleren. Ook in Vlaanderen staat dit nog steeds hoog op de beleidsagenda. Verder gaf ze nog mee dat deelnemers aan deze conferentie kwamen van over gans Europa, de Verendige Staten, Zuid- Afrika en zelfs Singapore.

Xavier Prats Monné van de Europese Commissie dankte de Vlaamse gemeenschap omdat ze bereid omdat ze bereid is te delen en samen te werken op Europees niveau. (Hij prees o.a. het klascement- project).
Daarom was hij als afgevaardigde van de Europese commissie blij dat hij kon bijdragen tot deze jaarlijkse conferentie.

Zijn bijdrage ging over de heel andere manier van lesgeven in bijvoorbeeld landen als China met daarbij een waarschuwing naar de relatief oude docentenpopulatie in Europa.
“No mercy for those who do not want to adapt or change.”
In de lente zal door de Europese commissie een nieuwe tekst worden voorgesteld met als titel “opening up education”
In een twitter- reactie ging Inge De Waard tekeer tegen de navestaarderij in Europa, terwijl de Verenigde staten veel groter inzet: het aantrekken van studenten van over gans de wereld.

Guus Wijngaards van de INHOLLAND universiteit van toegepaste wetenschappen gaf uitleg bij de inhoud en opbouw van het NMC Horizon Report. (De meest recente 2012 K12 editie nmc.org/horizon-project ).
In de afgelopen 10 jaar werd het rapport al meer dan een miljoen keer gedownload. Tot vandaag zijn er reeds 25 edities verschenen in 34 vertalingen.

De samenstelling van het rapport gebeurt vooral via een wiki. Zo wordt het rapport via gratis, open fora en gepubliceerd via open content. Adviesraden bespreken de nieuwe trends. Hij wees ook op het bestaan van het “Horizon project navigator” als zoekrobot om de rapporten te ontsluiten.

Rosanna de Rosa, van de Universiteit van Napels was helaas verontschuldigd. De persoon die haar kwam vervangen toonde een heel aantal cijfergegevens over het online leren in Italië. Veel interessanter was het @federiunina (twitter)- project: een bijzonder knap Italiaans “open courseware”- project:

Andrew Keen, auteur van het boek “de digitale afgrond”; die ik al eens aan het werk had gezien in Berlijn een aantal jaar geleden, bleek moe en kwam tegen zijn zin (maar waarschijnlijk goed betaald) zijn visie op het social- media en mooc- gebeuren brengen.
Hij waarschuwt dat de gekte rond de sociale media zowel onze individuele privacy als onze vrijheid in gevaar brengt. Sociale media zijn, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, geen waarborg voor intensere vriendschappen, betere contacten en een mooiere samenleving.(…)
Hij vreest dat het met het onderwijs de kant opgaat van wat met kranten, tijdschriften en muziek is gebeurd: vervlakking, slaafs volgen, propagandistisch en middel- kwaliteit.
Hij voorspelt de opkomst en verdere uitbouw van dure elite- scholen die “traditioneel” blijven werken. De anderen zullen worden geleid door multinationals en dus inboeten aan kritische kwaliteit. (Deze week bijvoorbeeld liet de onderwijsminister Michaël Gove van het Verenigd Koninkrijk toe dat ganse curricula konden worden aangekocht)
@MichaelRosenYes: Meanwhile Gove enabling academies to buy online curricula from multinationals supervised by non-qualified staff.

Keen houdt niet van “media- geletterdheid” als term.  Data- geletterdheid lijkt hem een veel betere term. Vooral omdat de macht het zal liggen in het beheer en analyse ervan.
Ook waarschuwt hij voor teveel nadruk op creativiteit ten nadele van kennis; het gaat zelfs zover dat bijvoorbeeld de “Thiel Fellowship” in de Verenigde staten 24 studenten 100.000 dollar betaalt om niet te studeren aan de universiteit maar om meteen hun eigen bedrijf op te starten.

Waar het in de 20ste eeuw vooral ging over wat je wist, gaat het in de 21ste eeuw over hoe je “scoort”; het zal komen tot een “verdien/ontsluit je zoveelste badge” als docent; alles zal worden afgevlakt. Als je een succesvolle docent wil zijn en blijven, moet je aan je online reputatie werken.11.30 – 13.00u Hadewych
Making media that matters – screenings and showcases of schemes that introduce media by learning how to make media…

Susanne Wad & Torben Larsen van Station Next uit Denemarken
toonden aan de hand van een kortfilmpje “Kaffeterror” het belang van de verschillende rollen van een productieploeg aan het maken van een opname.
Ook presenteerden ze filmlinjen.dk; een online productietool dat de verschillende processen van pre- tot postproductie laat beheren. Ook zit er een systeem in om elk lid van de opnameploeg een specifieke taak toe te wijzen.

Kate Shanahan, van het Dublin Institute of Technology uit Ierland toonde met het Community links programme een erg succesvol journalistiek project over hoe met een website digitale geletterdheid aan te bieden in achtergestelde buurten. De site wordt gevuld door studenten journalistiek, is niet bereikbaar zonder wachtwoord en moderators modereren reacties die op de site worden geplaatst. Hoe stem je de inhoud van de site hoe af op je publiek ? Zullen onderwerpen als de Arabische lente of de impact van de recessie hen niet onnodig bang maken ?

Petros Michailidis, van de 5th Primary School uit Alexandroupolis, Griekenland vertelde over een project met kinderen uit de lagere school. Hij toonde stap voor stap over hoe hij tot video- opnames door zijn leerlingen kwam. Een eerste opdracht was het maken van een close- up, later opnames om zich op zijn gemak te leren voelen voor een camera, om mekaar op te nemen, te leren werken met moviemaker en achtergrondgeluid en ten slotte het speken voor de camera; geleerd aan de hand van spreken bij een powerpoint presentatie.


14.00 – 15.15u: Plateau room
What’s the impact of video in the learning mix – is there an added value?

Na het voortreffelijk koud buffet sloot ik aan bij de sessies “What’s the impact of video in the learning mix – is there an added value?”
Een veelbelovende titel, maar helaas bleef ik wat op mijn honger zitten.

De eerste spreekster was Inge de waard over “moocs” of “Massieve open online courses” en haar geloof in het connectivistime (als je lerenden samenbrengt zal dit resulteren in een beter leerresultaat). Ze verwees naar haar mobimooc- project.

Helaas niets over de impact van video.

Giles Pepler, Sero Consulting, UK had het over het Visced– project. Het maakt een inventaris van virtuele scholen over gans Europa waar de studenten in de doelgroep vallen van 14 – 21 jarigen. Hij toonde een aantal good practices and succesfactoren; succesfactoren die erg kunnen variëren vanwege bijvoorbeeld politieke factoren.
Meer info op http://www.virtualschoolsandcolleges.info/ en http://virtualcampuses.eu

Petra Fischer, onderwijsontwerper en adviseur ICT in het onderwijs aan de VU Amersterdam.
In de lerarenopleiding over virtueel action based leren. De leeromgeving is gebaseerd op Sharepoint en wordt verrijkt met o.a. “knowledgeclips” (Prezi, filmpjes,…) tot een interactief webinar. Studenten komen één keer per week naar de unief. Doel is dat ze bijvoorbeeld lesplannen leren maken op basis van de knowledge clipts waarna andere studenten (3 peers) feedback geven op de plannen van hun studenten. Als student kan je hoge punten halen door met je lesplannen in de “Hall of fame” te komen.

Keith Quinn, van de Scottish Social Services Council, UK

Gaf een knappe presentatie over sociale diensten die met een playstation portable en second sight software on the spot en aan de hand van o.a. QR- codes konden leren.
(Vb. werking en onderhoud van een toilet en douche voor mindervaliden). Uit meting en onderzoek blijt dat de winst in leerresultaat verbluffend hoog was; tijd tussen kennisoverdracht en toepassing was bijna nul, men kom zelf tempo en plaats kiezen, zo ook een enorm logistiek voordeel. Meer info op: http://www.sssc.uk.com

Teemu Patala, uit Finland begon met een leuke quote “In vele klaslokalen gaat er er aan toe zoals het moment dat een vliegtuig opstijgt – zet u neer, wees stil, luister naar de instucties en zet alle electronica uit”.
Hij ging verder op het verhaal van Quinn met een korte demonstratie van NFC of “near- field- communication”.


Na de koffiepauze, waar ik al even een gesprekje had met Philippe Van Meerbeeck van de VRT, volgde de sessie met als titel

“Re-Inventing school television – a new role for public service media”

Waar zowel Martina Chapman van de BBC als Philippe Van Meerbeeck van de VRT het belang aantoonden van hun rol in het bijbrengen van media- wijsheid aan jongeren.

Martina begon met het beschrijven van hoe groot de BBC is: 10 nationale televisiestations en 57 radiostations. Zij ziet de rol van de BBC in het bijdragen tot media- geletterdheid tot helpen media te gebruiken, te verstaan en zelf te maken. Daartoe heeft de BBC niet alleen de iPlayer, maar ook zeer specifieke programma’s lopen: “Give an hour” om ouderen te leren hoe internet te gebruiken, Britain in a day, een site met tips over hoe zelf een filmopname te maken en in te sturen,…

Philippe van Meerbeek van de VRT toonde in een geanimeerde powerpoint het ontbreken van mediawijsheid bij Ingrid Lieten, het voorbeeld van de video van het geslagen meisje op Facebook. Ook wat al bestaat rond mediawijsheid. Bijvoorbeeld:  “Het is de Max op Ketnet: een initiatief voor het basisonderwijs in het kader van het educatieve project mediawijsheid”. Maar belangrijkste was de aankondiging van de samenwerking van de VRT met Ingebeeld (Dit platform vereenvoudigt delen van knowhow en expertise rond mediawijsheid in Vlaanderen. Dit platform wordt van onderuit opgebouwd door scholen en culturele organisaties.) En een stadsradio- project.


In de afsluitende plenaire sessie gaf elk van de keynote sprekers Andrew Keen en Pedro De Bruyckere en Conor Galvin een stelling mee aan het publiek. We zaten in groepjes van 4 en staken na het aanhoren van de stelling een gekleurde kaart de lucht in. Nadien was het de bedoeling om met je team- leden je keuze verder uit te diepen en zo tot nieuwe inzichten te komen. Het was in elk geval een fijne afsluiter van de eerste conferentie- dag.

De uitreiking van de Medea- awards rond 19.00u heb ik laten schieten omdat ik gezien de perikelen met het openbaar vervoer thuis wou geraken.


De tweede conferentiedag ging van start met een plenaire sessie.

Edith K. Ackermann van de MIT School of Architecture in de Verenigde Staten beschikt over een hele reeks diploma’s, speelt graag met Lego Mindstoms, maar is in de eerste plaats toch psychologe. Haar betoog was vooral psychologisch geïnspireerd en ging over hoe in de toekomst een ideale leer- en speelwereld voor kinderen kan worden opgebouwd.

Een meer luchtige sessie werd gebracht door Pedro De Bruyckere van de Arteveldehogeschool.
En volgens mij hevige fan van TedEx.
Hij schetste de achtergrond rond de bekende verschillende generaties X, Y, Z. En vulde die aan met de actieve “silver surfers”; de steeds toenemende “50+”  gebruikers die we soms uit het oog verliezen.
Ook stelde hij dat er tussen generaties onderling misschien wel minder verschil is mediawijsheid- en kunde dan binnen één eigen generatie.
Vervolgens ging hij dieper in op het fenomeen van de Flipped Classroom. De Kahn Academy en aanverwanten wordt vaak gebruikt als bron voor het opzetten van een flipped classroom.

Maar is dat wel de beste manier van werken ? Pedro verwees naar een onderzoek van Derek Müller. Bij een “klassiek” flipped classroom filmpje gaan we uit van het rechtlijnig aanbieden van een oplossing. Uit zijn onderzoek blijkt dat dialogerende filmpjes veel meer leerresultaten opleveren.
Op Youtube vond ik hierover deze TED- opname:

Verder sloot Pedro via Learning Analytics aan wat Andrew Keen de vorige dag had te vertellen over de echte macht die komt te zitten bij hen die de data beheren.
Pedro gaf daarbij het bekende voorbeeld van het onderzoek naar wanneer geliefden uit elkaar gaan, gebaseerd op hun Facebook- status.

En als afsluiter sprong hij nog even naar het Augmented Reality- filmpje van BMW  (http://www.youtube.com/watch?v=4BjIfXNza2I) en Google glasses (http://www.youtube.com/watch?v=MP1gvGcXcLk) waarmee hij aansloot bij de sessie van Edith die graag zou komen tot een “onzichtbare” technologie- gebruik.

Anton Bollen van TechSmith bracht als screencast- bedrijf een beeld op mogelijkheden van een Flipped Classroom, maar ging ook verder dan dat. Video alleen volstaat niet om een goede flipped classroom op te zetten. Video werkt in de eerste plaats niet voor iedereen en bovendien moet een student uitgedaagd kunnen worden en doorheen verschillend soort lesmateriaal zijn leerpad kunnen afleggen.

Hij riep ook op om te stoppen om ganse lectures op te nemen en zich vooral te concentreren op het maken van Knowledge clips; of beter nog: door studenten knowledge clips te laten maken voor mede- studenten. Daarmee speelde hij in op de lancering van een nieuw iPad product van Techsmith: Ask3; waarmee studenten o.a. kunnen annoteren op online video/instructiefragmenten:
https://itunes.apple.com/us/app/ask3/id572042047?mt=8


De eerste sessie die ik bijwoonde ging over lesopnames en de vraag of het maar een oplossing is voor studenten die hun bed niet uit kunnen of het een fundamentele verandering brengt in de manier waarop kan les worden gegeven in het hoger onderwijs.

Marko Puusaar van Estonian Information Technology College uit Estland schetste  heel gedreven en gepassioneerd de technologische voorsprong die Estland bezit inzake bijvoorbeeld wifi- en 3G dekking. Hij is mee betrokken bij de uitrol van een groot lesopname- netwerk bij verschillende universiteiten in Estland:

putting-in-place-a-largescale-network-for-12-very-different-universities-in-estonia

Carlos Turro Ribalta, Universidad Politécnica de Valencia uit Spanje stelde het translectures- project voor, een betaalbare oplossing om transcipties en vertalingen te maken van lesopnames: http://llach.dsic.upv.es/~translectures/.
Een platform waar dit project op wordt toegepast in http://videolectures.net/; een fijne bron aan lesopnames.

Roman Verraest van de Dienst Onderwijs En Leren aan de KULeuven presenteerde er het ons niet onbekende VideoLab videostreaming- en lesopname systeem.

Stuart Phillipson van de Manchester University en mederwerker aan het Opencast Matterhorn- project, vertelde over het Matterhorn- project; een openbron project om lesopname- systemen te bouwen. Ook in Manchester waren ze door het stopzetten Podcast producer door Apple, genoodzaakt uit te kijken naar een alternatief. Zo is men er ingestapt in het Matterhorn- project. De mogelijkheden ervan zijn enorm; alleen is toch een gedegen programmeur- kennis nodig om een en ander op te zetten.


Na de luch volgde een fijn panelgesprek tussen  Simon Reardon van Echo360, Marci Powell, lid van de United States Distance Learning Association (USDLA) en Polycom, Matt McCurdy, van Mediasite (Sonic Foundry), Stuart Phillipson van de universiteit van Manchester (Matterhorn opensource software) en Roman Verraest (KULeuven en eigen ontwikkeld lesopnamesysteem).

Ik vreesde in deze sessie verkooppraatjes, maar dat viel enorm goed mee.

Aan de hand van een aantal stellingen keek men eenvormig richtig de toekomst: learning analytics, meta- datering, systeem openstellen voor communicatie met andere systemen (zo zal Polycom samen werken met Microsoft Lync), Audio- naar tekst, geavanceerd fonetisch zoeken, aanbieden van API’s zodat men kan evolueren naar echte leerobjecten die bruikbaar zijn in verschillende leeromgevingen. Verschillende onderzoeken gaven aan dat de absentie met 4 tot 6% toeneemt wanneer een ex- cathedra les wordt opgenomen.


De derde sessie ging over hoe men docenten kan helpen om hun studenten meer media- geletterdheid bij te brengen.

Fredrik Holmberg uit Zweden stelde http://www.filmpedagogerna.se, maar vooral http://www.mil-project.org voor. Deze laatste is een mooi project en (Engelstalige) bron rond mediawijsheid. Het belangrijkste wat ik meenam uit deze sessie was het bestaan van een Unesco- project/curriculum rond media- en informatiewijsheid voor docenten:

Ingrid Bruynse van Bright Media ui Zuid- Afrika begon met het tonen van een landkaart die de “ware grootte” van Afrika toonde: http://flowingdata.com/2010/10/18/true-size-of-africa/
In dat perspectief ging ze dieper in op de onderwijssituatie in Zuid- Afrika, waar 21% van de docenten HIV- positief zijn en er meer docenten sterven dan dat er nieuwe afstuderen.
In het gebied waar zij actief is, heeft men een levensverwachting van 29 jaar.

Daarom werd naar een oplossing gezocht in het http://media4learning.net/ project.
De idee is dat met via een “Knowledge box”; een soort terminal met bluetooth en usb- aansluiting die via internet of 3G is verbonden een “laadpaal” voor open eduactional resources aanbiedt. Studenten hebben geen budget voor PC’s of laptops, maar laden het materiaal op via hun GSM.


De afsluitende Keynote door Marci Powell en  Brian O’Neill van het Dublin Institute of Technology, EU Kids Online in Ierland was vrij theoretisch en weinig inspirerend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: