Educa Berlin: dag 2

Het grote online Educa debat

Het grote én geanimeerde online Educa debat als afsluiter van de dag

Opening Plenary

Deze sessie werd ingeleid door Ingeborg Bø, Board Member van EFQUEL (European Foundation for Quality in E-Learning), voormalig directeur van NADE (Norwegian Association of Distance Education) en huidig voorzitter van  EDEN (European Distance and e-learning network), Noorwegen.

Ze schetste het beeld van de noodzaak om de leertechnologie aan te passen op zoek naar kwaliteit. Voorheen werd al te vaak gefocust op de technologie zelf; nu merken we dat de studenten zelf het van ons lijken over te nemen, studenten evolueren naar een vragende partij. 2009 was het jaar van innovatie en creativiteit in Europa. Innoveer, deel en slaag in uw opzet zijn de sleutelwoorden op deze Educa Berlin.

Drie sprekers:

 • Lord Puttnam, UK
  Seizing the Moment; Opportunities for Transforming Learning in a Digital Age

Lord Puttnam werd reeds herhaaldelijk gevraagd als spreker op Educa Berlin. Wegens verplichtingen voor o.a. Unicef was dit de eerste keer dat hij zich vrij kon maken. Als voormalig filmproducent (van o.a. The Killing Fields) toonde hij een fragment van de film We are the people. De film toont een beeld van kinderen die verzamelen in een kerk en er op een van de muren van de kerk allerhande wereldproblemen in filmfragmenten geprojecteerd zien. Heermee wou Lord Puttnam aantonen dat de wereld nood heeft aan beter opgeleide mensen die met dergelijke problemen overweg kunnen of ze kunnen voorkomen of oplossen.. Hoe veelzijdig, creatief en flexibel zullen onze kinderen (moeten) zijn ? Er bestaat namelijk een groot verschil tussen zelf iets op youtube plaatsen (wat jongeren vandaag goed kunnen) en er gefundeerd op te reageren (de zogenaamde user generated content blijft achterwege; huidige jongeren zijn niet in staat voldoende over wat ze zien of horen diepzinnig te reflecteren en daarover iets neer te schrijven). Er zijn vele uitdagingen die ons opwachten…zijn wij met ons soort huidige opleidingen daar wel klaar voor ? Putnam laat doorschemeren dat het inzetten van games (jij als verantwoordelijk voor je handelen maar dan binnen een afgeschermde omgeving) een hulp kunnen zijn.

 • Brian Durrant, Chief Executive, London Grid for Learning, UK
  A Learning Platform for a Million Learners – Lessons from London

Brian Durrant is het hoofd van een leerplatform in Londen dat één miljoen gebruikers telt in 2600 scholen en een groot aantal bibliotheken. In 1979 zei Tatcher dat één PC per school wenselijk was, in 1997 zij Blair dat elke school breedbandconnectie zou moeten hebben en tegen 2010 zouden ouders in staat moeten zijn vaardigheden, resultaten en hoe kun kinderen zich gedragen op school mee online op te volgen.

In het jaar 2000 groeide in Londen de idee om alle via ADSL- verbonden scholen met elkaar te gaan verbinden tot één grid; de London Managed Learning Environment.
Als je in het jaar 2000 een medisch kabinet van 100 jaar oud vergeleek  met dat van toen (2000), was dat onherkenbaar geworden; voor vele scholen was er in de voorbije 100 jaar weinig veranderd. En daar klopt iets niet.

Durant gaf het voorbeeld van een kerel zie op zijn kamer zijn virtuoos gitaarspel had opgenomen en het nadien had gepubliceerd op youtube. Wereldwijd is dat filmpje door 66 miljoen mensen bekeken. Een school kan toch niet blind zijn voor de pro’s van de inzet van technologie in het onderwijs ? Dit web 2.0 platform, dat wil bijdragen aan de democratisering van het onderwijs en waar nu alle scholen op waren aangesloten, zorgde voor een veel betere samenwerking tussen scholen onderling; geen vb. e-portfolio problemen meer wanneer een student van school veranderde. Dankzij dit platform werken scholen ook beter samen, en kunnen leerlingen gemiste lessen inhalen. Zwakkere leerlingen vinden de leeromgeving ‘cool’ want krijgen (vaak eindelijk) een luisterend oor. De introductie van het LGL zorgde ervoor dat vooral de manier van lesgeven veranderde (maakte 70% uit van de verandering). It’s all about effective change management !

 • 70% about effective change management
 • 20% about the processes inside the school
 • 10% about technology

Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer ook het beleid en wetgeving meewil. In hun geval was er dat. Er werd een matrix voorzien van “waar sta jij als school”, één centraal hulpnummer, een field- team die de face- to face communicatie verzorgde.

 • Zenna Atkins, Social Solutions, UK
  Will the Institutions of Education Lead Us into New Ways of Learning or Will the Education Revolution Be Demand Lead?

Zenna Atkins bracht een zeer geanimeerde sessie, doorspekt van lekker cynische humor.
Haar betoog begon met de opmerking dat we onze “klant” niet voldoende begrijpen en had het over een kloof in geloofwaadigheid: ouders vertellen hun kinderen dat ze x aantal punten moeten halen, terwijl ze er misschien zelf nooit zo veel hebben gehaald, er is sprake van grote werkloosheid onder hoger opgeleiden, universiteiten laten studenten ingangsexamens afleggen,…

Zenna Atkins
Zenna Atkins

Een andere kloof die ze aanhaalde was die van de “relevantie” Als lid van een adviesraad van de Britse marine, vertelde ze dat kinderen vaak meer leren over vliegen via het spel Flight Simulator dan dat ze dingen opsteken in wat op navy- schoolbanken wordt geleerd. Ook hekelde ze dat veel beleidsmakers in het onderwijs en bedrijven nog te vaak weigerachtig staan tegenover technologie (bijvoorbeeld Facebook bannen).

Het huidig onderwijs focust volgens haar teveel op wat een kind nog niet kan ipv wat het reeds kan.

Ze deed het verhaal van een reis naar Libanon, samen met haar kinderen. Haar dochter maakte er een video- opname die dan de aanzet was over een hele lessenreeks over het probleem rond Libannon.

Ze pleit om wat je kind, eens een jaar of 13, moet ervaren, ervaring moet zijn in een wereldse context. Je moet het kind het beste van het beste wereldwijd beschikbaar bronmateriaal kunnen aanbieden, je kind zijn vaardigheden kunnen vergelijken met anderen; ook hier liefst wereldwijd. Voor niet- gemotiveerde ouders of leerkrachten rust er een taak bij de overheid en bedrijven om ook ouders te motiveren en hen het belang ervan te laten inzien.

Learn to Innovate – Innovate to Learn: European Perspectives

Deze sessie voorziet in een coherent overzicht van al het gerealiseerde werk in dit “Europees jaar van creativiteit en innovatie” rond het onderwerp “Leren, innovatie en ICT” en sluit aan bij het aankomend “Manifesto” dat zal worden uitgebracht door de EYCI (European Year of Creativity and Innovation )- Ambassadeurs:

Er werden drie perspectieven gepresenteerd, gevolgd door Vraag & Antwoord:

Moderator:

Maruja Gutiérrez-Diaz, Europese Commissie, Directeur- generaal van Onderwijs en Cultuur, Belgie.

Overliep een aantal links waar studies en conferences, gehouden in het afgelopen EYCI 2009.

De EU organiseerde meer dan 1000 events doorheen gans Europa.

30 bekende Europese personaliteiten fungeren als Ambassadeurs om zo te komen tot een beter en creatiever beleid: http://www.create2009.europa.eu/ambassadors.html.
Ze publiceerden een manifest van 7 punten (zie foto). Alsook een 7- punten tellend actieplan over hoe het manifest zo goed mogelijk te realiseren.

Godelieve Van den Brande, Europese Commissie, Belgie
Vertelde vanuit het perspectief van een Europees beleid.

Vele evenementen hadden plaats in de nieuwe generatie- omgevingen. Daaruit kwam voort dat er een agenda moet komen tot een stapsgewijze gehele; holistische verandering van het onderwijs. Niet alleen de student centraal plaatsen, maar zorg voor een aanpak waar een drietal nieuwe evoluties samen worden gebundeld: de technologische, organisatorische én onderwijskundige innovaties. Focus daarbij op pedagogie en zie ICT als een tool. Voor het onderwijs is er de taak sociale digitale competenties en geletterdheid aan te leren. Er doet zich anders een tweede digitale kloof voor: niet alleen het bezitten of toegang hebben tot digitale media, maar ook die van het kunnen gebruiken van digitale media.
Investeer daarom in docenten. Zij zijn niet voldoende ontwikkeld in didactische vaardigheden die gebruik maken van ICT. Op die manier moet de “e-“ van e-learning verdwijnen. Ze moet evident worden, onzichtbaar zijn in het leren. Hierop kwamen nadien wat opmerkingen uit het publiek, vooral van zij die deze uitspraak niet meteen in de juiste context plaatsen. De man uit het publiek vond het gevaarlijk omdat het te vroeg is om de e- te laten vallen en zo zonder de “e” naar de beleidsmakers te stappen.

Peter Birch, Europese Commissie, Onderwijs, Audiovisuele en Cultuur, België
Vanuit het perspectief van levenslang leren.

In 2000 werd gestart met het programma Minerva/Socrates “Open en Distance Learning” en het project “E- learning”. Ze zijn intussen gemigreerd in 2007 tot het “Lifelong Learning Programme.” In dat programma is in oktober 2009 een nieuwe call for proposals gelanceerd.

Tot op heden is in dat programma allerhande projecten gelanceerd; peer teaching voor docenten onderling, programma’s voor grootouders, www.etwinnging.ne (samenwerkingsprogramma tussen scholen), open source, mobile learning,…

Uit die projecten werd geleerd dat ICT de manier van leren beïnvloedt. We hebben nood aan pedagogische technologische en organisatorische innovatie. Er ontstaan nieuwe uitdagingen: we moeten studenten klaarmaken voor jobs die nog niet bestaan en ze in staat stellen problemen op te lossen die we op dit moment nog niet kennen.

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Yves Punie, Europese Commissie, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Spanje
Vanuit het onderzoeksperspectief.

We ervaren dat ICT vaak als sleutel dient voor creativiteit. Er bestaat weinig systematisch bewijs van innovatief en creatief gebruik van ICT.
Ze zijn op zoek gegaan naar de 4 C’s van Learning 2.0: content, creating, connecting en collaboration. Vb. Academic earth, videolectures.net, blogs (70% leest blogs, 30% geeft commentaar) http://welkerswikinomics.com. Kennis evolueert van Know- What naar Know- where en Know-How.

Mixed Media for Learning: Hype or Hit?

Onderwijsinstellingen zoeken nieuwe en effectieve werk- en leervormen met mixed media.
De sprekers in deze sessie presenteerden een overzicht van mixed- media benaderingen en initiatieven voor institutionele leeromgevingen. De sessie werd gevolgd door een debat over de eigenlijke waarde van technologie in het leerproces. Helaas viel deze sessie behoorlijk tegen. Er zat geen “drive” of “shwung”in, er werd helemaal niets nieuw verteld. Het gevoel dat ik over de ganse voorbij dag zou hebben. En ik was zeker niet alleen…

Moderator:

Wilfred Rubens, Gilde Opleidingen, The Netherlands.
Regeren kon via CoverItLive. Dit viel helaas wat tegen. Er kwamen weinig reacties. Waarschijnlijk te wijten aan de gebrekkige wifi- connectie in de zaal.

Sprekers:

Christine Redecker, Europese Commissie, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Spanje
Nieuwe manieren van leren met “Social Computing”.

Christine Redecker
Christine Redecker

Ze had het over een Europees Researchproject “The impact of Social Computing on Society and Economie”. Er werden een aantal cijfergegevens en grafieken getoond, waarmee de impact van web 2.0 op het leerproces op vier elementen te onderscheiden was: creating, connecting, collaborating.
Vooral interessant was dat ze de publicatie en cijfers ook ter beschikking stelde in gepubliceerde papieren vorm.

Inge de Waard, Instituut voor Tropische Geneeskunde, België
E-Learning 2.0 Mash-Up: Hoe Sociale Media, Online communities en online bronnen te combineren in één leeromgeving- toepassing ?

Ze maken in het Instituut voor Tropische geneeskunde gebruik van Blackboard en Moodle. Simpelweg omdat ze niet konden beslissen. Laten we een omgeving bouwen dat elke plaats waar leerling wil leren kan omvatten. Ze maakte een “agora” het met Articulate Presenter. Met binnen een framework links naar web 2.0 pagina’s. Probleem blijft de privacy, het beheer, interactie- overload,…
Haar presentatie had een hoog idealistisch karakter. Via een opmerking uit het publiek mag men niet vergeten voldoende aandacht te houden voor structuur, want een student heeft structuur nodig. Daarom is de docent als begeleider in het web 2.0 zeker nodig ( Christine Redecker). Uit het publiek kwam een andere opmerking dat het gebruik van een grote verzameling web 2.0- tools alleen voor hoger opgeleiden toegankelijk is, want redelijk complex. Reactie van Christine Redecker dat ze in een van haar onderzoeken ondervond dat de lager opgeleiden eindelijk een stem kregen via web 2.0 maar daartoe inderdaad doorgedreven begeleiding bij nodig hebben.
Bij een andere opmerking kwam even Google Wave naar boven als onderdeel van een nieuwe VLE- omgeving ? Weinigen waren er opgewonden van (incl. Wilfred Rubens).

John Hill, Universiteit van Denver, USA
Budgetvriendelijke mogelijkheden om mixed media te gebruiken in online cursussen aan de universiteit.

Begon met zijn universiteit voor te stellen: opppervlakte, aantal studenten, en tadaa…een instelling met 31% hernieuwbare energie !
Ze bouwden een gecentraliseerd systeem “CourseMedia” voor prentjes en video’s.
Lijkt erg op onze videolab, met als plus is er een zoekfunctie, splicreen, zoom- mogelijkheid, dubbing na opname,…
De ontwikkeling ervan kostte een 100.000 dollar; maar de tool CourseMedia wordt gratis ter beschikking gesteld aan andere instellingen.

In de afgeschermde databank kan je kiezen voor video, beeld of audio en die gebruiken in je leeromgeving. Omdat het afgeschermd is, hebben ze weinig problemen met copyright- en andere juridische problemen (kan binnen afgeschermde omgeving voor studenten meestal worden opgelost met een fair- use afspraak).

Er zit o.a. materiaal in aangeleverd door Adobe. Werkt vaak met diigo om samen te werken.
Incrury- methode: waar de docent begeleider en gids wordt.”

Paul Den Hertog, Hogeschool van Amsterdam, Nederland.
Het uitbreiden van lesopnames in een grote onderwijsinstelling: hoe de educatieve efficiëntie ervan te verhogen.

De sessie ging over hoe ze deze tool, gebaseerd op MediaSite hebben geïntroduceerd. Van experiment over pilootproject tot daadwerkelijk implementeren.
Het was een boeiende sessie over hoe het project van bottum-up (geeks die iets probeerden) werd gerealiseerd.

The Mobile Learning Experience

Om mobile learning overal en altijd in te kunnen zetten, zijn krachtige toestellen nodig die goed omkunnen met audio- visuele middelen.

Moderator:

Herman J. van der Merwe, Tshwane University of Technology, Zuid- Afrika.

Sprekers:

Niall Winters, London Knowledge Lab, UK
Een framework om mobiele leerervaringen te ontwerpen.

Bij deze titel verwachtte ik een technisch framework, terwijl het ging of een methodologisch raamwerk.
Nial gebruikte een groot aantal wetenschappelijke quote’s om de nood aan te tonen dat de context moet worden verstaan (als iets dynamisch, social, fysiek en tijdelijk,..), ook de leerling en leerkracht en van het onderwerp zelf. Als voorbeeld toonde hij een project waarbij dierenartsen in opleiding foto’s namen van hun opdrachten, deze plaatsten op flickr (via hun mobieltje) en nadien klassikaal in groepssessies bespraken met hun docent.

Meer info op http://www.lkl.ac.uk/niall

Patrick Blum, inside Unternehmensgruppe, Duitsland/
Mobile Flashcard Learning met de iPhone and Co.

Dit was een leuke sessie over een bedrijf dat de idee van Flashcard- leren heft omgezet naar een Iphone applicatie.
De idee is dat je als docent een vraag- kaart creëert met een vraag, bijkomende informatie vb. stukje film en het antwoord op je vraag.
Student krijgt de vraag voorgeschoteld uit de eerste “vragenbak”, speelt bijkomende info af en geeft (in zijn eigen gedachten) het antwoord.
Stemt het antwoord van de student overeen met die van de docent, gaat de kaart achteraan in de vijfde“vragenbak”, is het antwoord fout, achteraan de eerste “vragenbak”. Zo wordt alle kennis op termijn lange termijn kennis.

Gavin Cooney, Learnosity, Ireland
Het gebruik van mobiele telefoons voor het leren van gesproken taal

Dit was de meest interessante sessie van gans de dag. De Ierse firma ontwikkelde een technische tool voor gesproken taal- ondervraging.
Niet langer een gedoe met het opstellen van PC’s en microfoons of volksverhuizingen naar PC- klassen; men liet studenten gebruik maken van hun mobiele telefoon, skype of een klassieke telefoonlijn om in te bellen naar een telefoonnummer. Daar werden via een computersysteem, na het ingeven van studentennummer, een aantal vragen gesteld waarop een student mondeling dient te antwoorden.
Resultaat van die opnames (het geluidsspoor) is nadien voor de docent ter beschikking via een webinterface waar hij ook feedback kan geven.
Datzelfde fragment, eventueel met het juiste antwoord van een native speaker ernaast, kan een poosje na de test, samen met de opmerking van de docent ook worden bekeken en beluisterd door de student. Dit via het internet of een speciaal gemaakte iphone- applicatie.

Meer info op http://bit.ly/ncca

The ONLINE EDUCA Debate

Het Online Educa debat werd aangekondigd als een van de hoogtepunten van de conferentie. Keynote sprekers gingen niet alleen onderling in debat, maar gingen ook het gesprek aan met het publiek. Terwijl een “parlement- achtige” format fair play moesten verzekeren, liepen de passies hoog op; zeker omdat beide stellingen erg extreem waren.

Psycholoog Dr Aric Sigman, de auteur van Remotely Controlled, en een leidend figuur van de critici over het effect van televisie en nieuwe media nam volgende stelling in;

“De toename in het gebruik van technologie en social software beschadigt de geest van de studenten en ondermijnt de voordelen van de traditionele leermethoden.”
De ideeën van Aric Sigman’s kregen wereldwijde aandacht, in het bijzonder omdat hij beweert het ontbreken van  face-to-face communicatie (omdat er o.a. meer aan social networking wordt gedaan) een biologisch effect hebben en kunnen leiden tot medische problemen als kanker, hartfalen en dementie… Hij is niet anti technologie maar wel tegen het overmatig gebruik ervan door kinderen. Kinderen werken met zoveel schermen in hun slaapkamer (TV, PC, mobiel,…).
Volgens mij zaten er een aantal waardevolle elementen in zijn betoog, maar wetenschappelijk werd hij aardig onderuitgehaald door zijn opponent Donald Clarck.
Sigman representeerde rechtse, conservatieve ideeën en waarschuwde voor het mogelijk negatieve effect van de lerende die té veel in het centrum komt te staan.

“Ikzelf vond het een niet zo gek idee….de huidige technologieën zijn toch op de markt gebracht door mensen die meestal een klassieke “old- fashioned” opleiding hebben gekregen (denk ikzelf dan). Zou dat soort opleidingen dan zo slecht zijn geweest ? Vast niet, maar alles moet worden gezien in zijn historische context. En een te hevig vasthouden aan oude werkwijzen leidt zeker niet tot vooruitgang.”

Hij zal werd aan de rechterzijde bijgestaan door politiek columnist Bruce Anderson van de krant The Independent.

Hij pleit ervoor studenten en kinderen zeker toegang te bieden tot PC’s en aanverwanten, maar in een gecontroleerde omgeving. Vele ouders weten niet wat er gaande is in de slaapkamers van de kinderen. Hij ziet Groot- Brittanie in gevaar hun eeuwenoude cultuur te verliezen. Studies tonen aan dat het niveau van de Briste studenten in exacte wetenschappen enorm is gedaald (zijn we niet de verkeerde weg op aan het gaan) ? Net als Aric ziet hij een gevaar dat social software het overneemt van echte sociaal leven.

De rechtse stelling wordt betwist door Donald Clark, een directeur van LINE, Caspian and UFI, welbekend in de blog- sfeer als een reporter over ontwikkelingen in onderwijs en training.

Clark haalde bij het begin van zijn betoog gedreven een deel van de wetenschappelijke onderbouw van Sigman onderuit. Helaas werd het nadien zodanig “plat” dat het meer ging lijken op uitlachen in plaats van ander wetenschappelijk onderbouwd materiaal aan te brengen die zijn (links geïnspireerd) gelijk zouden staven.

“Het leuke aan beide stellingen was dat er in beide waarheid zat; Clark geloofd rotsvast in de toekomst en dat is schoon want alleen dan komen we ergens. Het was alleen jammer dat niemand, ook de moderator, Brits conservatief parlementariër Dr Harold Elletson niet, aanstuurde tot een soort consensus. Dus deden de toeschouwers dat: in de stemming over welke stelling gelijk had, was de uitslag licht overhellend naar Clarck. Ikzelf was blij met dit resultaat en deze vorm van debatteren. Had iemand een betoog gehouden over de gulden middenweg, was deze sessie nog zo half interessant niet geweest. Het was een leuke ERVARING, en ervaring leidt tot beter onthouden, en dat heeft deze sessie zeker bewezen.”

Gelukkig was er nog de bijdrage van de veel meer gematigde Jerry Michalski, stichter en voorzitter van Sociate.

Jerry Michalski
Jerry Michalski

Dat het gebruik van PC’s, het internet en de sociale media niet altijd voordelig of gezond is, zegt Michalski is waarschijnlijk. Maar er is waarschijnlijk meer goed dan slecht in aanwezig […] Wat nog ontbreekt in de technologie die we gebruiken is een goede “gelieve niet te storen”- functie zodat het mogelijk wordt ons los te koppelen van het Net. Het Net is voor velen onweerstaanbaar geworden. Toch gelooft hij dat het op het einde allemaal goed zal uitdraaien. Hij kan echter niet inschatten wanneer dat einde zich zal aandienen.

Eén reactie

 1. Waarom scholen zijn zoals ze zijn: Krachten tegen fundamentele verandering…

  Dit artikel is gelinkt vanaf mijn blog | This article has been linked from my blog…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: