Seminarie : E-Portfolio & E_learning van BE_ODL op 20/10/2009

Anderlecht 20 oktober 2009
Organisator : BE-ODL (http://www.be-odl.org)

 

“Een toegenomen bewustzijn naar competentie gebaseerde curricula doet de vraag naar goede e-portfolio‘s groeien. E-portfolio is een recente technologie die de organisaties/scholen binnen waait en die het levenslang leren ondersteunt. Het biedt de mogelijkheid aan organisaties, werknemers, studenten om hun kennis en hun competenties in kaart te brengen en/of uit te breiden”.

Europese mobiliteit en de mogelijkheid om verworven leerprocessen op te volgen
Dr Pascale De Rozario

De kern van dit betoog was de promotie voor EUROPASS, 5 documenten, waar de gehele geschiedenis van de persoon wordt meegenomen via een EURO-CV, -Taalpaspoort, -Mobiliteit, -Diplomasupplement en –certificaatsupplement.

ECTS maakt daar ook een deel van uit.

Mevrouw De Rozario vroeg naar onze kennis van het bestaan (over een Europees project dat al 6 jaar bezig is!), maar geen van de ca. 80 aanwezigen had daar weet van. Meer info op www.europass.be.

Niettegenstaande het ver-van-mijn-bed-gevoel toch een toekomstgerichte gedachte met oog voor mobiliteit binnen de EG.

e-Promote : Hoe een tool kan helpen bij de opvolging van uw competenties (NL)
Tania Van Deun, Project Manager Promote, Givi Group

E-promote is een demo van een portfolio vooral bestemd voor de bedrijfswereld. Startpunt is een lijst van competenties gelinked aan een werknemer. Deze en zijn organisatie kunnen dan  opvolgen in hoeverre de competentie via een opleiding is bereikt. (wanneer was de opleiding, hoelang…, behaald of niet behaald…). Het behaalde niveau is niveau 1. Op de werkvloer kan de betrokkene dan bewijzen in hoeverre deze de competentie machtig is (niveau’s 1 tot 3).

De software laat ook toe de nodige overzichten te generenen, de opleidinsnoden en competentiekloven in afdelingen in beeld te brengen…

Ik bekijk dit eerder als een analyse-instrument voor het vastleggen van opleidingsbehoeften binnen een organisatie en bestemd voor hun Training Department.

Mijns inziens niet geschikt voor onderwijs.
Lijkt me als portfolio wel toegankelijker dan een windows-opgedeeld-portfolio door de voorstelling via openklappende menu’s. Mooi gepresenteerd.

 

CORE software voor competentiemanagement (NL) – Leon Kustermans (Groep T / Cognosis

Een 2de voorbeeld van een E-Portfolio, ontwikkeld in Groep T en bedoeld om  ook te commercialiseren voor de bedrijfswereld.

Vertrekpunt is de zin van het portfolio binnen compentiemanagement.

Vakgericht (op lange termijn niet houdbaar omdat functies telkens van inhoud veranderen) versus competentiegericht (gericht op de huidige en toekomstige functies) ka gelezen worden als :

 • Functieprofiel vs competentieprofiel,
 • diploma vs. Portfolio,
 • evaluatie vs. Ontwikkeling,
 • performance vs. Ontwikkeling

Het portfolio in dit verhaal moet “meeneembaar”  zijn in functie van levenslang leren.

Meer info : http://www.cognosis.be/content.php?hmID=1776&smID=1523

Vooral het aspect meeneembaarheid is blijven hangen. Portfolio’s in die mate opvatten dat het geen opslagplaats is voor bewijsstukken van het verleden maar dat het een start is van levenslang leren lijkt me interessant. In dze optiek werd ook benadrukt dat de student eigenaar is van het portfolio. Dit werpt een totaal ander licht op coaching en de werklast hiervan. (coaching om de performance te meten of coaching om de ontwikkeling te bespreken…)

 

Overzicht van hoe het e-Portfolio in Europa en in de wereld wordt gebruikt (FR) – Mr. Ravet, Eife-l

 

Mr Ravet gaat dieper in op specifieke begrippen zoals ‘professionele identiteit’, ‘erkenning van de bevoegdheden’, ‘levenslang leren’ en ‘verpersoonlijking/individualisering van het leren’.

Een zéér inspirerende presentatie. Zeker de term “keynote speaker”  waard. Aanwezig op Youtube : zoek “serge raver eifel”.

Zijn onderscheid tussen een papieren portfolio en een E-portfolio berust hoofdzakelijk op didactische en maatschappelijke argumenten. Papier is éénmalig, verkleurt belandt in een kast en dus ongeschikt om uit te wisselen naar ander instellingen, te vertakken via hyperlinks en verder uit te bouwen. Met andere woorden ongeschikt in het perspectief van persoonlike ontwikkeling in Long-Life learning. E-Portfolio’s kunnen dit of zouden dit wel kunnen.

E-portfolios houden zich bezig met projecten ipv archieven, plannen voor de toekomst ipv van een alleen blik op het verleden. Zijn Eifel-project (lees Europees geld) wil inpikken op een trend die is ingezet vanaf 2000

“in 2010, every citizen will have an ePortfolio, believing that this will be a key policy element inachieving the goal set in 2000 at the Lisbon European Commission Conference: to make Europe the most competitive knowledge based economy in the world.”

Toegegeven, ook weer theoretisch, maar toch inspirerend. Het geeft te denken hoe onze coaches met portfolio’s omgaan met de nadruk op E-beoordelen en verzamelen van E-Bewijsstukken. Hoe meer “E-”, hoe groter de werklast.

Enkele verder te ontwikkelen ideeën :

 • Plan tussentijdse evaluaties en neem steekproeven uit portfolio’s
 • Laat de student zijn werkruimte zelf beheren en zelf zijn weg tonen (dat bespaart veel klikwerk!)
 • Plan de evaluatiemomenten als supervisiemomenten zoals dit ook gedaan werd in het papieren tijdperk. Vraag toelichting van de stukken tijdens deze momenten zijn bewijsmateriaal (klavier en scherm in aanslag)
 • Bespreek de te ondernemen akties voor de toekomst met het oog op verdere ontwikkeling van competenties en laat de student dit noteren in het portfolio als aanzet voor het volgend gesprek. Belangrijk : de student geeft een signaal dat hij het gedaan heeft in plaats van het document. Niet evalueren, maar opvolgen dus.
 • Kortom : gebruik het E-Portfolio als een leidraad tijdens gesprekken en bewaak de kwaliteit van het geheel in functie van meeneembaarheid.(is het overzichtelijk, is het bruikbaar als leidraad voor gesprekken, is het bruikbaar voor de toekomst,…)

Eén reactie

 1. Een uitstekend initiatief waar ik gistermiddag helas niet bij anwezig kon zijn hoewel ik me hiervoor wel had aangemeld.
  Bijzonder blij dat zo snel een korte impressie mbt de bijdragen gepubliceerd is.

  Dank. Dank Dank.

  En vriendelijke groeten uit Maastricht,
  Theo Mensen
  +31653469834

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: