Educa Berlin: dag 3

Opening Plenary: Responding to the Changing World of Work

Moderator:

Charles Jennings, Duntroon Associates Ltd., UK

De veranderingen in de manier waarop bedrijven werken, veroorzaakt door de communicatie- revolutie, de klimaatverandering en meer recent de financiële crisis, dwingen ons tot een nieuwe blik op hoe technologie het best kan worden ingezet om het leerproces te ondersteunen. Wat is de beste manier om ICT te gebruiken om de trainingkosten te verminderen en hoe kunnen we de performantie van een werkplek verbeteren via e- learning ?
In een wereld waar vele budgetten voor training worden teruggeschroefd en de focus komt te liggen op ROI (Return on Investment) kan worden nagegaan of openbron- oplossingen, virtuele omgevingen, videoconferenties, informeel leren en andere strategieën een verschil kunnen maken in bedrijven die beperkt worden in budget terwijl ze een fit, alert en goed presterend personeelsbestand willen behouden. Centraal thema in deze sessie was: “Kennis is niet langer macht”. Deze stelling is veranderd naar “toegang tot kennis is macht”.

Sprekers:

Tarkan Maner, President & CEO, Wyse Technology Inc., USA
Een betere leeromgeving ontwikkelen met Client Virtualisatie en Cloud Computing

De firma Wyse bestaat ongeveerd 30 jaar en ziet vooral de laatste 10 jaar een grote en snelle evolutie: “The perfect storm”. Informatietechnologie, telecommunicatie en content dienen voor het eerst in de geschiedenis bewust samen te werken. En daar ziet het bedrijf een aantal grote opportuniteiten in. Wat mede door de economische crisis is duidelijk geworden, is dat men nood heeft aan een efficiënt energiebeheer om aan online learning te kunnen blijven doen en verder te laten evolueren. Niet alleen vanuit het milieu- belang van “green computing”, maar ook puur praktisch in bijvoorbeeld sommige derdewereldlanden waar het gebrek aan energie op zich al een probleem is.
Andere opportuniteiten die wyse ziet is virtualisatie, “cloud computing” en mobiliteit en uiteraard het aanbieden van de juiste content. Telecom- en content providers zullen voortaan meer en meer moeten samenwerken en niet langer zullen kunnen blijven werken in hun eigen “eco- syteem”.
Het gebruik van het traditionele Personal Computer- eco systeem is een groot blok voor verdere evolutie: de PC is zo moeilijk, zo vatbaar voor problemen (hardware, virussen, drivers, spam, licenties,….). PC- verkoop daalt terwijl die van smartphones enorm stijgt. Het verbruik van een PC vandaag varieert tussen de 80 tot 350 watt. Een cloud- client verbruikt 12 watt; en is dus via ethernet een ethernetkabel te voeden. Men evolueert naar een open cloud computing. Content moet niet langer worden aangepast naar Windows, Apple of Linux. Het dient enkel in de cloud te worden geplaatst. Tarkan toonde een toestelletje dat telefoon, TV en PC in één omvat; zonder besturingssysteem.
Uit de zaal kwam de opmerking of je via mobile devices ook contect kan aanmaken. Dat komt er wel degelijk zegt Tarkan “Wyse is er klaar voor”.

Martin Dougiamas, Moodle Pty Ltd, Australia
Op zoek naar kwaliteit in pedagogie via een community- aangestuurde open source ontwikkeling.

De oprichter van Moodle had het over de structurele en pedagogische visie van Moodle

 • In een goede, open en transparante samenwerkingsomgeving (zoals Moodle) kunnen we allen tegelijk student en docent zijn.
 • We leren heel veel door zelf te doen, door te ervaren.
 • We leren van het observeren van peers

Moodle heeft 45.000 geregistreerde sites in 210 landen.
500 sites met meer dan 10.000 gebruikers.
33% van het moodle- gebruik in universiteiten, 28% in secundaire scholen, 13% in bedrijven.
Grootste gebruikers (geografisch zijn): Usa, Spanje, UK, Brazilië, Duistland, Portugaln Mexico,…

De Moodle- community is gevestigd op moodle.org. Daar brengen gebruikers input aan: bug reports, discussies en ideeën die dan  resulteert in prioriteiten, informatie en een kwalitatieve open source code. Dit alles gebeurt volledig transparant.

Pedagogisch: zoals een kopje ontworpen is om drinkbare vloeistoffen vast te houden en een zo evident gebruiksvoorwerp is, wil Moodle software ontwerpen die bepaalde acties ondersteunt en aanmoedigt. Van heel eenvoudige opzet tot meer interactie en meer belevenis/ervaring voor de lerende.

 1. Publiceren van content (scorm, bestanden,…)
 2. Gebruik maken van een passief forum (niet altijd effectief)
 3. Interactieve quizzen en opdrachten (zo is er toch wat interactie)
 4. Wiki’s, metadata- database (zo zorg je voor samenwerking)
 5. Als docent vragen stellen om fora actief te maken, ook mogelijkheden bieden elkaar vragen te stellen.
 6. Onderstaande activiteiten combineren in sequenties of leerpaden.
 7. Externe activiteiten en games koppelen in je leerpad.
 8. Tools en logs bieden zodat men kan reflecteren
 9. Geef studenten meer macht,…

Het op stapel staande Moodle 2.0 biedt meer functionaliteiten, voorziet web service API’s (zodat ook mobiel acces of een eigen layout kan worden geprogrammeerd), plugins met repositories als alfreco, youtube, flickr, google docs,…
Moodle voorziet  als “firma” ook in “community hubs” als good practice- omgevingen waaruit men kan leren en zien wat allemaal kan met moodle.
Docenten neigen namelijk naar het dupliceren van technieken geleerd in eigen ervaringen. En hoe rijker we die ervaringen kunnen aanbieden, hoe attractiever en interessanter de cursus van een docent zal worden.

David James Clarke IV, Toolwire, Inc., USA
Oefening zorgt voor perfectie ! Het tot leven brengen van experimenteel leren.

Toonde een aantal grafieken waar deze toch de meest opmerkelijke van was:

Hoeveel van de kennis, nodig om je job uit te oefenen, zit in je geheugen ?
In 1986 bleek dat bij de ondervraagden toen 75% te zijn. In 1997 was dat al gezakt naar 15 à 20%; terwijl dit in 2008 al minder dan 10% bleek te zijn.
Hieruit mag duidelijk blijken dat het niet langer de kennis zelf is die tot macht leidt, wel de Toegang tot kennis.
Leren is niet wat er gebeurt ten gevolge van het extra- kathedra aanhoren in de klas, leren is geworden tot wat er gebeurt door ervaring.
Davbid James Clarke toonde een fragment uit The Matrix waar men probeerde te ontsnappen in een helikopter, maar niemand uit het gezelschap met een helikopter kon vliegen.
Er werd gebeld, een leermodule om te vliegen met dat bewust type helikopter werd opgeladen in het brein van degene die belde en voila, weg met helikopter.
Deze intro werd de aanzet tot wat men aan de Univeriteit van Phoenix (biedt online opleidingen in IT) heeft gerealiseerd:

Studenten kregen een desktop in the cloud met daarop alle nodige software (vb. Autodesk, Adobe producten,..) Bestanden bewaren gebeurde in the cloud.
Ze bleken als IT- studenten ook nood aan een lab waar ze virtuele proefopstellingen konden doen. Ze konden er virtueel een bedrijfsnetwerk aanleggen terwijl ze via chat- functionaliteit gecoached werden. In een verdere fase kwamen er ook interactieve, op avatar- en stripfiguurtjes gebaseerde scenario’s: ze kregen telefoon, avatars die hun baas zijn en dingen vragen, deadlines die plots veranderen… En om het nog realistischer te maken ging men aankloppen bij hollywoord- technologie om de avatars en stripfiguren te vervangen door echte filmbeelden. Iemand uit de zaal liet horen dat het eigenlijk leek te gaan om erg dure gameontwikkeling en stelde de vraag of het niet meer realistisch was om de student echte stage te laten lopen bij een echt bedrijf ?
Antwoord was dat dit organisatorisch niet kon voor 200.000 studenten die afstandsonderwijs volgen…
Gans het project wierp vruchten af: 22% meer studenten die hun opleiding afmaken en 136% meer inschrijvingen in 2 jaar tijd…

11:45 13:15 Shift Happens – Going from Teacher to Learner-Centred

Wereldwijd heeft technologie gezorgd voor het verschuiven van leraar- gecentreerde naar student- gecentreerd leren.
Deze sessie bekeek de interactie tussen het formele en informele leerproces en hoe minimale instructietechnieken de leerlingen kan voorzien van een meer inspirerende leerervaring.

Moderator:

Russell Stannard, University of Westminster, UK

Sprekers:

Betina von Staa, Positivo Informática, Brazil
De impact van technologie als een nieuwigheid voor docenten en studenten.

Stelde het project “Learning with technologie voor. Dat project werd opgezet in een van de armste en droogste gebieden van Brazilië. Het ministerie van onderwijs vroeg de effecten van ICT- introductie in dit slecht presterende (lage resultaten van studenten op landelijke examens) gebied na te gaan. Onderzoekers moesten aanvankelijk zelfs in eigen eten voorzien en 45 graden in de schaduw doorstaan. Er werden een massa netbooks, whiteboards en enkele desktops voor 2.500 studenten aangesleept. Logistiek kreeg de ploeg twee coördinatoren, 11 aangeworven assistenten en voorzagen ze in een uitgebreide teacher training.

Het project evolueerde eerst van erg tevreden met hun nieuw “speelgoed”, ministers kwamen op bezoek,… naar een bijna geheel falen van het project enkele maanden later. Lessen werden afgelast en vele redenen waren goed om lessen te annuleren. Daarom werd er, na het voorleggen van deze cijfers aan de onderwijsdirecteurs, meer geïnvesteerd in de opleiding van de docenten. Lessen werden minder vaak geannuleerd, logistiek werd o.a. airco voorzien en ook de elektriciteitsvoorziening verbeterde. Er ontwikkelde zich een verschuiving naar een meer student- gecentraliseerd leren. Docenten pasten hun manier van lesgeven aan, ook omdat niet alle studenten voldoende geletterd waren. Daarom werd veel gewerkt met o.a. beeldmateriaal. Binnen enkele weken worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Karen Borgnakke, University of Copenhagen, Denmark
Nadenken in de toekomst; case studies in IT- gebaseerde strategieën en leercontexten.

Las de sessie voor van haar nota’s, maakte gebruik van tekeningetjes die uit een wiskundeboek uit de jaren ’60 leken te komen; zogezegd om mooi het onderscheid te kunnen maken tussen de huidige technologie en “wat vroeger was”. Ik had helemaal niets aan deze sessie. Niets uit geleerd, geen seconde verwonderd, nada.

Sean Nugent, LINE Communications, UK
Verder dan de Nurnberg trechter: Minimalistisch design voor E-Learning
Boek van John Carrol “The Nurnberg Funnel: Designing Minimalist Instruction fo Practical Computer Skill” in 1990 (MIT press).

Het model van een inlog- scherm is tegenwoordig erg “standaard” geworden. Intussen moet een eindgebruiker niet meer nadenken waartoe zo’n pagina dient. Om een dergelijk effect te bekomen bij lerende studenten, moet je studenten betekenisvolle taken geven en hen toelaten om  zelf naar de info op zoek te kunnen gaan. “Maak niet langer gebruik van een vinkjes aankruisen- assessment op het einde van een lange screen capture  (Jing, Screenr, Camtasia,…). Dat is niet de manier waarop mensen leren”. Investeer in goede user interfaces, echte scenario’s, taak- georiënteerd en maak oefen- omgevingen waar studenten kunnen leren uit fouten, zaken ervaren. We moeten komen van een push- omgeving waar baas zegt “jij moet een nieuwe opleiding volgen” – tot een pull- omgeving waar een student of werknemer zelf vraagt naar opleiding. Zijn verhaal paste mooi bij de sessie van David James Clarke IV.

14:15 16:00 V-Learning

Deze sessie illustreerde hoe videoproductie door studenten zelf, actief, samenwerkend en betekenisvol leren promoot.

Moderator:

Carol Skyring, LearnTel Pty Ltd, Arustralia

Sprekers:

Päivi Hakkarainen, University of Lapland, Finland
Door studenten gemaakte video- cases als een learning- tool in het hoger onderwijs.

Gaf het voorbeeld van studenten die als acteurs problemen in rusthuizen naspeelden….
Het filmen en editeren gebeurde door studenten die interesse hadden. Daarbij kregen ze hulp van de AV- dienst van de universiteit. Aan deze oefening werd ook een onderzoek gekoppeld. Studenten vonden de inzet van dit door hen zelf bedachte en ontwikkelde materiaak een grote toegevoegde waarde en vonden het niet erg dat bijvoorbeeld de acteerprestaties van hun mede- studenten niet altijd even goed waren. Sommige studenten werden door het bezig zijn met het maken van het audiovisueel materiaal gemotiveerd om daadwerkelijk verder te gaan studeren op het onderwerp.

Karsten Øster Lundqvist, University of Reading, UK
Een pluspunt: vooruitgang door video feedback

Vertelde over een project met webcams en movie maker; beetje passé en niet echt relevant.

De bijdragen van John B. Stav, Sør-Trøndelag en Russ G. Colbert Jr., Polycom, USA heb ik helaas moeten missen omdat ik tijdig op de luchthaven moest zijn voor mijn terugvlucht naar Brussel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: