Onderwijs en begeleiding op klikafstand : verslag en bedenkingen

Onderwijs en begeleiding op klikafstand”  (op 2/12/2010)  was het onderwerp van een studiedag in KAHO Sint-Lieven Gent ( University College HUB KAHO Sint-Lieven)

Griet Lust, verbonden aan  de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen -Onderzoeksgroep Pedagogische Wetenschappen van de K.U. Leuven lichtte de resultaten toe van een onderzoek naar de invloed van studiebegeledeiding op de behaalde resultaten, onder de titel Vakbegeleiding op maat.  Het betrof hier één vak met 157 betrokken studenten. De algemene conclusie was dat gebruik van technologie in de brede zin (powerpoints op Toledo, discussiefora, toetsen…) studiebevorderend werkt. Zij die veel deze middelen gebruikten behaalden globaal betere scores. Worden we daar nu wijzer van? In de eerste plaats was ik nogal verbaasd over de uitspraak dat dit een uniek onderzoek is. Op tal van studiedagen en conferenties is dit aan bod gekomen. Bij de start verwees Griet Lust  naar auteurs die hetzelfde beweren. Ik veronderstel dat die auteurs daar ook onderzoek hebben naar gedaan. Toch zeker tot en met het resultaat dat we hier horen. Interessanter lijkt me om met

echte resultaten naar buiten te komen als er oorzakelijke verbanden worden blootgelegd. Soms zijn de gegevens zelfs a priori weinigzeggend, zoals de conclusie dat meer powerpoints worden gelezen na de lessen . Het lijkt me evident dat die ook maar na de lessen worden getoond door de meeste docenten. Naar causale verbanden met voorkennis, voorstudie, ICT vaardigheden werd er niet gepeild. Griet Lust benadrukte echter dat het vooral een soort momentopname is (geen labaratorium-onderzoek met proefgroepen e.d.). Het verband met Vakbegeleiding op maat was me  niet helemaal duidelijk.

In een volgende sessie Studiekeuzebegeleiding van instromers in het hoger onderwijs door Evelien Schyvinck (KAHO Sint-Lieven, Leer- en informatiecentrum – Aalst ) werd vanuit het kader van een OOF project  een zelftoetsingsinstrument getoond. Vertrekpunt is de problematiek van drop-outs door een verkeerd ingeschatte studiekeuze. Voor een beperkt aantal opleidingen is men in de eerste plaats de competentieprofielen gaan onderzoeken en is men op die basis een website aan het ontwikkelen die toegankelijk is voor instromers. Bedoeling is dat tijdens de inschrijving de website met de toetsen wordt aangeboden. Studenten kunnen dan zo hun strekste en zwakte meten. resultaat na de toets is een webdiagram waarop de verwachte score wordt vergeleken met de behaalde score.

In mei 2011 zou de website worden opengesteld voor een eerste test. Mogelijke implementatie voorziet men ook kort na die periode. Op mijn vraag hoe andere partners daar kunnen in meedoen is er sprake van een invoermodule, waarmee andere opleidingen aan de slag kunnen gaan.

Eén minpunt dat Evelien Schyvinck zelf onderkende is de lange duur van de test (soms meer dan een uur). Hoe dus inkorten en toch nog goed meten?

Globaal gezien : een initiatief waar ik al jaren van droom, maar waar ik telkens op de vraag stoot : schrikken we daar onze potentiële studenten niet mee af? Alle begrip voor die bedenking.

Toch zeker waard om op te volgen!

Lucas

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: