Dé Onderwijsdagen

Dé Onderwijsdagen 2009

poken
Enkele feiten in stijgende volgorde:

925 deelnemers
675 EURO is de waarde van een te winnen E-Reader150 sessies60 contacten op je poken geeft je de kans op een E-Reader
150 sessies
12 deelnemers hadden 60 of meer contacten op hun Poken
3 Vlaamse deelnemers
1 Vlaamse keynote speaker
1 winnaar van een E-Reader


De surf-onderwijsdagen blijven een aanrader omdat ze

 • technologisch vernieuwend zijn
 • praktisch en diepgaand zijn in hun workshops
 • nederlandstalig zijn
 • goed georganiseerd zijn
 • en geweldig inspirerende keynote-speakers hebben.

DSCN1529

Met Marc Lammers -coach van de winnende vrouwenhockeyploeg in Peking-  aan het woord verkeerde de zaal in een permanente overwinningsroes. Zilver is voor je instelling niet goed genoeg, we moeten gewoon voor goud gaan. Ik zou zeggen : HUB Holland, HUB!

Nu even de sessies die ik bijgewoond heb.  Ik heb ze doorspekt met een aantal gedachten van Prof. Van Paemel (ludiek voorgesteld als Van Saemel omdat het toch gaat over Samen Slim Werken) uit de KU Leuven. Hij deed de endnote in ware Toon Hermans-stijl.

Keynote : Richard Baraniuk over Open Educational Resources (OER)

DSCN1522

Ik heb het verhaal als een gehoord in Berlijn, maar ik wilde het nog eens horen en ik wil het jullie nog wel eens vertellen .
Connexions heeft dus een website waar deelnemers materiaal kunnen plaatsen en materiaal kunnen afhalen (www.cnx.org).
Het gebruik van Creative commons respecteert beschermt de autuersrechten.
Ook hier wat cijfers :
900 open tekstboeken
2000 pages van 15 proffesoren
3 Nederlandstalige artikels
Eerste Nederlandstalig artikel van een zekere Lucas Verhelst (Baraniuk feliciteerde me daarmee).
De reden van de komst van Baraniuk heeft ook te maken met zijn bijdage in een Nederlands iniatief : wikiwijs.nl. Connexions stelt daarvoor een aantal content tools
ter beschikking (daarover later)

Mijn ideeën over OER en inbedding in ons onderwijs- en marketingbeleid kan je lezen onder Wikiwijs

Hoe haalt men het in zijn hoofd om te spreken van “middelbaar onderwijs” met pubers als doelpubliek. (parafrase op uitspraak Prof. Van Paemel) . Dit is één van de woordspelingen in het betoog dat ook ICT zaken veel te moeilijk maakt en er moeilijk in slaagt om werkwijzen duidelijk voor te stellen. We worden veel te afhankelijk van dingen die we niet meer beheersen.

Sessie Digitaal Toetsen (dubbele sessie)

DSCN1523

Deze sessie draaide rond een aantal hekele punten waarom (of waarom niet) een instelling digitaal toetsen zou inzetten voor een tentamen :

– Testen van een toetssysteem via een testserver is geen garantie
– Beschikken over een fall-back procedure is een must
– Random vragen zijn noodzakelijk, maar in hoeverre zijn ze random? Wie gaat al die vragen maken?
– Adaptief toetsen is wel ok, maar vraagt geweldig veel werk
– Als samen aan een databank van vragen wordt gewerkt, wie beheert dan die vragenbank?
– Studenten onmiddellijk een score geven beperkt het aantal vraagtypen (alleen vraagtypes met een éénduidig antwoord).
– Bewaken van de kwaliteit van een databank. Ingrijpen dus = verhogen of verlagen van cesuur, vraag herwerken of verwijderen als iedereen op een vraag goed antwoord, of iedereen op een vraag fout antwoordt, of goede studenten scoren systematisch fout op een vraag of slechte studenten scoren systematisch goed op een vraag. – Kwaliteitsindex : .70 of hoger (deze analysetechniek zit niet in Blackboard of N@tschool, maar wel in QM Perception)

Het toetsen van kennis blijft m.i. een must. Al deze issues werden naar voor gebracht als probleempunten, maar kunnen dus evengoed beschouwd worden als aandachtspunten.
Als een insteling overweegt om digitaal te gaan toetsen zou ik eerder adviseren dat in de formatieve sfeer te doen. Studenten kunnen dan zelf hun kennis testen in functie van hun persoonlijke groei.
De som van deze formatieve momenten (ik citeer mijn Nedrlandse collega van de Hogeschool Rotterdam Dhr. Hoogmoed) kan deel uitmaken van een beoordelingsgesprek of van een digitaal portfolio.
Tegelijkertijd vermijd je het rsico dat bij een zo belangrijk moment als een examen er iets misloopt. Daarnaast zijn er de kosten van een PC Infrastructuur als je omwille van de controle mensen, lokalen en apparatuur moet inzetten voor bvb. meer dan 100 studenten. Mijn collega uit Rotterdam gebruikt de toetsomgeving van Netschool voor formatief toetsen. Question Mark is uiteindelijk te duur, tenzij je dit systematisch inzet voor bvb. examens (maar dan stuit je dus op al het vorige). Ik ben dus geneigd om alle vragen rond QM negatief te benatwoorden. Ofwel is het ICTO ofwel de docent die in Toledo de toetsmogelijkheden benut (wat nu nog te weinig gebeurt) ofwel ontwikkelt ICTO toetsen in Natschool met een overzichtelijkere rapporteringsmodule. Een ander mogelijke denkpiste is een OER-omgeving te creëren met gemetadateerde vragen (Vraagtype, taal, vak,…) en een open toetssoftware die die vragen als leerobjecten arrangeert. (SoE?…). Mits dat Open Source een wereldfenomeen is mogen we ons niet beperken tot het Nederlandstalig taalgebied. Misschien weer een losse flodder, maar die kunnen ook wel eens raken

Een gedicht van Prof. Van Paemel waarin de vrouw klaagt aan de strijkplank dat zij ook recht heeft op ontplooiing en dat eindigt met een repliek van de echtgenoot (vanuit zijn luie zetel voor TV) “maar vrouw toch, strijken is gewoon een ander woord voor ontplooien”. Hij waarschuwt ons voor de wanverhouding man/vrouw in ICT en de spanningen die daaruit voortvloeien

Sessie WIKIWIJS (dubbele sessie)

DSCN1525

Deze open source community is nog in een ontwikkelfase. Los van het resultaat blijft de vraag. Hoe krijg je docenten tot bij dit materiaal.
In feite zijn er 4 vragen. : How te get people to USE, ENHANCE of verbeteren, DEVELOP of zelf ontwikkelen and SHARE

Deelnemers benadrukten vooral de recognition, erkenning van de bijdragen.
Dat mensen overtuigen om te delen problematisch had ik de repliek dat een top-down benadering essentieel is, waarbij de schooldirecties hun personneel moeten wijzen op de morele plicht om materiaal dat ontwikkelde wordt ^met geld van de gemeenschap van nature uit publiekelijk materiaal is voor die gemeenschap.

Blijkbaar staat kennisnet in de kinderschoenen. Is het nu nog alleen bedoeld voor lager en middelbaar onderwijs. Pas volgend jaar komt Hoger Onderwijs aan bod.
(cursief) Een Nederlandse ICTO-vernatwoordelijke van het Lager Onderwijs was naar een vergelijkbare sessie gaan kijken over Klascement. Ik heb de indruk dat zij veel verder staan mlet hun 50000 ledne uit België en 5000 leden uit Nederland.

Hier had ik de vraag, niet zozeer hoe je docenten moet overtuigen om OER-gericht te handelen (zij hebben daar geen reden voor), maar hoe je de directie moet overtuigen van dit model te gebruiken zoals dat succesvol is gebeurd in andere universiteiten (MIT, Cambridge, OU Nederland. Succes betekent in dit geval een duidelijke groei van studenten tot gevolg. Blijkbaar is OU Nl in onderhandeling met KU Leuven en staan ze redelijk ver met UGent. Deze onderhandelingen (zo zegt hij toch) gebeuren op hoog niveau. Wie gaat er onze topman van Marketing overtuigen dat niet alleen het publiceren van studierichtingen, een goede ligging vabn een hogeschool maar ook het openstellen van leermateriaal een strategische argument is voor toekomstige studenten?

Van content naar leren

De Lentiz onderwijsgroep, een soort van scholengmeenschap, introduceerde hier (voor mij althans) het begrip docent-arrangeur. Het is de ICTO-verantwoordelijk van de opleiding die staat tussen de vrangende docent enerzijds en het aanbod van digitale content (leerobjecten) anderzijds. Ook hier toch weer een top-down benadering van een aantaal directies die deze functie hebben in leven geroepen en daarvoor percentages heeft voorzien (?).
Taak van die arrangeur : arrangeerruimtes creëren waarin docenten leerobjecten kunnen gieten in een leerlijn, docenten bevragen over wat ze juist willen (doelstellingen, apparatuur, rekening houden met leerstijlen, met ingangsniveau, etc…). Studenten informeren over deze werkwijze van studeren,…
Het is uiteindelijk een ICTO verhaal maar waarbij duidelijk alle steun gaat naar onderwijs en niet naar de periferie van het onderwijs (administratieve portalen, centrale rapporteringen, kwaliteitsmetingen, …).

Het ICT-jargon is te Engelstalig. Wie begrijpt dat nog. Winvision, 3Ships, DRM, ICT…. en hoe moeten we dat allemaal overbrengen. Ook in het onderwijs gebruikt men bedenkelijke termen. “Leerlijn” … uit de wereld van SM? (Prof. Van Paemel).

Videoconferencing

DSCN1539 DSCN1541

Drie Nederlandse technische universiteiten zijn dit acedemiejaar gestart met een pilot rond samenwerking op niveau van de Federatie (lees Associatie in ons jargon). Het uitganspunt is dat studenten in het samenstellen van hun jaarprogramma kunnen kiezen uit vakken van een andere instelling. Hierbij moeten zij in staat zijn om die vakken op een flexibele wijze te kunnen inroosteren. Elke instelling behoudt zijn eigen systeem van studentenadministratie en portalen. Een soort intermediaire software zorgt voor de juiste koppelingen. Single-signon.

Het flexibel inroosteren is doenbaar dankzij de techniek van videoconferencing.
De kost voor 8 klassen in het totaal voor de 3 instellingen werd begroot op 15.000 EUR per jaar (10000 apparatuur, 5000 ondersteuning), afschrijving 4 jaar).
De eerste ervaringen met 42 studenten en 2 docenten zijn positief. Dé hoofdreden is de mogelijkheid om (top)vakken elders te volgen (vooral die vakken waarin bepaalde instellingen exceleren) zonder verlies van reistijden.

Een andere spreker uit de klinische wereld vermeldde de kost van 7000 EURO voor een installatie zijnde:  camera, surround audio-opname met ver bereik, en camera.(via afstandsbediening te richten).
Beiden zijn sterk voorstander van HD beeld via breedband verbinding (waarvoor ze beroep doen op Surfnet via een “sterknooppunt”. Beeld en geluid zijn daardoor evenwaardig voor lokaal en afstandsgebruik (bvb schema’s op Powerpoint).

Ik onthou hieruit de dalende trend in kostprijs en dat video-conferencing in onderwijs in een klaslokaal-setting moet gebeuren en niet in een conference-setting.

E-book (dubbele sessie)

DSCN1542 DSCN1544

Na wat geschiedenis (E-inkt was al uitgevonden binnen Xerox rond 1970) en technische uitleg (energiezuinige techniek van E-inkt t.o.v  LCD zoals I-phone, laptop) was er een hands-on sessie waarin we zelf via een open source software konden experimenteren met bepaalde E-Book formaten (hoofdzakelijk ePub).
Het meest gekende formaat is PDF maar blijkt niet geschikt te zijn voor de kleinere E-readers van 6 inch. Wel voor de duurdere versies van 10 inch . Ik heb nu voor de eerste keer een paar van die e-Readers in mijn handen gehad en was aangenaam verrast door de tekstkwaliteit, het gewicht van een pakje boter en de cijfers over de duurtijd gaande tot 8000 bladzijden (= 8000 keer van pagina wisselen). Alle deelnemers kregen een ZIP bestand met handleidingen en gratis software.
Mijn vraag wat de sprekers zouden aanraden qua E-reader werd duidelijk beantwoord met : toch nog wat wachten.
Alle schriftelijk cursusmateriaal op Toledo in epUb en PDF ? Elke student een E-Book in bruikleen bij inschrijving?

3 Reacties

 1. Amai Lucas, je hebt er vaart achter gezet, achter je blogverslagen…
  Leuk om lezen!

  Oh… om op die allerlaatste vraag in te gaan: nee, een iPhone bij inschrijving!

 2. Leuk om een verslag van mijn eigen sessie terug te lezen. Fijn om te horen dat je er wat aan hebt gehad! Mocht je nog vragen opmerkingen of tips hebben, dan hoor ik die natuurlijk graag!

 3. Dag Lucas
  Interessant verslag. Als twee Vlamingen in Utrecht de krachten bundelen dan komen wij er sterker uit. Mijn verslag komt er aan.
  groetjes
  carine

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: