BBWorld Europe ’08: de parallelsessies

In de vorige bijdrage heb ik me beperkt tot een algemene indruk en tot de keynotes. Hoewel die keynotes soms best wel interessant zijn, zijn het toch de parallelsessies die het meest weten te boeien. Hier komen immers vooral de gebruikers uit de onderwijswereld aan het woord en het is dus daar dat je de meeste ideeën voor de eigen omgeving kan opdoen. Wat mij betreft ligt daar de meerwaarde van deelname aan zo’n conferentie, de uitwisseling van ervaringen van collega’s van verschillende onderwijsinstellingen en dit over de grenzen heen.

De juiste keuze maken uit het ruime aanbod op basis van de korte abstracts uit het programma, is niet altijd eenvoudig. Kiezen betekent meteen dat je de andere, die ook best interessant kunnen zijn, mist. Ik zal pogen om van een aantal sessies een neerslag hier weer te geven.

 

13/5 Using Blackboard Technology for Student-Led Podcasting and Group Assessment (C. Stokes, University of Sheffield)

Wij hebben HUBwise, zij hebben MOLE (My Online Learning Environment), beide gebruiken achterliggend Blackboard.

De presentatie ging over een innovatieve manier waarop een group assessment uitgevoerd werd in het derde jaar van een tandartsenopleiding aan de universiteit van Sheffield. Uitgangspunt was dat de klassieke presentaties van groepswerken toch een aantal nadelen inhouden, zoals herhaling tussen de groepen en het feit dat een Powerpoint presentatie niet volledig is (slechts ‘bullets’). Men wilde een andere werkwijze om het geleerde tussen de verschillende groepen uit te wisselen zonder de saaiheid en zonder herhaling in verschillende ppt’s.

Men koos ervoor om elke groep een vijf minuten durende podcast te laten maken. Het onderwerp van de opdracht was een kritische evaluatie van een aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikels. Blackboard fungeerde als online host voor de podcasts en voor het uitvoeren van een peer assessment.

De studenten moesten zichzelf opnemen m.b.v. vrij verkrijgbare software zoals bv. Audacity. Het eindresultaat moest in de vorm van een MP3 geüpload worden naar een Blackboard discussieforum.

De peer assessment hield in dat elke groep twee andere podcasts moest beoordelen op basis van criteria die men vooraf overeengekomen was. Deze assessment werd nog gewoon op papier uitgevoerd, maar zal in het vervolg afgenomen worden via een Blackboard survey.

Dit project werd langs drie verschillende wegen geëvalueerd: door te werken met een focusgroep, via een vragenlijst geïntegreerd in de cursusevaluatie door studenten en via informele feedback.

Alle groepen leverden een werkende podcast af waarvan de kwaliteit varieerde maar die alle acceptabel waren. De techniek is geen issue gebleken. Geen enkele vraag is er gekomen over de technische aspecten, noch werd daar commentaar op geleverd, wat toch wel opmerkelijk is (en tegen de verwachtingen van de docent) aangezien het gaat om tandartsen in spe en zeker niet om informaticanerds.

De meeste commentaren gingen over de gelijkheid van alle groepsleden en de eerlijkheid van de beoordeling. Anders dan bij klassieke groepspresentaties kon niemand zich wegsteken. Bovendien moesten de groepen daadwerkelijk samen komen om de podcast te realiseren zodat er veel meer van echte samenwerking sprake was dan bij een klassieke opzet. Opvallend is ook dat hoewel elke groep slechts twee andere groepen moest beoordelen, iedereen alle podcasts bleek beluisterd te hebben. De globale evaluatie van deze group assessment was dus zeer duidelijk positief te noemen.

 

13/5 We Are the Web: From a Course to a Community (and Back?) (M. Phillips, N. Hayes, Z. Mensah, University of Leicester)

In deze presentatie werden de ervaringen voorgesteld met een cursus en community waarin onderwijzend personeel vertrouwd werden gemaakt met het maken van een digitale cursus, digitale didactiek zeg maar. De aanpak is gebaseerd op Salmon’s 5 Stage Model.

Het geheel deed erg denken aan ‘onze’ Elise-cursus, al had ik sterk de indruk – zonder chauvinistisch te willen zijn – dat die toch enigszins beter opgezet is. Het fall-out percentage dat genoemd werd, was maar liefst 50%. Bij de Elise-cursus was dat percentage bij mijn weten nagenoeg verwaarloosbaar (in ieder geval in de groep die ik zelf bijgewoond heb).

Wat ik vooral van deze sessie onthoud is volgende quote: “Of all the methods available for changing how we teach, putting ourselves regularly in the role of learner has the greatest long-term effects.” (Brookfield, S. (1995) Becoming a Critically Reflective Teacher, San Francisco: Jossey-Bass)

 

13/5 Useful Feedback and Flexible Submission: Innovative Assignment Management through Blackboard Software (Stuart Hepplestone, Sheffield Hallam University)

Studenten willen hun scores online kunnen raadplegen, inclusief feedback op hun scores. Dat was het uitgangspunt. Binnen Blackboard is het via het gradebook mogelijk om feedback aan studenten te geven op assignments (elektronisch ingeleverde opdrachten). Aan de Sheffield Hallam universiteit werd een building block ontwikkeld die het mogelijk maakt om ook niet-assignments in het gradebook in te voeren en van feedback te voorzien.
‘Niks bijgeleerd’ staat er in mijn nota’s van deze sessie…

 

13/5 Delivering Personal Development Planning for Students: An innovative Approach to the Implementationof the Blackboard e-Portfolio (M. Papaefthimou, G. Pursey, University of Reading)

Aan de universiteit van Reading wilde men studenten laten reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling bij middel van het portfolio in Blackboard. Dit werd ingevoerd in 4 faculteiten. Het ging om 700 studenten die allemaal een training moesten krijgen in het gebruik van het portfolio.

Blijkbaar vond men het aan deze universiteit een probleem dat het content system van Blackboard vrij losstaand is van de cursussen. Zij wensten een betere integratie met de cursussen. Daarom ontwikkelden ze een ‘cursus’ waarin studenten stap voor stap begeleid worden in het opzetten van hun portfolio. Creatie van het portfolio (volgens een bepaalde template) gebeurt eenvoudig door een klik op een knop. Vervolgens wordt de student begeleid bij het invullen van het portfolio door de helpteksten die in het linkerframe van de toepassing worden aangeboden.

Eigenlijk wordt het dus op deze manier studenten gemakkelijk gemaakt om hun portfolio op te zetten zonder dat zij zich hoeven in te werken in het CMS van Blackboard. Mijn bedenking hierbij was vooral dat we hier toch te doen hebben met universiteitsstudenten die toch niet op deze manier bij het handje moeten vastgehouden worden?

Interessant was de discussie die in het publiek ontstond naar aanleiding van deze sessie over het feit dat een portfolio eigendom is van de student en dat hij dat na zijn studies gewoon moet kunnen meenemen wat niet helemaal mogelijk is met Blackboard. Dit is de reden waarom sommige andere universiteiten het portfolio niet binnen Blackboard laten maken, maar bijvoorbeeld in Webpaint, een Web 2.0 toepassing.

 

Eén reactie

  1. […] navolging van hun geslaagde poging in het gebruik van een door de student geleide podcasting voor gr…, werd het project uitgebreid om eerstejaarsstudenten tandarts verscheidene opties aan te bieden om […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: