Dé onderwijsdagen – dag 2

De tweede dag van de onderwijsdagen begon met de keynote van Christiaan Alberdingk Thijm, een jurist die gespecialiseerd is in auteursrecht, privacy en informatierecht. De titel van zijn presentatie was ‘Hoe sociaal zijn sociale media?”.

Hij start met het tonen van de trailer van de film ‘The social network’ over Zuckerberg, de oprichter van Facebook, en zegt dat we die zeker moeten gaan zien. Het is vooral een juridische film, en gaat niet over Facebook als dusdanig.

Hij schetst de historiek van de verschillende sociale media en wijst op het communicatieaspect ervan als zijnde het belangrijkste eraan. Facebook is momenteel de tweede grootste site in de US en 22% van de online tijd wordt doorgebracht op sociale media, wat meer is dan de tijd die men aan e-mail spendeert. Sociale media zijn nuttig voor promotie van zichzelf, van een bedrijf, van een actie of van een product. Men kan er praten en sociale media worden ook gebruikt om te pesten.

Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met wat er op sociale media over hen wordt gezegd. Ook het gemak waarmee beelden kunnen gemaakt worden en verspreid worden heeft een grote impact.

De privacy paradox noemt hij het feit dat we aan de ene kant steeds meer van onze privacy vrijwillig opgeven en dat er aan de andere kant steeds meer regelgeving is t.a.v. privacy.

Thijm wijst op het zelfregulerende karakter van sociale netwerksites. Als voorbeeld geeft hij Facebook die op een gegeven moment de standaard privacy instellingen zo wilde maken dat alles openbaar was en dat de gebruiker het dus zelf expliciet anders moest instellen als hij dat wou. De reactie van het publiek daartegen was zo sterk dat Facebook zich gedwongen zag die maatregel te herroepen.

Hij besluit met

 • sociale normen zijn belangrijk
 • de gemeenschap bepaalt wat die zijn
 • de gemeenschap bepaalt wat ok is
 • sociale media zijn overwegend goed, soms slecht
 • privacy is persoonlijk
 • het reguleert zichzelf!

Hoewel dit zeker een boeiende en onderhoudende lezing was, was de link met onderwijs me evenwel niet direct zo duidelijk, behalve dan dat onze studenten natuurlijk massaal gebruik maken van sociale media.

Augmenting Learning, learning through playing and creating location based games, Eric Klopfer (MIT)

De eerste featured sessie van deze dag ging over augmenting learning. De definitie die Klopfer geeft van augmented reality: computersimulatie op een mobiel toestel die getriggerd wordt door reële context.

 • combineert een fysische met een virtuele context
 • de student bevindt zich in een authentieke situatie
 • activeert studenten in een context die door sociale interactie vorm krijgt

Verder maakt hij onderscheid tussen ‘light augmentation’ and ‘heavy augmentation’. Onder het laatste verstaat hij de toepassingen waarbij de omgeving gebruikt wordt als een fysisch pad doorheen een virtuele ruimte en waarbij de omgeving om het even wat kan representeren. Bij ‘zware’ augmented reality wordt een grote hoeveelheid digitale informatie toegevoegd aan de werkelijkheid. Bij lichte augmented reality daarentegen wordt voorzien in een kleine hoeveelheid toegevoegde informatie, de omgeving en echte mensen zijn integraal en echt. Klopfer’s werk situeert zich bij de lichte vorm van augmented reality.

Hij vertelt over een spel, Environmental detectives, dat ze ontwikkeld hebben en waarbij men uitgaat van een milieuvervuiling op de campus van MIT die zorgt voor een aantal gezondheidsproblemen. De spelers moeten zien de bron van de vervuiling te achterhalen. Hiertoe kunnen ze virtuele samples nemen, kunnen ze virtuele getuigen interviewen en kunnen ze ook reële informatie online opzoeken. Dit spel is gespeeld geworden met verschillende groepen van studenten. Hij belicht meer bepaald de wijze waarop MIT-studenten het spel speelden en de wijze waarop middelbare schoolleerlingen het spel speelden. Tussen deze 2 groepen van studenten is er een duidelijk verschil.

Vervolgens stelt hij de vraag, is dit nu een spel? En doet het er eigenlijk toe of het een spel is of niet? Doet het ertoe om te leren door spel, om te leren door het ontwerp, doet het ertoe voor betrokkenheid bij de inhoud?

Klopfer introduceert het begrip ‘gaminess’, een spectrum dat aangeeft in welke mate iets een spel is. Welke eigenschappen zijn belangrijk om een spel te structureren?

 • interessante beslissingen
 • consequenties aan beslissingen (+/- waarde)
 • duidelijk omschreven doelen (regels/beperkingen)
 • zichtbare meetbare feedback (kwantificeerbare uitkomst)
 • onderliggend model/systeem (coherent systeem van regels)

Aan de hand hiervan kan je dingen op een schaal plaatsen tussen weinig spelgehalte en veel spelgehalte. Films, poppen en boeken plaatst hij zo aan de kant van ‘little gaminess’, schattenjachten ergens in het midden, en WoW en Risk plaatst hij aan de kant van ‘lots of gaminess’. Met dit verhaal plaatst hij het augmented reality spel Environmental Detectives, voor de MIT-studenten ruim rechts van het midden van de schaal, dus aan de kant van veel gamegehalte, en hetzelfde spel voor de middelbare scholieren links van het midden. Producten als Scvngr en Layar plaatst hij ergens op het midden van de schaal.

Vervolgens heeft hij het over gamification versus gaminess. Met gamification worden er in het spel beloningen gegeven om dingen te doen die je eigenlijk niet wil doen, zoals bv. de badges in Foursquare. Dit spreekt dus de externe motivatie aan. Games moeten echter vooral vreugde geven, joy of gaming. Spellen met een hoog gaminessgehalte creëren complexe beslissingsruimten met een evenwicht tussen structuur en open-endedness, die zorgen voor ‘hard fun’ en die beroep doen op intrinsieke motivatie.

Een spel houdt een aantal vrijheden in:

 • vrijheid om te experimenteren
 • vrijheid om te falen
 • vrijheid om verschillende identiteiten uit te proberen
 • vrijheid over hoeveel inspanning men wil leveren

Aan de ene kant heeft men de structuur van het spel, aan de andere kant de vrijheden van het spel. Een spel om te leren moet een evenwicht zoeken tussen deze twee.

Gestructureerd, doelgericht en feedback-gestuurd, kan ook leuk zijn. Het plezier komt soms van het spelen volgens de regels.

Deze principes van games werden ook ingebouwd in hun augmented reality games.

Om leren met games nog te verbeteren, ontwerpt en creëert men games met meer complexe beslissingen en afwegingen. Zo ontstond mystery@MIT

Nog sterker wordt het wanneer men het niet laat bij alleen maar het spelen van een AR-spel, maar wanneer men studenten zelf een AR-game laat ontwerpen. Hiervoor heeft het MIT een gamebuilder gemaakt die vrij te downloaden is: MITAR augmented reality software

Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures: Renée Filius, UMC Utrecht

Aan het UMC Utrecht is men begonnen met een project om weblectures op didactische wijze in te zetten. De bedoeling is om een epidemiologisch woordenboek op te stellen waarbij men echter niet een statisch boek nastreeft, maar integendeel een dynamisch iets waar studenten ook over in discussie kunnen gaan. Het gaat hier om begrippen waarover experts vaak van mening verschillen. Men laat een expert in een weblecture van om en bij de vijf minuten zijn visie uitleggen op een bepaald begrip en rond die opname voorziet men een FAQ en een forum. Ook moet tagging ervoor zorgen dat het materiaal vindbaar is. Waar men nog niet volledig uit is, is wat men openbaar zal plaatsen, wat alleen voor de studentengroep.
Het project is ingebed in het curriculum in die zin dat verschillende cursussen van het woordenboek gebruik maken.

Er ontstond een interessante en kritische discussie onder en met de deelnemers aan deze sessie waardoor een heel eind meegedacht werd en andere invalshoeken belicht werden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: