Educause: bijgewoonde sessies (6/11)

8:10 Course Lecture Capture: Innovation or Capitulation, door Baron van Marist College, Hancock van University of California, Berkeley en Stringer van Stanford University.

Many institutions are putting resources into capturing course lectures for their students and the public. Is it worth the cost? Is it worth the effort? This session will debate whether “capture” provides learners with new pathways into understanding while asking simultaneously, does it undercut faculty innovation in teaching?

Dit was een zeer interessante sessie over de zin en onzin van lesopnames die vervolgens online beschikbaar gesteld worden.

In Stanford doet men al 35 jaar aan een of andere vorm van lesopnames. Berkeley is gestart in 1995 met het opnemen van cursussen en campus events. Zo’n 50 cursussen elk semester. Er werd gebruik gemaakt van iTunes U en Youtube. In 2007 zijn ze gestart met het Opencast project. Dit is een community of practice waarin instellingen voor hoger onderwijs samenwerken en best practices met elkaar delen over het online beschikbaar maken van ‘rich media’.

Strenger begon met de vaststelling dat video online deel uitmaakt van alledaagse activiteiten. Het gebruik van video sharing sites verdubbelde in de periode 2006-2009. 62% van internetgebruikers in 2009 kijkt online video. Onderzoek bij studenten van Berkeley in 2006 toonde dat 73% van hen méér podcasts of webcasts van lessen wensten.

Als voordelen van lesopnames werd het volgende genoemd:

  • studenten wensen andere manieren van toegang tot hun materiaal; ze willen lessen kunnen herbekijken, ook als herhaling voor een examen
  • studenten zijn niet meer altijd 18-22 jarigen maar werkende volwassenen die lecture captures gebruiken als een hulpmiddel bij het studeren;  lessen herbekijken om meer te kunnen begrijpen; lessen van andere proffen over hetzelfde onderwerp bekijken
  • studenten met een handicap
  • not native speakers: replay, replay, slowdown!

Kritiek die geuit wordt t.a.v. lesopnames: de presentatie is slechts een deel van een les, de sociale interactie die plaatsvindt in een les, die kan je niet vangen in een lecture capture. Dit is een terechte kritiek, maar de repliek hierop was dat er interactieve tools rond een lesopname moeten worden voorzien, wat nu meestal nog niet het geval is. Volgens de spreker een teaching problem en geen technology problem.

Een andere kritiek was dat studenten niet meer naar de les zouden komen als ze het achteraf online kunnen bekijken wat als gevolg zou hebben dat een prof voor een quasi leeg klaslokaal of auditorium zou staan. Dit wordt tegengesproken door een ECAR studie waaruit blijkt dat 65% van de studenten zegt dat het al of niet online beschikbaar zijn van lecture captures hun beslissing om een les te volgen niet beïnvloedt. Het online beschikbaar zijn wordt gezien als een bijkomend voordeel. De ervaring van Stanford university bevestigt dat: goed bijgewoonde lessen worden ook frequent online bekeken en slecht bijgewoonde lessen worden weinig online bekeken.

Sommigen verklaren het traditionele college voor dood. Studenten moeten immers betrokken worden bij de leerstof, moeten geactiveerd worden, moeten op hoger cognitief niveau ermee bezig zijn, moeten zelf kennis construeren. Vaardigheden als kritisch denken en samenwerking met anderen zijn noodzakelijk in onze maatschappij en die vaardigheden worden niet getraind met traditionele lessen. Het antwoord hierop was dat het klassieke college niet moet gedemoniseerd worden, dat het een waardevol iets blijft. Ze verwees daarbij naar de keynote van Lessig en stelde dat er geen andere manier is om dit te brengen en dat dit moeilijk als zinloos of waardeloos kan bestempeld worden (waarmee ik het alleen maar volmondig eens kan zijn!).

links:

9:30 ACU Connected: Mobile Learning with the iPhone and iPod touch a Year Later, Crisp, Perkins, Rankin en Saltsman van Abilene Christian University

One year into its mLearning Initiative, ACU continues to explore innovative uses of technology in education. Deploying devices to the entire freshman class created unique opportunities to pilot applications, overcome challenges, and create partnerships. We present an overview of current deployment, usage statistics, and research on student engagement and learning.

De Abilene Christian University is nu 1 jaar bezig met het instellingsbrede inzetten van mobiele apparaten, met name de iPhone en de iPod Touch, in hun onderwijs. Op deze site kan je alles lezen over dit project en dit filmpje leert je meer over het ontstaan en de opzet ervan.

Het verhaal van ACU is een mooie illustratie van wat mobile learning kan betekenen. Ik was al langer overtuigd hiervan sinds mijn deelname aan de SURF Springschool over Mobiel Leren, maar gaandeweg is die overtuiging alleen maar groter geworden. We moéten hier iets mee…

Aan ACU kunnen studenten kiezen tussen een iPhone en een iPod Touch. Het verschil tussen beide apparaten grosso modo is dat je met de tweede niet kan telefoneren of sms’en, dat deze geen gps-voorzieningen heeft (en dat bijgevolg locatiegebaseerde toepassingen niet mogelijk zijn), geen fototoestel en geen dictafoon. Met beide toestellen kan je evenwel draadloos op het internet (WIFI) en is dus een ruim gamma aan mobiele toepassingen beschikbaar. De reden waarom studenten voor het ene of het andere apparaat kiezen, hangt voornamelijk af van het bestaande contract dat ze reeds hebben met een mobiele provider. Voor de iPhone moet men immers een contract met AT&T aangaan. 81% van de bestaande AT&T-klanten kozen voor de iPhone, van de niet-AT&T-klanten ‘slechts’ 32%.

Studenten van ACU blijken tevreden te zijn over hun mobiel toestelletje.

Samenvattend zien we in volgende slide het volgende:

De iPhone wordt dus wat minder gewaardeerd dan de iPod touch en het academische gebruik is minder dan het sociale gebruik en het ontspanningsgebruik.  Dat laatste moeten we niet als een negatief resultaat beschouwen. Het academische gebruik van de iPhone of iPod touch is immers iets nieuw waar ook studenten nog moeten aan wennen terwijl het sociaal en ontspanningsgebruik natuurlijk al gemeengoed was.

De ACU heeft een mobiel portaal ontwikkeld (m.acu.edu) vanwaar studenten toegang hebben tot hun collegerooster, nieuws, wegaanduidingen binnen de campus, cursusdocumenten enz. Het gebruik blijft echter niet beperkt tot administratieve toepassingen. De mobile devices worden ook academisch ingezet, bv. door studenten dingen tijdens de les te laten opzoeken, of door studenten te laten antwoorden op multiple choice vragen tijdens de les of te laten stemmen op stellingen, waarbij de resultaten onmiddellijk geprojecteerd worden (dit gebeurt aan de hand van de technologie van Turning Point). Een mooi voorbeeld is hoe mobiele technologie wordt ingezet in een chemiepracticum.

Onderzoek naar de ervaringen van studenten in cursussen waarbij mobiele tools regelmatig bij de leeractiviteiten betrokken werden, levert de volgende conclusies op:

Ook bij de docenten werd een bevraging uitgevoerd, met volgende globale resultaten:

Interessante sessie, al werd het bij momenten een zo sterk halleluja-verhaal dat het een tikkeltje ongeloofwaardig werd. Niettemin zie ik zeker mobiele technologie als een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. De TU Delft blijkt dezelfde mening toegedaan en is reeds begonnen met er werk van te maken. Die Nederlanders, ze zijn altijd sneller…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: