EDEN 2012, parallel sessies A

Voor track A koos ik voor ‘Learner Characteristics, Needs and Perceptions’.

“Learner Characteristics in Online Distance Education” De Duitser die de resultaten van een survey bij studenten van de FernUniversity in Hagen kwam voorstellen, bracht niet zoveel nieuws. Resultaten die in lijn liggen met de perceptie die we zelf hebben over onze BL-studenten. Het gaat dan over leeftijd, werksituatie, man-vrouw verdeling, combinatie met gezin. Ook het feit dat in de gewone reguliere opleidingen het aandeel van ‘niet traditionele studenten’  toeneemt. Hij gaf cijfers van 40% on-campus studenten die werkervaring hebben en 12% die meer dan 15u per week werken. Conclusie die daaruit moet getrokken worden is dat  de karakteristieken en noden van de doegroepen van de universiteiten fundamenteel wijzigen, dat het beleid daarop moet aangepast worden en dat een verdere uitbreiding van flexibele, internet-gebaseerde studieprogramma’s voor gediversifieerde doelgroepen kan verwacht worden.

“The individualized ‘non-traditional student could become the regular profile of a future student”

Daarna volgde een bijdrage van Finse collega’s, “Students’ and Teachers’ Perceptions of an Innovative Blended Learning Environment – Case Porvoo Campus”. Het gaat om een heel nieuwe campus met een nieuw curriculum en een nieuwe pedagogische (blended learning) benadering steunend op inquiry based learning en focus om leren, niet onderwijzen. Het verhaal deed me denken aan de provinciale hogeschool Limburg met haar problem based learning. De architectuur van het nieuwe gebouw is aangepast op dat concept: weinig auditoria, meer conference rooms, kleine ruimten voor teamwork, flexibel interieur. Qua campusfaciliteiten werd geopteerd voor open learning spaces.

Belangrijke rol voor ICT (uiteraard). Men ziet daar 3 aspecten aan: ICT als tool voor leren, ICT-vaardigheden als competentie en openheid en delen van kennis, ook buiten de campus.

Voor het ondersteunen van inquiry based learning werd LeaP (Learning and Projects) ontwikkeld (in Sharepoint), een digitale leer- en communicatieomgeving die de onderzoekende leerbenadering ondersteunt evenals de communicatie met het bedrijfsleven (dat projecten aanreikt).

De ervaringen na het eerste jaar blijken positief te zijn met geen noemenswaardige verschillen tussen studenten en docenten. Wel moet er nog meer ingezet worden op het gebruik van educational technology en vraagt dit nog meer training van de docenten.

De laatste sessie van deze track werd gepresenteerd door Deborah Everhart van Georgetown University, US, “Perceptions of Progress: Learning Analytics and Social Learning Behaviours”. Een interessante, want van learning analytics wordt veel verwacht in het kader van opvolgen van voortgang van en het genereren van relevante informatie voor de BL of afstandsstudent. In het antwoord op volgende vragen die Deborah stelde, zijn we allemaal wel geïnteresserd denk ik:

Dit is wat een student zou moeten kunnen opvragen:

Studenten maken een kosten-baten analyse bij het bepalen van hoeveel tijd ze spenderen aan studieactiviteiten. De mate waarin ze participeren in leeractiviteiten wordt bepaald door de doelstellingen waarvoor ze gemotiveerd zijn.

Ze ging in op badge frameworks, een manier waarop online activiteiten gevaloriseerd kunnen worden en erkend door bv. werkgevers. Interessante link: openbadges.org. Filosofie en werking wordt zeer duidelijk in volgende figuur:

Uit hun onderzoek (University of Maryland, Baltimore College) van gegevens over 5 jaar, blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen activiteit in het LMS en de behaalde scores. Studenten die niet slagen, maken gemiddeld 39% minder gebruik van Blackboard dan studenten die hoge scores behalen.

Studenten beschikken over een tool ‘Check My Activity’ waarmee ze hun activiteit in het LMS en hun scores kunnen vergelijken met andere studenten in dezelfde cursus, in real time, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. Dit is natuurlijk het soort feedback waarover wij in onze instelling nog niet beschikken.

Er werd vaak verwezen naar het werk van Erik Duval.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: